Hvad er FM?

Hvad er Facilities Management?

Den danske konkurrenceevne bygger på to faktorer – mennesker og infrastruktur.
FM handler om drift, udformning og udvikling af bygninger og infrastruktur således, at rammerne giver værdi for både mennesker og forretning. FM er et arbejdsfelt af mange forskellige discipliner, både drift og ledelse.

FM er både nutid og fremtid, ved strategisk analyse af forretningen og organisationsformerne sikrer FM, at virksomhedens anden faktor medarbejderne, folder sig ud. I DFM sørger vi for, at FM får den rigtige placering i både offentlige og private virksomheder. FM har altid handlet om drift og vedligehold. I en global verden af forandringer og konkurrence, er FM også et område, der definerer den bæredygtige omgang med klodens ressourcer, det tværfaglige fokus på virksomhedens drift og dens effektive ledelse.

Digitalisering-netværk-produktion

For DFM handler bæredygtighed om driftsressourcer. De rammer vi skaber om arbejdslivet, bruges ofte i mange år, og derfor er det vigtigt at fokusere på lavt ressourceforbrug både af energi og andre forsyningskilder. For DFM går valget af miljømæssigt bæredygtige løsninger hånd i hånd med løsninger, som er økonomisk og socialt bæredygtige. Parametrene er ligestillede. DFM tror på tværfagligheden i moderne virksomheder. For DFM handler tværfaglighed om respekt for forskellige fagligheder og om at skabe de bedste muligheder for, at FM-funktionen kan understøtte kerneforretningen. FM tilfører ny viden til andre fagområder med det mål, at skabe optimale rammer for udnyttelsen af virksomhedens samlede ressourcer, og størst mulig værdi både for kunder, brugere og medarbejdere.

DFM tror på god ledelse. Vi arbejder for, at FM inddrages strategisk i både den enkelte organisation og i det omkringliggende samfund – for at sikre, at diskussionen af infrastruktur altid handler om kerneforretningen og det fælles fokus.

Facilities Management omfatter på operationelt, taktisk og strategisk niveau:

  • Real Estate – de rigtige bygninger de rigtige steder
  • Space Management – den rigtige anvendelse af virksomhedens areal og faciliteter
  • Bygningsdrift – den rigtige drift og vedligehold ud fra driftsmæssige, økonomiske og tekniske forhold
  • Organisationsservice – den rigtiges kantinedrift, rengøring, kontor- og receptionsstøtte ud fra driftsmæssige, økonomiske og produktivitetsmæssige forhold

Forretningsmæssig organisering – den rigtige organisering af FM aktiviteterne i forhold til samspillet med virksomhedens øvrige funktioner og i forhold til eksterne kunder, leverandører m.v.

FM omfatter alle de aktiviteter i en virksomhed, der understøtter virksomhedens kerneaktivitet ved at skabe attraktive fysiske rammer med vægt på både økonomi, arbejdsmiljø, produktivitet og virksomhedens samlede præstationsevne.