Skip to main content

Bæredygtighed ved Bygningsporteføljeledelse

Bæredygtighed ved Bygningsporteføljeledelse

I relation til bæredygtighed for en ejendomsportefølje er arealoptimering essentiel. Det gælder både med hensyn til bygningsareal og grundareal. Den mest bæredygtige bygning er en bygning, der ikke opføres, så en vigtig løftestang for værdiskabelse er at undgå nybyggeri. For grundareal er det i relation til bæredygtighed væsentlig at begrænse fortrængning af natur eller dyrkningsområder ved at minimere det bebyggede areal og bygningers fysiske fodaftryk. Det er desuden vigtigt at udenoms arealer udnyttes på en sådan måde, at mest muligt naturareal bevares og at hensyn til biodiversitet og lokal afledning af regnvand tilgodeses. En løftestang til både at begrænse bygningsareal og grundareal kan være samlokalisering og space sharing. Deleøkonomi er en megatrend, som kan bidrage til øget bæredygtighed i relation til FM. Hvis deleøkonomi tænkes med og indarbejdes i en portefølje, kan der opnås synergier i og på tværs af virksomheder. Det vil være bæredygtigt at etablere sig i klynger, Communities, hvor der trækkes på stordriftsfordele og Shared services, som eksempelvis kantineordninger, fælles reception, mødecentre og affaldscentral, ligesom forsyningsanlæg kan optimeres. Man kan også arbejde med at have ejendomme, der kan anvendes til flere forskellige funktioner. Det kan være til andre formål i forskellige tidsvinduer, og hvor virksomheden ikke selv benytter dem, eksempelvis til foreninger, undervisning, foredrag etc. Endelig kan det være en løftestang at optimere produktionsvolumen, så produktionen foregår på mindst muligt areal – det være sig bygningsareal og/eller grundareal.

Et andet område, hvor porteføljestyring kan bidrage til værdiskabelse i forhold til bæredygtighed, er ved beslutninger om lokalisering og transport. En løftestang kan være at reducere transportafstande, hvilket både kan være for medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og varer. En anden løftestang er at transport foregår med bæredygtig energi. En tredje løftestang kan være at sikre en lokalisering med nærhed til bæredygtige energikilder og en høj grad af forsyningssikkerhed, som vi eksempelvis har set det i forbindelse med placering af datacentre. Endelig kan det være en løftestang at vælge en lokalisering med nærhed til kollektiv transport.

Værditræ for Bæredygtighed ved “Bygningsporteføljeledelse”

Interessenter og kommunikation ved “Bygningsportefølje”

Eksterne interessenter: Ejere, investorer, leverandører, erhvervs- og faglige organisationer samt offentligheden

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger, samarbejdsudvalg og medarbejdere

Kommunikation vedr. bæredygtighed rettes både mod virksomhedens eksterne og interne interessenter.

KPI’er for Bæredygtighed ved Bygningsporteføljeledelse

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Bæredygtighed som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Susanne Balslev Nielsen, Antje Junghans and Keith Jones (2017): Sustainability. Chapter 15 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Hjælp til strategier og udvikling inkl. energiledelse og bæredygtighedsstrategier:

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#guide-til-fm-vaerktoejer

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Hjælp til totaløkonomi og levetidsomkostninger:

https://lccbyg.dk/

Gængse metoder til at arbejde systematisk med energi- og miljøledelse:

https://www.ds.dk/da/fagomraader/energi-miljoe-og-baeredygtighed

Introduktion til ESG (Environmental, Social and Governance):

https://www.nordea.com/da/baeredygtighed/baeredygtig-forretning/hvad-er-esg/

Introduktion til FN´s 17 verdensmål:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Forfatterne

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023
FM Ekspertisechef, NIRAS

Susanne Balslev Nielsen

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.

International kapacitet med mange års erfaring med strategisk facilities management og bæredygtig udvikling – i både teori og praksis. Susanne har især stor erfaring med FM rådgivning, kompetenceopbygning og forskning. Fra 2019 dansk medlem af FM standardiseringsudvalg (DS/CEN/ISO).

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.
Tidligere var Susanne lektor på Danmarks Tekniske Universitet først med speciale i bæredygtig byudvikling og facilities management og hun har arbejdet som chefkonsulent i Region Hovedstadens Center for Ejendomme i 2017-2018. På DTU var hun vicecenterleder i Center for Facilities Management og hun var en årrække leder af det europæiske FM forskningsnetværk i EuroFM. I 2014-19 var hun ekstern professor i FM på Oslo Business School (OsloMet) og hun fortsætter med at bygge bro til universitetsverdenen i NIRAS. Gennem årene er det blevet til flere lærebøger og mere end 100 artikler om FM.

Susanne hjælper kunder med:
1. Strategi og planlægning
2. Dokumentation og analyse
3. Bæredygtig FM
4. Byggeri til drift
5. Kompetenceudvikling i form af sparring, oplæg, kurser og netværk