Om os

Om Dansk Facilities Management

Dansk Facilities Mangement (DFM) er en forening, som blev etableret i 1991. Foreningen er det eneste forum for Facilities Management (FM) i Danmark som samler driftsherrer, rådgivere og leverandører. Vi fungerer som bindeled imellem vores medlemmer og formidler faglig viden om FM – fra FM’ere til FM’ere. Foreningen sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet.

Foreningen er bygget op omkring en smal bestyrelse på 7 personer, et sekretariat med 6 faste medarbejdere og en række konsulenter, som løser forskellige opgaver for foreningen. Foreningen har en udvalgsstruktur, hvor foreningens medlemmer er med til at præge branchen via udvalgsarbejdet.

DFM’s udvalg

Foreningen har en række udvalg, som er nedsat af foreningens medlemmer. Udvalgene arbejder indenfor et afgrænset område i branchen. Udvalgene er aktive med bl.a. at skrive artikler til foreningens medlemsmagasin FM Update, arrangere medlemsmøder og meget mere.

Foreningens medlemmer

Repræsenterer et bredt udvalg af brancher og virksomheder. Den brede sammensætning af medlemmerne giver god mulighed for at etablere netværk i foreningen, hvor udveksling af erfaringer, debatter og diskussion af konkrete problemstillinger kan foregå. Vores medlemmer er fordelt på både offentlige og private virksomheder i alle størrelser, indenfor facilities management i Danmark.

Vidensdeling-netværk-fællesskab

DFM er en aktiv forening

Som løbende har arrangementer for medlemmerne - både af faglig og social karakter. I løbet af året afholdes en række møder og konferencer – som sammensættes i tæt samarbejde med medlemmerne og vores samarbejdspartnere. Hvert år samles medlemmerne desuden til en stor to-dages konference, DFMs årskonference, hvor der sættes perspektiv på Facilities Management af oplægsholdere fra ind- og udland.

Bliv medlem af den eneste forening for facilities management i Danmark, allerede idag.

Læs mere om vores forskellige typer af medlemskaber her.

Netværk i foreningen

DFMs medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dit et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det får du mulighed for via vores netværk i netværket.

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring og videndeling mellem gruppens medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrer dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Når et netværk er etableret, er det netværket selv, der tager stilling til nye deltagere.

Dansk-Facilities-Management-om-os

Bliv medlem af DFM
Som medlem bliver du en del af et fagligt netværk, hvor der kan hentes inspiration og sparring, deles viden og opbygges solide relationer. For de som har lyst til det, er der også rig mulighed for at være med til at præge udviklingen både i foreningen og inden for branchen generelt. Meld dig ind her.

DFM er en aktiv forening
Året igennem arrangeres der aktiviteter, som kan have interesse for en bred skare af medlemmerne. Et medlemskab af DFM giver adgang til de gratis medlemsarrangementer. Se vores arrangementer her