Skip to main content

Om os

Om Dansk Facilities Management

Dansk Facilities Mangement (DFM) er en forening, som blev etableret i 1991 og virker under gældende vedtægter. Foreningen er det eneste forum for Facilities Management (FM) i Danmark som samler driftsorganisationer, rådgivere og leverandører. Vi fungerer som bindeled imellem vores medlemmer og formidler faglig viden om FM. Foreningen sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet. Samtidig vil DFM etablere sig som videnscenter for bæredygtig Facilities Management.

Vores vision

Foreningen har en ambition om vækst, og foreningens mål for fremtiden er at være den fortrukne forening og videnscenter for alle, der beskæftiger sig med, eller søger viden om, bæredygtig Facilities Management i Danmark.

Vores mission

DFM består af to gensidigt afhængige og sammenhængende dele: Fagligt netværk og videnscenter.  Vi ønsker at styrke og vækste begge dele.

Fagligt netværk: DFM tilbyder medlemmerne et fagligt fællesskab og netværk, hvor erfaringsudveksling og videndeling er i højsædet.

Videnscenter: DFM udvikler, identificerer, samler og formidler viden om bæredygtig FM – både til medlemmer, til branchen, til samfundet og til fremtidens FM’ere.

Vi definerer bæredygtighed som bestående af miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Vores formål

Foreningens formål er:

  1. at udvikle fagområdet Facilities Management
  2. at formidle viden om Facilities Management til medlemmer og andre interesserede
  3. at udveksle information og erfaringer fra praksis
  4. at knytte forbindelsen til det internationale samarbejde

Vores værdier

Innovation – vi vil være nytænkende
Fællesskab – vi er et inkluderende fællesskab
Åbenhed – vi er åbne for brede samarbejder og for nye tanker
Mod – vi vil udfordre de gængse antagelser
At gøre en forskel – vi vil være med til at skabe en bedre fremtid
Transparens – vi vil gøre det nemt for alle at få indblik i vores governance

Bliv medlem af foreningen

Som medlem bliver du en del af et fagligt netværk, hvor du kan hente inspiration og sparring, dele viden og opbygge solide relationer. Du har også mulighed for at være med til, at præge udviklingen både i foreningen og inden for branchen generelt. Er du interesseret i at blive medlem, så læs mere her.

Foreningens medlemmer

Vores medlemmer repræsenterer et bredt udvalg af brancher og virksomheder i alle størrelser, indenfor det private, offentlige og statslige. Den brede sammensætning af medlemmer giver god mulighed for, at etablere et solidt netværk og udveksle erfaringer omkring konkrete problemstillinger.