Skip to main content

Netværk

Digitalisering i FM

Netværk for Digitalisering i FM

Digitalisering i FM er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af IT-systemer til FM. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder, fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte har kolleger udefra nogle erfaringer og kan se nye muligheder med IT-systemerne, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på dine egne IT-systemer i dagligdagen og det er præcis dét som vores netværk for Digitalisering i FM, kan give dig.

Formål

Målet med netværks møderne er, at gøre deltagerne bedre til at anvende og udnytte de IT-systemer, som virksomheden eller organisationen har investeret i. Vi vil diskutere IT-systemernes virkemåde og funktioner på et generelt niveau og ikke specifikt systemer. Vi vil også tale om strategi, mål og metoder for integrationer til andre digitale systemer og dataloggere, BIM, standarder og datavedligeholdelse samt datatransparens, nøgletal og kontoplaner – og ikke mindst hvordan får vi vores organisations mange typer af brugere til, at anvende IT-systemet på en konsistent og værdiskabende måde. Og så vil vi også kigge i krystalkuglen og diskutere fremtidens udfordringer – både for IT-systemerne og for os selv som kompetente FM’ere. Med andre ord vil vi debattere og erfaringsudveksle alle de udfordringer og nye muligheder IT-systemerne og digitaliseringen giver os i konstant foranderlig organisation.

Hvem deltager

Vores netværk for Digitalisering i FM er for FM-personer der har ansvaret for og/eller anvender IT-systemer, og som gerne vil vide mere og dele sine erfaringer med andre, om hvordan man udnytter de digitale IT-systemer bedst i en travl dagligdag. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring.

Deltagelse

DFMs medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om IT-systemers virkemåder og muligheder.
  • Finde din personlige forudsætning for succes som IT-systemansvarlig
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af IT-systemer

6 møder om året

DFM faciliterer netværket. Vi tager vare på indkaldelser, maillister mv. Og selvfølgelig også det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktet holder vi 6 årlige møder. Der optages løbende deltagere, hvis personens profil passer.

Deltagelse i netværket koster 7.495 kr. pr år ekskl.moms og kræver at du er medlem af DFM.

Meld dig ind i netværket her

Netværks facilitator

Udvalg-for-digitalisering-DFM
K-Jacobsen A/S

Kim Jacobsen

Kim Jacobsen er indehaver af K-Jacobsen A/S og har i hele sin karrierer arbejdet med strategisk og operationel IT i FM og bygge- og anlægsbranchen.

Du kan kontakte Kim på mail: kj@k-jacobsen.dk eller på telefon: +45 2482 3921

Kim Jacobsen er indehaver af K-Jacobsen A/S og har i hele sin karrierer arbejdet med strategisk og operationel IT i FM og bygge- og anlægsbranchen.

Du kan kontakte Kim på mail: kj@k-jacobsen.dk eller på telefon: +45 2482 3921