Netværk

Affald

Netværk for affald

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, som arbejder med affald og renovation internt i virksomheden og som ønsker at vidensdele og sparre på affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lign. emner med fokus på affald.

Så sidder du med affald som en del af din funktion, så er dette netværk noget for dig.

Formål

Netværket har til formål at danne relationer mellem medlemmer som alle har ansvaret for affald internt i virksomheden. Netværket skal danne ramme for oplysning, diskussioner, trends, kompetenceudvidelse og læring indenfor emner som relaterer sig til at arbejde med affald.

Medlemmerne deltager aktivt i indholdet af møderne.

Hvem deltager

Medlemmer i netværksgruppen er ansatte i private eller offentlige virksomheder, og arbejder med affald og renovation. Netværket er åbent for både kunder og leverandører.

Deltagelse

Netværkets medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og gruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig i din daglige arbejdsdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for affaldshåndtering, lovgivning, leverandørstyring og -samarbejde etc.
  • Få ny viden og erfaringer om affald fra andre organisationer
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne
affald-netværk-dfm
affaldsnetværk

6 møder om året

DFM faciliterer vores netværk for affald, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv. Møderne i vores affaldsnetværk, afholdes på skift hos deltagerne eller hos en virksomhed, som har en case, der er relevant for netværksmødet. Derudover er der selvfølgelig, på alle møder, mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring.

Netværket mødes seks gange årligt, typisk fra kl. 10.00 – 15.00.

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr. år ekskl. moms.

Meld dig ind i netværket her

Netværks facilitator

Projektleder for Museernes Grønne Akademi, Organisationen Danske Museer

Birgitte Kehler Holst

Birgitte har over 10 års erfaring som contract manager inden for soft FM. Hun har arbejdet med bæredygtighed i FM-regi gennem mange år og er blandt andet initiativtager til DFM’s bæredygtige casesamling. Derudover var hun facilitator på første hold i vores forløb for affald i 2022, og har dermed masser af teoretisk og praktisk erfaring med affaldshåndtering.

Birgitte har over 10 års erfaring som contract manager inden for soft FM. Hun har arbejdet med bæredygtighed i FM-regi gennem mange år og er blandt andet initiativtager til DFM’s bæredygtige casesamling. Derudover var hun facilitator på første hold i vores forløb for affald i 2022, og har dermed masser af teoretisk og praktisk erfaring med affaldshåndtering.
Du kan kontakte Birgitte på: bkh@dkmuseer.dk