Faglig viden

FM Update

FM Update

FM Update er det eneste danske magasin som henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management. Magasinet udgives af DFM og fungerer også som DFMs medlemsmagasin. Alle medlemmer modtager FM Update 3 gange årligt.

Artikler i magasinet skrives normalt af personer i og omkring DFM, som er tæt på begivenhederne hvad enten de skal findes i forskningen eller i FM-praksis. Det vigtige for os er, at du kan holde dig opdateret med nyheder og hente inspiration til udvikling af FM.

Download FM Update

Foreningens medlemmer kan downloade de nyeste udgaver af FM Update i deres fulde længde. Når et nyt FM Update bliver udgivet, vil det fremgå af listen her til digital download.

Leder FM Update nr. 1/2022

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Realestate og Facilites Management eller REFM, som vi har kaldt denne disciplin i DFM, kombinerer ejendomsmæglerens, indretningsarkitektens og driftens kompetencer, og handler om at tilvejebringe de bedste fysiske rammer for virksomheden – inkl beliggenhed. Jeg oplever imidlertid tit, at det ikke er rationelle parametre som bygningens indretning, fleksibilitet, potentielle udvidelses/indskrænkningsmuligheder eller økonomi, der styrer beslutningen. Det er ofte komplekse, og set udefra, irrationelle parametre, der driver beslutningen. Hvad får en virksomhed, der ved, at den vil vækste 50% om året de næste 10 år i hele landet, til at lægge sit hovedsæde i det indre København i en ejendom, der ikke levner mulighed for udvidelse? Jeg kan kun finde en primær parameter: Beliggenhedens brand! Alle andre parametre pegede på, at andre lokationer vil være mere optimale, men i centrum blev det. I min karriere har jeg i flere omgange været med til at indrette virksomheden optimalt, men én parameter har imidlertid aldrig har været i spil, eller kun som en teoretisk mulighed, og det er beliggenhed. Og det selvom bygningsfysikken har krævet, at der blev hugget rigtig mange hæle og klippet rigtig mange tæer for at finde en fornuftig indretning.

I Københavns Ejendomme lavede vi et relationsdiagram for at se hvilke afdelinger, der burde sidde tæt på hinanden, så informationerne kunne flyde frit mellem dem. Konklusionen blev, at den mest optimale bygningsindretning ville være et rundt hus i ét plan, for stort set alle interagerede med hinanden. Men grundplanen i kontorbygningen i Hans Nansens gård var skabt til en lang gang med cellekontorer på hver side, og selvom vi åbnede op, så skulle medarbejderne bevæge sig meget fra den ene ende til den anden ende af kontoret for at få vidensdelingen op at køre (Sundhedsmæssigt var det måske ikke så tosset, for motion er jo godt!).

Men selv om en parameter ikke lader sig veje og måle, endsige putte ind i et regneark, så er de jo reelle nok, og man begår en stor fejl, hvis man ikke tager højde for dem. Så når ledelse og medarbejdere gerne vil bøvle ind til centrum af storbyen, lede efter p-plads og betale en tårnhøj husleje, så må der jo være en grund til det. Netop derfor vil DFM starte et nyt netværk op med fokus på REFM, som skal give deltagerne mulighed for at styrke forståelsen mellem de følelsesmæssige og irrationelle parametre og dem, der kan puttes ind i et regneark.

Og lad mig afslutningsvis pege på os selv: Vi flyttede fra World Trade Center i Ballerup med uendelige mødefaciliteter til 4. sal på Gl. Kongevej – hvorfor 😉

Flemming Wulff Hansen, Bestyrelsesformand DFM

Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Kontakt os

Vi er altid åbne for nye vinkler, og har du gennemført et spændende projekt, lavet en interessant analyse eller fået en skæv idé, vil vi meget gerne høre fra dig. Det samme gælder, hvis du er interesseret i at tegne en annonce i magasinet og på den måde nå ud til medlemmer af DFM og andre professionelle i branchen.

Redaktionen:
Laura Lindahl (redaktør og ansvarshavende)
lli@dfm-net.dk