Skip to main content

Netværk

Many Ways of Working Øst

Many Ways of Working Øst

Netværket for Many Ways of Working Øst arbejder med space management og arbejdspladsstrategi, med udgangspunkt i forretningsmæssige, organisatoriske medarbejdercentrerede perspektiver.

Fremtidens arbejdsplads stiller stadig større krav til en hybrid og kombineret arbejdsform og Many Ways of Working er for alvor sat på dagsordenen. Diversitet, kultur, inklusion er, blandt andre – nøgleord for fremtidens arbejdsplads. Vi undersøger og stiller skarpt på de krav, forventninger, ønsker og behov der stilles til arbejdsstedet, og ikke mindst, til hvordan vi, som organisation, løser og imødekommer disse.

Formål

Vi ønsker at skabe et stærkt vidensnetværk med udgangspunkt i indretnings- og arbejdsmæssige temaer omkring organisering, rum, teknologi og adfærd. Formålet at skabe en forståelse for, og indsigt i de udfordringer, vi står overfor i en hybrid virkelighed.

Hvem kan deltage

Målgruppen for dette netværk er ledere og medarbejdere, der arbejder internt i virksomheden indenfor space management eller forandringsledelse i den østlige del af Danmark.

Deltagelse

Ved at kombinere oplæg og inspirationsture med den viden og erfaring, der ligger i vores netværk for Many Ways of Working Øst, skabes et fundament for at bringe ny viden og inspiration hjem i egen organisation og arbejde videre med implementering af Many Ways of Working. Du bliver, i din hverdag, formentligt udfordret på krav fra fremtidens medarbejdere og skal samtidig, over for ledelsen, stå på mål for udnyttelsen af faciliteter og for at sikre at organisationens visioner efterleves. Dette kræver forandringer med klart ejerskab, viden om adfærd og forståelse for de forskellige interessenters perspektiver. Alt sammen noget, vi drøfter og perspektiverer i netværket.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om udvikling af din arbejdsplads.
  • Få inspiration fra andre med samme interesser, opgaver og udfordringer som dig.
  • Blive del af et netværk, du kan sparre med mellem møderne.
  • Blive opdateret på viden inden for området.

Fire årlige møder

I vores netværk for Many Ways of Working Øst bliver der afholdt 4 årlige møder af 3 timers varighed. Møderne afholdes på forskellige udvalgte lokationer og vil veksle mellem deltageres virksomheder og relevante og inspirerende organisationer ude i byen. Dette giver mulighed for at se og diskutere forskellige løsninger eller udfordringer i praksis. Deltagerne i netværket opfordres til at dele inspiration, problemer og løsninger – også imellem møderne. Netværkets drøftelser er selvfølgelig fortrolige.

Deltagelse i netværket koster 6.900 kr. pr år ex. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Som medlem i netværksgruppen Many Ways of Working har du fri deltagelse i Workplace Evolutionaries‘ (WE Danmark) fire årlige møder, uden beregning.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

jettee-lind-many-ways-of-working-vest

Jette Lind Johansen

Partner i ERIK, Arkitekt og ansvarlig for ERIK Arkitekters team for arbejdspladsstrategi, indretning og adfærd

Mit navn er Jette Lind Johansen og jeg faciliterer Many Ways of Working i Øst. Jeg er uddannet arkitekt og byggeøkonom og er parter i ERIK, og jeg har i de sidste 20 år arbejdet med arbejdspladsstrategier, indretning og adfærd. Som arkitekt er jeg optaget af, at de bygninger og den indretning, der danner rammen om vores aktiviteter, understøtter vores funktionelle behov, men også skaber steder, hvor mennesker trives, aktiveres og stimuleres. Arkitektur, indretning og design skal således ses i en menneskelig ”antroprologisk” kontekst med forståelse for forskellighed og sameksistens, og skal give noget tilbage til brugeren. Igennem mange år har jeg fulgt og deltaget i debatterne om indretning, aktivitetsbaserede arbejdspladser, hybride løsninger og nu også AIs påvirkning af vores arbejdsmiljøer, og jeg brænder for at være med til at udvikle fremtidens miljøer til nye rammer, der ikke glemmer menneskene og helhederne. Jeg har arbejdet med mange typer organisationer, store som små, top-down såvel som bottom up – fra Horten Advokater, Novozymes, Novo Holdings, GroupM, Region Hovedstaden til rigtigt mange kommuner. Herudover samarbejder jeg omkring emnet med mange vidensnetværk og -organisationer og videregående uddannelser, herunder Copenhagen Institute of Futures Studies, Bygherreforeningen og mange flere. Jeg arbejder primært fra vores tegnestue i Kødbyen i København eller ude hos kunder, da jeg som udadvendt person trives bedst med at være ude blandt mennesker. Privat bor jeg i Gentofte og holder af haven og ombygningsprojekter, ligesom jeg sammen med min mand har taget vores gamle passion, klatring, op igen, efter at vores to børn er flyttet hjemmefra. Dette netværk er en spændende anledning til at se og diskutere mange perspektiver fra flere sider og jeg er glad for muligheden for at facilitere dette forum. Du kan kontakte Jette på jlj@erik.dk.