Skip to main content

Netværk

Contract Management

Contract Management

Flere og flere outsourcer FM ydelser. Enten i fuld skala eller dele af ydelsen. Netværk for Contract Management er en netværksgruppe for dig, som har ansvaret for outsourcerede FM-ydelser og kontraktstyringen af disse.

At sikre at organisationen får det bedste ud af sin leverandør – både i forhold til leverancer, samarbejde og udvikling – er en helt anden opgave end at arbejde sammen med egne medarbejdere og andre afdelinger internt. Organisationens egen tekniske og operationelle ekspertise er ofte reduceret sammen med outsourcingen, og nu skal der opbygges en helt anden type styringsenhed. Som kontraktansvarlig kan du opleve at stå overfor en leverandør, der overmatcher dig på det tekniske plan.

Netværket vil fokusere på de udfordringer, du står med, og hvordan de kan løses. Samtidig vil vi dele viden og inddrage relevante personer og virksomheder, der kan være med til at bringe ny inspiration i spil. Således vil du få konkrete løsningsforslag og ideer med hjem til din egen organisation.

Formål

Netværkets formål er at styrke kontraktstyring gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede kontraktansvarlige. Hensigten er, at deltageren kan tilføre viden til egen organisation, der kan skabe betydelige besparelser på eller forbedringer indenfor kontrakterne.

Hvem kan deltage

Målgruppen for Contract Management er personer, der har kontraktansvar for outsourcede FM-ydelser og som har ansvar for kontraktindgåelse og/eller kontraktdrift samt opfølgning på kontraktens leverancer indenfor det offentlige og private.

Deltagelse

Netværkets medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og gruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig i dit arbejde med Contract Management. Gruppen skaber yderligere faglig dybde i Contract Management gennem sparring om Best Practice, relevante faglige oplæg samt drøftelse og diskussion af konkrete udfordringer.

Du kan:

  • Diskuttere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig.
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for leverandørstyring og -samarbejde.
  • Få ny viden og erfaringer om, som du kan kapitalisere i egen organisation.
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne.

Fire årlige møder

DFM faciliterer netværket for Contract Management blandet andet med indkaldelser, maillister, oplægsholdere m.v. Og selvfølgelig også det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistik og andre praktiske ting. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted på deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktet afholder vi fire årlige møder af 3 timers varighed.

Deltagelse i netværk for Contract Management koster 7.495,00 kr. pr. år ex. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

contract-management-netværk

Verner Bentzen

Indehaver af Bentzen Consulting

Verner har haft en lang lederkarriere i Novo Nordisk med ansvar for bl.a. alle FM discipliner, herunder porteføljestyring og New Ways of Working i et ledelsesperspektiv. Han driver ligeledes virksomheden Bentzen Consulting. Verner er en dreven FM'er og har solid erfaring via sine 36 år i branchen, og har været en del af DFM siden foreningens spæde start. Kontakt Verner på: veb@bentzenconsulting.dk