DFMs udvalg

Kompetenceudvalget

Kompetenceudvalget

FM er en organisatorisk funktion, som integrerer mennesker, sted og proces i det byggede miljø med det formål at forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten i kerne-forretningen. FM omsætter for ca. 200 mia. kr./år og beskæftiger ca. 300.000 fuldtidsarbejdspladser på landsplan.

FM branchen har en størrelse og betydning, som pt. ikke understøttes i tilstrækkeligt omfang af det nuværende uddannelsesudbud.

DFM vurderer, at der er et potentiale på 15-20% i besparelser, hvis FM branchen løftes fra ”viceværtniveau” til ”foretrukken samarbejdspartner”. Samtidig vil brugerne opleve mere velfungerende og attraktive bygninger, der både understøtter FNs verdensmål og en bæredygtig dagsorden socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Det kræver en multidisciplinære ledelsesdisciplin, der evner at favne og jonglere komplekse udfordringer.

Hvis du vil I kontakt med udvalget kan du kontakte udvalgsformand Susanne Balslev Nielsen: subn@niras.dk

Hvad er formålet med udvalgets arbejde?

Formålet er at udvikle og etablere en uddannelse, så FM kan:

  • Opnå en fælles viden specifik for FM, der er faktabaseret, standardiseret og analytisk
  • Udøve forskning og skabe forskningsmetoder for FM
  • Opnå teorier og koncepter for FM
  • Få et teknisk sprog for FM
  • Blive rustet til strategisk ledelse
  • Være internationalt orienteret

Kompetenceudvalget har udviklet en præsentation af behovet for FM uddannelse på kandidatniveau, du finder præsentationen her.

Hvordan arbejder udvalget?

  • Udvalget har valgt at fokusere på udvikling af en kandidatuddannelse på universitetsniveau.

Det sker ved at invitere universiteterne ind til en dialog og/ eller udvikling af kandidatuddannelsen med udgangspunkt i de uddannelser, som universiteterne allerede udbyder.

  • Når udvalget forhåbentligt lykkes med en kandidatuddannelse venter det videre arbejde med en udvikling af lignende uddannelse på bachelor niveau (Bygningskonstruktører, maskinmestre, andre).

Få et indblik i vores arbejde i dette slideshow.

Medlemmer i udvalget

Udvalgsformand / NIRAS

Susanne Balslev Nielsen

Hillerød Kommune

Karen Dilling

Bentzen Consulting

Verner Bentzen

Konstruktørforeningen

Jette Leth Djælund

Amalie Search & Selection

Michael Wallin

Frederiksberg Kommune

Jonas Ryborg North

NREP

Christoffer Terp Andersen

Paustian Consulting

Lena Paustian

GEUS

Jacob Saaby Christensen

Rambøll Danmark

Johnny Jacobsen

Maskinmesterskolen

Mattias Straub

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Faglig sekretær / DFM

Helle Lohmann Rasmussen