Faglig viden

Værdiguide til FM

Velkommen til DFM's værdiguide til FM

Dette site er til dig som arbejder med facility management og som er optaget af at forbedre resultater og arbejdsprocesser. Her finder du begreber og inspiration til øget værdiskabelse til f.eks. businesscases, kravspecifikationer eller evalueringer. Sitet er tænkt som et generisk FM værktøj, som kan bruges af både store og små virksomheder uanset om de er offentlige eller private. Faciliteter kan være både bygninger, infrastruktur, udstyr, forsyning, sikkerhed og virksomhedsspecifikke services.

Til forfatterne
Danmarks-eneste-forening-for-facility-management

Værdiguiden

Værdiguiden er blevet til for at hjælpe facility managers med at sætte ord på værdiskabelse i FM funktionen og for at hjælpe FM branchen med et ensartet sprogbrug. DFM's værdiguide vil især være en hjælp for de, der ønsker at tydeliggøre deres værdiskabelse overfor interessentgrupper ved at arbejde med performance mål. Dermed er værdiguiden også en hjælp til alle som ønsker at tilpasse deres organisation til den internationale ISO standard for FM ledelse ISO 41001.

Guiden består af en klassedeling af værdifænomener inden for FM. Der er 6 værdiparametre som knyttes til 5 scopes. Disse kan du se nedenfor i værdiguide-matrixen.

Værdiguide til FM

Tryk på den kombination af scope og værdi, som du gerne vil læse mere om.

Scopedefinitioner

Bygningsporteføljeledelse

Formålet med porteføljestyring er at afstemme udbud og kapacitet på makroniveau. Det vil sige sikring af at de overordnede behov for ejendomme på kort og lang sigt kan mødes af konkrete planer for tilvejebringelse af de rette løsninger og den rette kapacitet.

Bygningsporteføljestyring indeholder en række aktiviteter der kan opdeles i følgende overskrifter:

 • Ejendomsstrategi, inkl. placering og beslutninger om eje/leje
 • Gennemførelse af køb og salg af ejendomme (herunder valg af og brug af rådgivere)
 • Administration af ejendomsportefølje, inkl. håndtering af forpligtelser som lejer og udlejer
 • Rådgivning og støtte til virksomhedens funktioner/forretningsområder og øvrige støttefunktioner i beslutninger relateret til ejendomsportefølje (fx geografisk placering, køb/leje etc.)

Bygge- og forandringsprojekter

Byggeprojekter omfatter nye byggerier, moderniseringer, til- og ombygninger, samt større genopretnings- og renoveringsprojekter på bygninger, bygningsteknik eller de arealer der omgiver bygningerne.

Byggeprojekter bliver typisk udledt og defineret som konsekvens af beslutninger relateret til enten Bygningsporteføljestyring, Space & Workplace Management eller Asset Management.

Byggeprojekter omfatter alle aktiviteter af projektlivscyklussen, herunder:

 • Planlægning
 • Design
 • Byggeri
 • Teknisk overlevering (commissioning)
 • Idriftsættelse

Space- og workplace management

Formålet med Space & Workplace Management er at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende lokaler og kvadratmeter, herunder tilpasning til de specifikke brugerbehov i den konkrete kontekst, hvad enten der er tale om en kontor-/administrationsbygning, forskning-/udviklingsarealer eller andet.

Space & Workplace Management er således tæt relateret til den kultur og adfærd man ønsker at fremme i virksomheden (og som oftest drives strategisk af HR/People/Talent), samt den teknologi og de tekniske virkemidler der skal understøtte arbejdet i virksomheden (og som oftest drives af IT organisation), herunder både personligt udstyr som telefoner og PC’er og virtuelle mødeplatforme (software, hardware, A/V).

Space & Workplace Management indeholder en række aktiviteter der kan opdeles i følgende overskrifter:

 • Udvikling af arbejdspladsstrategier og -koncepter (evt. i samarbejde med IT, HR, Arbejdsmiljø)
 • Analyse, design, udvikling og implementerings af arbejdspladsløsninger
 • Løbende behovsafdækning hos brugere
 • Optimering af arealanvendelse ift. organisering og arbejdskultur
 • Løbende planlægning for eksisterende bygninger
 • Analyser af behov og krav i forbindelse med implementering af nye projekter, renovationer, flytninger og ændringer i måden at arbejde på.
 • Løbende definition, måling, registrering og opdatering af areal-data
 • Indsamling, håndtering og anvendelse af workplace relateret brugsdata (brugernes anvendelse af arealerne)

Teknisk drift

Teknisk drift har til formål at optimere aktivernes (bygningerne, bygningsdele og komponenter) performance/kvalitet, risiko og omkostninger/værdi. Gennem analyser af aktivernes tilstand/levetid og risikoprofil prioriteres vedligeholdelsesaktiviteter (både driftsbudgetter/OPEX og geninvesteringsbudgetter/CAPEX) på kort, mellemlang og lang sigt. Teknisk drift er således beslutningsdisciplin der binder det strategiske, taktiske og operationelle niveau sammen, og dermed spiller en afgørende rolle for at kunne optimere og effektivisere drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter på bygninger og bygningsteknik.

Teknisk drift dækker over udførende arbejde på bygninger, bygningsteknik og udendørsarealer. Opgaverne udledes og defineres typisk af de planer der udarbejdes fra Asset Management. Teknisk drift omfatter således alle driftsopgaver samt forebyggende og afhjælpende vedligehold, herunder:

 • Energioptimering og -administration
 • Indvendigt bygningsvedligehold (gulve, lofter og vægge)
 • Udvendigt bygningsvedligehold (bygningsskal)
 • Vedligehold/renhold af udendørsarealer (grønne, grå/befæstede)
 • Bygningsteknik i bygninger og
 • Bygningsteknik på udendørsarealer (over og under jorden)
 • Brandsikkerhed
 • Sikkerhed (overvågning og vagtrundering)
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Drift af forsyningsanlæg
 • Drift af affaldssortering

Services

Services dækker over de FM-services der retter sig mod brugerne af bygningen og understøtter dem direkte i deres hverdag.

Sådanne services kan bl.a. omfatte:

 • Reception og omstilling
 • Rengøring indvendigt
 • Kantine
 • Mødeforplejning
 • Kaffe
 • Møde- og konferenceservice
 • Printere og andre Kontormaskiner
 • Post- og pakkeservice
 • Kontorartikler
 • Arkiv
 • Flytteservice
 • Bilpark (fleet management)
 • Administration/drift af transportløsninger (delebiler, cykler, løbehjul etc.)
 • Fitness
 • Rens og vask af tøj
 • Cykelvedligehold
 • Frisør
 • Massage

Forfatterne

Head of Group Workplace Management, Nordea

Trine Thorn

Trine er director of global workplace management i Nordea, hvor hun har der strategiske ansvar for real-estate, facility management, workplace experience samt Nordeas interne bæredygtighedsagenda.

Trine er director of global workplace management i Nordea, hvor hun har der strategiske ansvar for real-estate, facility management, workplace experience samt Nordeas interne bæredygtighedsagenda. Trine har erfaring med organisationsudvikling, partnerskaber, strategi og udvikling af real-estate porteføljer. Hun bruger sin baggrund fra marketing, HR og FM til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens kultur, forretning og det fysiske rum. Hun er medforfatter på DFM’s ”Facility Management som digital forandringsagent”.
Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023
FM Ekspertisechef, NIRAS

Susanne Balslev Nielsen

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.

International kapacitet med mange års erfaring med strategisk facilities management og bæredygtig udvikling – i både teori og praksis. Susanne har især stor erfaring med FM rådgivning, kompetenceopbygning og forskning. Fra 2019 dansk medlem af FM standardiseringsudvalg (DS/CEN/ISO).

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.
Tidligere var Susanne lektor på Danmarks Tekniske Universitet først med speciale i bæredygtig byudvikling og facilities management og hun har arbejdet som chefkonsulent i Region Hovedstadens Center for Ejendomme i 2017-2018. På DTU var hun vicecenterleder i Center for Facilities Management og hun var en årrække leder af det europæiske FM forskningsnetværk i EuroFM. I 2014-19 var hun ekstern professor i FM på Oslo Business School (OsloMet) og hun fortsætter med at bygge bro til universitetsverdenen i NIRAS. Gennem årene er det blevet til flere lærebøger og mere end 100 artikler om FM.

Susanne hjælper kunder med:
1. Strategi og planlægning
2. Dokumentation og analyse
3. Bæredygtig FM
4. Byggeri til drift
5. Kompetenceudvikling i form af sparring, oplæg, kurser og netværk

Director, EY - Workplace og Facilities Management specialist

Frederik Krarup

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking. Frederik har sammen med DFM og gennem sit arbejde som rådgiver være med til at udvikle flere koncepter og værktøjer, hvoraf nogle er almindeligt kendte og anvendes bredt i Workplace- og FM branchen, f.eks. EY’s FM Modenhedsmodel. Frederik faciliterer desuden DFMs Head of FM netværk.
Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Viden- og udviklingschef, DFM

Helle Lohmann Rasmussen

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d., viden- og udviklingschef i DFM. Helle er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole i 2003, og har primært arbejdet med projektledelse af ombygning- og renoveringsprojekter og udviklingsprojekter i FM-organisationer, blandt andet DTU Campus Service.

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d., viden- og udviklingschef i DFM. Helle er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole i 2003, og har primært arbejdet med projektledelse af ombygning- og renoveringsprojekter og udviklingsprojekter i FM-organisationer, blandt andet DTU Campus Service. Hun har en Master i Ledelse af Byggeri fra DTU Management fra 2015, og har for nyligt afsluttet et tre-årigt Ph.d. studie ligeledes på DTU Management, ved Center for Facilities Management. Hendes forskning fokuserer på videndeling mellem FM og byggeri og har i den forbindelse skrevet en række både videnskabelige og mere populære artikler. I DFM arbejder Helle blandt andet med udviklingsprojekter, udvalg og netværk.
Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

Lars Birch

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service.

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service. Lars har mere end 30 års erfaring inden for området og har primært været aktiv på porteføljeejer og udlejer siden bla hos Post Nord, Dako og FLS. Endvidere har Lars arbejdet som bygherrerådgiver samt serviceleverandør. Lars har stor erfaring i at arbejde strategisk og taktisk med RE og FM, specielt med henblik på tilpasning af faciliteter og services til den enkelte virksomheds behov.

Følgegruppe: Jakob Moltsen, Søren Prahl, Poul Henrik Due, Jørgen Svendsen, Charlotte Kyhl & Christian Göttsche