Skip to main content

Netværk

Global Head of FM

Global Head of FM

Global Head of FM er et netværk for den øverst ansvarlige Facility Manager i offentlige og private virksomheder, som har et ansvar udover Danmarks grænser. Med udfordringer som forskellig lovgivning, kulturer og leverandører giver dette netværk medlemmerne mulighed for, på et strategisk plan, at udveksle erfaringer og sparre.

Formål

Netværksgruppen har til formål at danne relationer mellem medlemmer som alle har ansvaret for Global FM. Netværket skal danne ramme for oplysning, diskussioner, sparring, trends, kompetenceudvidelse og læring indenfor emner som relaterer sig til at arbejde med en global FM organisation på strategisk niveau. Medlemmerne deltager aktivt i indholdet af møderne.

Hvem deltager

Medlemmer i netværksgruppen sidder typisk som Head of Global FM og har derfor ansvaret for virksomhedens Facility Management, udover Danmarks grænser. Netværket er lukket for leverandører.

Deltagelse

Netværkets medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og gruppen giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for leverandørstyring og -samarbejde, lovgivning, kultur og andet, som man oplever når man arbejder med FM i flere lande
  • Få ny viden og erfaringer om global FM fra andre organisationer
  • Med ligestillede, etablere et stærkere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Fire årlige møder

DFM faciliterer vores netværk for Global Heead of FM, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Vi står for at lede møderne og sørger for indkaldelser, maillister, indlægsholdere osv. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted på skift i deltagernes virksomheder eller hos en virksomhed, som har en case der er relevant for netværksmødet. Derudover er der, selvfølgelig, på alle møder mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring. Vores netværk for Global Head of FM mødes normalt fire gange om året, men kan også mødes ad hoc, arrangere studieture m.v. Årets sidste møde afholdes som internat.

Deltagelse i netværket koster 14.500 kr. pr. år ekskl. moms. og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

jacob-dohn-global-head-of-fm

Jacob Dohn

Senior Partner, Implement Consulting Group

Jacob har arbejdet med Facility Management og real estate i mere end 15 år både som rådgiver og i industrien. Som rådgiver har Jacob samarbejdet med en lang række private og offentlige virksomheder om REFM strategi og -løsning, herunder bl.a. organisering, indkøb og digitalisering. Jacob er civilingeniør inden for bygning, planlægning og ledelse og har en baggrund i McKinsey og som SVP for forretningsudvikling i Coor. Du kan kontakte Jacob på jthd@implement.dk.

Nan-Fijn-van-Draat-global-head-of-fm

Nan Bach Fijn van Draat

Engagement Manager, Implement Consulting Group

Nan har en baggrund indenfor strategisk indkøb og supply chain, og har arbejdet med facility management området de sidste 7 år som rådgiver og hos ISS.
Som rådgiver indenfor FM har Nan arbejdet med +30 private virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, Norden og globalt omkring benchmarking af omkostninger & brugertilfredshed, digitalisering af FM funktionen, udarbejdelse & eksekvering af FM strategi samt FM transformationer. Du kan kontakte Nan på nafi@implement.dk.