Skip to main content

Netværk

Affald

Netværk for affald

Netværksgruppen er for ansatte i danske virksomheder, som arbejder med affald og renovation internt i virksomheden og som ønsker at vidensdele og sparre på affaldshåndtering, lovgivning, bæredygtighed og lignende emner med fokus på affald.

Så sidder du med affald som en del af din funktion, så er dette netværk noget for dig.

Formål

Netværket har til formål at danne relationer mellem medlemmer som alle har ansvaret for affald internt i virksomheden. Netværket skal danne ramme for oplysning, diskussioner, trends, kompetenceudvidelse og læring indenfor emner som relaterer sig til at arbejde med affald.

Hvem kan deltage

Målgruppen for denne netværksgruppe er ansatte i private eller offentlige virksomheder, som arbejder med affald og renovation, internt i organisationen. Netværket er åbent for både kunder og leverandører.

Deltagelse

Netværkets medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og gruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig i din daglige arbejdsdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for affaldshåndtering, lovgivning, leverandørstyring og -samarbejde etc.
  • Få ny viden og erfaringer om affald fra andre organisationer
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Seks årlige møder

DFM faciliterer vores netværk for affald, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vores facilitator leder møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv. Møderne i vores affaldsnetværk, afholdes på skift hos deltagerne eller hos en virksomhed, som har en case, der er relevant for netværksmødet. Derudover er der selvfølgelig, på alle møder, mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring.

Netværket mødes seks gange årligt, typisk fra kl. 10.00 – 15.00.

Deltagelse i netværket koster 7.495,00 kr. pr. år ekskl. moms.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Jonathan-affald-netværk

Jonathan Ries

Selvstændig, Kreislauf

Jonathan har over 10 års erfaring med indkøb, logistik og supply chain management. Med fokus på affald som ressource har Jonathan arbejdet med affaldsreduktioner, genanvendelse og cirkulære forretningsmodeller. Jonathan har tidligere været i bl.a. Mærsk, Vedvarende Energi og Coloplast. Han bringer både teoretisk og praktisk erfaring med affaldshåndtering. Desuden er Jonathan uddannet faciliteter. Du kan kontakte Jonathan på: mail@jonathanries.dk