Skip to main content

Netværk

Digitalisering i FM

Digitalisering i FM

Digitalisering i FM er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af IT-systemer til FM. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder, fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte har kolleger udefra nogle erfaringer og kan se nye muligheder med IT-systemerne, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på dine egne IT-systemer i dagligdagen og det er præcis dét som vores netværk for Digitalisering i FM, kan give dig.

I dette netværk kigger vi ind i fremtiden og diskuterer fremtidens udfordringer – både for IT-systemerne og for os selv som kompetente FM’ere. Med andre ord vil vi debattere og erfaringsudveksle alle de udfordringer og nye muligheder IT-systemerne og digitaliseringen giver os i konstant foranderlig organisation.

Formål

Målet med netværksmøderne er, at gøre deltagerne bedre til at anvende og udnytte de IT-systemer, som virksomheden eller organisationen har investeret i. Vi vil diskutere IT-systemernes virkemåde og funktioner på et generelt niveau og ikke specifikt systemer.

Hvem deltager

Vores netværk for Digitalisering i FM er for FM-personer der har ansvaret for og/eller anvender IT-systemer, og som gerne vil vide mere og dele sine erfaringer med andre, om hvordan man udnytter de digitale IT-systemer bedst i en travl dagligdag. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring.

Deltagelse

Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. I netværket drøfter vi bl.a. strategi, mål og metoder for integrationer til andre digitale systemer og dataloggere, BIM, standarder og datavedligeholdelse samt datatransparens, nøgletal og kontoplaner – og ikke mindst hvordan får vi vores organisations mange typer af brugere til, at anvende IT-systemet på en konsistent og værdiskabende måde.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om IT-systemers virkemåder og muligheder.
  • Finde din personlige forudsætning for succes som IT-systemansvarlig
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af IT-systemer

Seks årlige møder

DFM faciliterer netværket. Vi tager vare på indkaldelser, maillister mv. Og selvfølgelig også det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktet holder vi 6 årlige møder. Der optages løbende deltagere, hvis personens profil passer.

Deltagelse i netværket koster 7.495 kr. pr år ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Udvalg-for-digitalisering-DFM

Kim Jacobsen

K-Jacobsen A/S

Kim Jacobsen er indehaver af K-Jacobsen A/S og har i hele sin karrierer arbejdet med strategisk og operationel IT i FM og bygge- og anlægsbranchen. Du kan kontakte Kim på mail: kj@k-jacobsen.dk eller på telefon: +45 2482 3921