Skip to main content

Faglig viden

FM Værdiguide

Velkommen til vores værdiguide til FM

Dette site er til dig som arbejder med Facility Management og som er optaget af at forbedre resultater og arbejdsprocesser. Her finder du begreber og inspiration til øget værdiskabelse til f.eks. businesscases, kravspecifikationer eller evalueringer. Sitet er tænkt som et generisk FM værktøj, som kan bruges af både store og små virksomheder uanset om de er offentlige eller private. Faciliteter kan være både bygninger, infrastruktur, udstyr, forsyning, sikkerhed og virksomhedsspecifikke services.

Værdiguiden er blevet til for at hjælpe Facility Managers med at sætte ord på værdiskabelse i FM-funktionen og for at hjælpe FM-branchen med et ensartet sprogbrug. FM Værdiguide vil især være en hjælp for de, der ønsker at tydeliggøre deres værdiskabelse overfor interessentgrupper ved at arbejde med performance mål. Dermed er værdiguiden også en hjælp til alle som ønsker at tilpasse deres organisation til den internationale ISO standard for FM ledelse ISO 41001.

Guiden består af en klassedeling af værdifænomener inden for FM. Der er 6 værdiparametre som knyttes til 5 scopes. Disse kan du se nedenfor i værdiguide-matrixen.

FM Værdiguide

Tryk på den kombination af scope og værdi, som du gerne vil læse mere om.

Scopedefinitioner

Bygningsporteføljeledelse

Formålet med porteføljestyring er at afstemme udbud og kapacitet på makroniveau. Det vil sige sikring af at de overordnede behov for ejendomme på kort og lang sigt kan mødes af konkrete planer for tilvejebringelse af de rette løsninger og den rette kapacitet.

Bygningsporteføljestyring indeholder en række aktiviteter der kan opdeles i følgende overskrifter Ejendomsstrategi, inkl. placering og beslutninger om eje/leje, Gennemførelse af køb og salg af ejendomme (herunder valg af og brug af rådgivere), Administration af ejendomsportefølje, inkl. håndtering af forpligtelser som lejer og udlejer og Rådgivning og støtte til virksomhedens funktioner/forretningsområder og øvrige støttefunktioner i beslutninger relateret til ejendomsportefølje (fx geografisk placering, køb/leje etc.).

Bygge- og forandringsprojekter

Byggeprojekter omfatter nye byggerier, moderniseringer, til- og ombygninger, samt større genopretnings- og renoveringsprojekter på bygninger, bygningsteknik eller de arealer der omgiver bygningerne.

Byggeprojekter bliver typisk udledt og defineret som konsekvens af beslutninger relateret til enten Bygningsporteføljestyring, Space & Workplace Management eller Asset Management.

Byggeprojekter omfatter alle aktiviteter af projektlivscyklussen, herunder Planlægning, Design, Byggeri, Teknisk overlevering (commissioning) og Idriftsættelse.

Space- og Workplace Management

Formålet med Space- og Workplace Management er at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende lokaler og kvadratmeter, herunder tilpasning til de specifikke brugerbehov, hvad enten der er tale om en kontor-/administrationsbygning, forskning-/udviklingsarealer eller andet.

Space & Workplace Management indeholder en række aktiviteter der kan opdeles i følgende overskrifter Udvikling af arbejdspladsstrategier og -koncepter (evt. i samarbejde med IT, HR etc.), Analyse, design, udvikling og implementerings af arbejdspladsløsninger, Løbende behovsafdækning hos brugere, Optimering af arealanvendelse ift. organisering og arbejdskultur, Løbende planlægning for eksisterende bygninger, Analyser af behov og krav i forbindelse med implementering af nye projekter, renovationer, flytninger og ændringer i måden at arbejde på, Løbende definition, måling, registrering og opdatering af areal-data og Indsamling, håndtering og anvendelse af workplace relateret brugsdata (brugernes anvendelse af arealerne).

Teknisk drift

Teknisk drift har til formål at optimere aktivernes (bygningerne, bygningsdele og komponenter) performance/kvalitet, risiko og omkostninger/værdi. Gennem analyser af aktivernes tilstand/levetid og risikoprofil prioriteres vedligeholdelsesaktiviteter (både driftsbudgetter/OPEX og geninvesteringsbudgetter/CAPEX) på kort, mellemlang og lang sigt. Teknisk drift er således beslutningsdisciplin der binder det strategiske, taktiske og operationelle niveau sammen, og dermed spiller en afgørende rolle for at kunne optimere og effektivisere drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på bygninger og bygningsteknik.

Teknisk drift omfatter således alle driftsopgaver samt forebyggende og afhjælpende vedligehold, herunder Energioptimering og -administration, Indvendigt bygningsvedligehold (gulve, lofter og vægge), Udvendigt bygningsvedligehold (bygningsskal), Vedligehold/renhold af udendørsarealer (grønne, grå/befæstede), Bygningsteknik i bygninger og på udendørsarealer (over og under jorden), Brandsikkerhed og sikkerhed (overvågning og vagtrundering), Skadedyrsbekæmpelse og Drift af forsyningsanlæg og affaldssortering.

Services

Services dækker over de FM-services der retter sig mod brugerne af bygningen og understøtter dem direkte i deres hverdag.

Sådanne services kan bl.a. omfatte Reception og omstilling, Rengøring indvendigt, Kantine, Møde- og konference forplejning, Kaffe, Post- og pakkeservice, Kontorartikler (herunder printere og andre kontormaskiner), Flytteservice, Bilpark (fleet management), Administration/drift af transportløsninger (delebiler, cykler, løbehjul etc.), Fitness, frisør og massage og Rens og vask af tøj.

Forfatterne

trine-thorn-fm-værdiguide

Trine Thorn

Chief Visionary Officer, Velliv

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023

Susanne Balslev Nielsen

Senior chefkonsulent, Rambøll

fm-værdiguide-lars-birch

Lars Birch

Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

frederik-krarup

Frederik Krarup

Head of End-to-End Process Optimization, Topsoe

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Helle Lohmann Rasmussen

Direktør, Dansk Facilities Management

Følgegruppe: Jakob Moltsen, Søren Prahl, Poul Henrik Due, Jørgen Svendsen, Charlotte Kyhl & Christian Göttsche