Skip to main content

Netværk

Kommunale Ledere

Kommunale Ledere

Med vores netværksgruppe får du som leder i en kommunal ejendomsorganisation et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, som du møder i din dagligdag, og hvor du kan hente inspiration om hvordan udfordringer håndteres i andre kommuner. Deltagerne er med til at fastlægge indholdet på møderne i samarbejde med netværkets facilitator.

Formål

Netværkets formål er at styrke den daglige, bæredygtige drift i den enkelte kommune gennem sparring, erfaringsudveksling og faglig inspiration mellem ligestillede på tværs af kommunerne, og at dette gøres ved at deltagerne får skabt personlige relationer, så man også udover de afholdte møder har mulighed for sparring.

Hvem kan deltage

Målgruppen for netværket er ledere beskæftiget indenfor fagområder i tilknytning til driften af de kommunale ejendomme. Netværket er eksklusivt for kommunalt ansatte, og dermed ikke åbent for underleverandører og rådgivere.

Deltagelse

Netværket vil få indsigt i praktiske eksempler på hvordan man i andre kommuner har løst opgaver, modtage relevante faglige oplæg, samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer. Hensigten er, at deltagerne skal kunne bringe brugbar viden og inspiration tilbage til egne organisationer.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer, der er inden for bæredygtig drift i det kommunale
  • Få ny viden og erfaringer omkring kommunale indsatsområder
  • Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

Fire årlige møder

Møderne i netværket for kommunale ledere afholdes på skift hos deltagende kommuner for at øge det gensidige kendskab til hinandens dagligdag. Som regel præsenterer værten aktuelle emner fra egen organisation. Derudover tages aktuelle temaer op, ligesom der på alle møder er mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring. DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig at dele viden og blive inspireret. Netværket mødes fire gange årligt fra 9.00 – 12.00.

Deltagelse i netværket koster 6.500 kr. pr år ekskl. moms.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

contract-management-netværk

Verner Bentzen

Indehaver af Bentzen Consulting

Verner har haft en lang lederkarriere i Novo Nordisk med ansvar for bl.a. alle FM discipliner, herunder porteføljestyring og New Ways of Working i et ledelsesperspektiv. Han driver ligeledes virksomheden Bentzen Consulting. Verner er en dreven FM'er og har solid erfaring via sine 36 år i branchen, og har været en del af DFM siden foreningens spæde start. Kontakt Verner på: veb@bentzenconsulting.dk