Skip to main content

Faglig viden

FM Litteraturliste

FM Litteraturliste

Her kan du finde oplysninger om de nyeste bøger om Facility Management fra ind- og udland. Vi opdaterer listen løbende, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du kender en bog vi mangler på listen. Langt størstedelen af bøgerne på listen har udgangspunkt i forfatternes eller medforfatternes forskning, men listen er ikke en liste over FM forskning. De fleste bøger dækker FM bredt, og er derfor ikke opdelt efter emner.

Vi anbefaler, at du søger bogens indholdsfortegnelse for kapitler om specifikke emner.

FM generelt

 

Andersen, Gitte; Christensen H., Peter: Rum I Arbejde, 2015

Andersen, Gitte; Antorini, Christine: Skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer, 2017

Atkin, Brian and Brooks, Adrian: Total Facilities Management. Blackwell Publishing, Fourth Edition, 2015.

Barrett, Peter and Finch, Edward: Facilities Management – The Dynamics of Excellence Third Edition. Blackwell Publishing, Second Edition, 2013.

Becker, Franklin: The Total Workplace – Facilities Management and the Elastic Organization. Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.

FM Værdiguide, 2021.
Link: https://dfm-net.dk/vaerdiguide-til-fm/

Jarlov, Thomas. Guide til commissioning i praksis, 2020.
Link: https://cxguide.dk/p/ombogen.

Haugen, Tore; Sæbøe, Olav Egil; Foss, Margrethe. Eiendomsforvaltning, Facility Management. Fagbokforlaget, 2020. ISBN 9788245033021.

Jensen, Per Anker: Ejendomsstrategier og bygherreværdier – En analyse af DR’s byggerier fra Stærekassen til DR Byen. BYG-DTU, Rapport R-138, 2006.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/ejendomsstrategier-og-bygningsv%C3%A6rdier-en-analyse-af-drs-byggerier

Jensen, Per Anker: Facilities Management for Students and Practitioners. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, 2008.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-for-students-and-practitioners

Jensen, Per Anker: Markedet for Facilities Management i Danmark. CFM, 2009.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/markedet-for-facilities-management-i-danmark

Jensen, Per Anker: Facilities Management – et erhverv af voksende betydning. CFM og DFM, 2010.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-i-danmark-et-erhverv-af-voksende-betydning

Jensen, Per Anker: The Market for Facilities Management in the Nordic Countries. Research Report. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, 2011.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/the-market-for-facilities-management-in-the-nordic-countries

Jensen, Per Anker: Facilities Management – Fup eller fakta? – En quizbog med spørgsmål og svar til FM-professoren. Center for Facilities Management – Realdania Forskning og Dansk Facilities Management – netværk, 2013.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-fup-eller-fakta-en-quizbog-med-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og

Jensen, Per Anker: Håndbog i Facilities Management. 3. udvidede udgave, 1. genoptryk. Dansk Facilities Management – netværk, 2016. Forhandles af DFM.

Jensen, Per Anker (red.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/cfm-forskning-igennem-10-%C3%A5r-de-vigtigste-modeller-metoder-og-v%C3%A6rk

Jensen, Per Anker (ed.): Facilities Management Models, Methods and Tools – Research results for practice. Routledge, Oxfordshire, UK. June 2019.
Link: www.routledge.com/9780367028725

Jensen, Per Anker, Nielsen, Kjeld og Nielsen, Susanne Balslev: Facilities Management Best Practice i Norden – 36 cases. CFM, 2008. https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-best-practice-i-norden-36-cases

Jensen, Per Anker, Nielsen, Kjeld and Nielsen, Susanne Balslev: Facilities Management Best Practice in the Nordic Countries – 36 cases. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, 2008.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-best-practice-in-the-nordic-countries-36-ca

Jensen, Per Anker and Nielsen, Susanne Balslev (eds.): Facilities Management Research in the Nordic Countries – Past, Present and Future. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, and Polyteknisk Forlag, January 2012.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/facilities-management-research-in-the-nordic-countries-past-prese

Jensen, Per Anker, Nielsen, Susanne Balslev og Mette Ullersted, Mette (red.): Guide til FM værktøjer. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, 2018.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/guide-til-fm-v%C3%A6rkt%C3%B8jer-hj%C3%A6lp-til-at-navigere-i-en-travl-og-komple

Kromann R. Aage.: Bygninger – drift og vedligehold, 2006.
Link: https://molio.dk/boeger/bygninger-drift-og-vedligehold/c-23/p-768

Nielsen, Kjeld, Jensen, Per Anker og Kartholm, Eva (red.): CFM artikler 2009-2013 – Særnummer af FM Update. Dansk Facilities Management – netværk, juni 2013. ISBN 978-87-996264-0-3.

Redlein, Alexander (ed.): Modern Facility and Workplace Management – Processes, Implementation and Digitalisation. Springer, 2020.

Shah, Sunil.: Sustainable Practice for the Facilities Manager 1st Edition, Kindle Edition, 2008.
Link: https://www.amazon.com/Sustainable-Practice-Facilities-Manager-Sunil-ebook/dp/B001BMW8WE/ref=sr_1_3?qid=1650632330&refinements=p_27%3ASunil+Shah&s=digital-text&sr=1-3&text=Sunil+Shah

Van Meel, Juriaan.: Workplaces Today, 2015.
Link: https://www.amazon.com/gp/product/9082347903/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i2

Van Meel, Juriaan: The Activity-based Working Practice Guide (second Edition) Paperback, January 12, 2020.
Link: https://www.amazon.com/gp/product/908234792X/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i3

Van Sprang, Hester and Drion, Bernard: Introduction to Facility Management. Noordhoff, 2020.

Wiggins, J.M.: Facilities Manager’s Desk Reference. Wiley-Blackwell. Chichester. UK, 2010.

Europæiske FM standarder

 

DS/CEN 15221-1: Facility Management – Del 1: Terminologi og definitioner, 2. udgave, 2008 (erstattet af DS/ISO 41011 og DS/ISO 41013/TR i 2017).

DS/CEN 15221-2: Facility Management – Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler. 2. udgave, 2008 (erstattet af DS/ISO 41012 i 2017).

DS/EN 15221-3: Facility Management – Part 3: Guidance on quality in Facility Management. 2011.

DS/EN 15221-4: Facility Management – Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management. 2011.

DS/EN 15221-5: Facility Management – Part 5: Guidance on Facility Management processes. 2011.

DS/EN 15221-6: Facility Management – Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management. 2011.

DS/EN 15221-7: Facility Management – Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking. 2012.

Internationale FM standarder

DS/ISO 41001: Facility Management – Management systems – Requirements with guidance for use. 2018.

DS/ISO 41011: Facility Management – Vocabulary. 2017.

DS/ISO 41012: Facility Management – Guidance on strategic sourcing and the development of agreements. 2017.

DS/ISO/TR 41013: Facility management – Scope, key concepts and benefits. Technical Report, 2017.

DS/ISO/IEC 17021-11: Competence requirements certification of Facility MS. 2018.

Værdien af FM

 

Jensen, Per Anker, van der Voordt, Theo and Coenen, Christian (eds.): The Added Value of Facilities Management – Concepts, Findings and Perspectives. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, and Polyteknisk Forlag, May 2012.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/the-added-value-of-facilities-management-concepts-findings-and-pe

Jensen, Per Anker and van der Voordt, Theo (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK, 2017.
Link: https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Ejendomsdrift

 

BPS: Vedligehold af ejendomme – fælles orden. BPS-publikation 66, 1988a.

BPS: Fælles principper for vedligehold af ejendomme. BPS-publikation 67, 1988b.

BUR: Planlægning af driftsvenligt byggeri – en anvisning. BUR rapport, Byggeriet Udviklingsråd, 1985.

Bygherreforeningen: Hvidbog i bygningsdrift. Udarbejdet på vegne af partnerskabet renovering på dagsordenen, 2018.

Dansk Standard: DS/INSTA 800 Rengøringskvalitet. 2018.

DFM: Nøgletal for ejendomsdrift til brug for Benchmarking. København, 1995.

DFM-benchmarking: Webbaseret analysesystem – Begrebsdefinitioner – FM-drift. Udateret.
Link: http://www.dfm-benchmarking.dk/index.asp?page_id=1343

F.R.I.: Bygningsdrift. Vejledning i udarbejdelse af håndbog for bygningsdrift og tilhørende driftsplan. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, april 1990.

Jakobsen, Arne og Kolarik, Jakob (red.): Faglige discipliner og viden i relation til energi og indeklima i bygningsdrift.
Link: https://www.endrin-textbook.org

Jensen, Per Anker og Hansen, Flemming Wulff: Vejledning i Benchmarking – Udvendig vedligehold af bygninger. DFM-benchmarking, 2015.

Knudsen, Helene Hjort og Nielsen, Susanne Balslev: Bæredygtig ejendomsdrift med brug af sociale medier. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, 2015.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/b%C3%A6redygtig-ejendomsdrift-med-brug-af-sociale-medier

Kolarik, J., Harbo, J. S., Nielsen, S. B. and Rasmussen, H. L.: Frederiksberg-undersøgelse: Kortlægning af driftspersonalets færdigheder, kompetencer, praksis og hverdagsudfordringer med hensyn til indeklima og energi.. Danmarks Tekniske Universitet, 2018.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/frederiksberg-unders%C3%B8gelse-kortl%C3%A6gning-af-driftspersonalets-f%C3%A6rdi

Norsk Standard: NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og gjennomføring. 2012.

SBI: Bygningsdrift – organisation og systematik. Vejledning for ledere i driftsorganisationer. SBI-rapport 2004. Statens Byggeforskningsinstitut, 1990.

Udbudsportalen.dk: Udbud af håndværkerydelser – vedligehold af kommunale ejendomme. Vejledning. 2012.

Forvaltningsklassifikation

 

  1. Vejledning, Hæfte 1, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  2. Ressourcer og processer. Hæfte 2, Version 2.3. Landsbyggefonden, 2014.
  3. Form og anvendelse. Hæfte 3, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  4. Metode til styring af vedligehold. Hæfte 4, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  5. Bygningsdelstavle. Hæfte 5, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  6. Egenskabsdata. Hæfte 6, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  7. Mappingtavle, bygningsdele. Hæfte 7, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.
  8. Kontoplan, konto 115 og 116. Hæfte 8, Version 2.3. Landsbyggefonden, 2014.
  9. Begrebskatalog. Hæfte 9, Version 2.2. Landsbyggefonden, 2014.

Serviceledelse

 

Andersen, Morten Kamp og Peter Ankerstjerne: Service Management 3.0 – the next generation of service. ISS White Paper, 2014.

Grönroos, Christian: Service Management and Marketing – Managening the Moments of Truth in Service Competion. Lexington Books, 1990.

Hansen, Anne Vorre: Personprofiler som grundlag for service innovation. Kapitel 18 i: Jensen (red.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018.
Link: http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

ISO: Vejledning i strategisk sourcing og udarbejdelse af aftaler. International standard DS/EN ISO 41012, 2017.

ISS: Service Management 3.0 – the next generation of service. ISS White Book, 2014.
Link: http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/Service_Management_30/

ISS: ISS 2020 Vision – Future of Service Management. ISS White Book, 2018.
Link: http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/

Kolding Kommune: Designkit værktøjer, 2017.
Link: https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Om_kommunen/Design/Design_Kits/Design_Kit_vaerktoejer.pdf

Nardelli, Giulia: Ledelse af innovation i FM. Kapitel 16 i: Jensen (red.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018a.
Link: http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Nardelli, Giulia: Samarbejde om værdiskabelse ved FM innovation. Kapitel 17 i: Jensen (red.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018b.
Link: http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Vitasek, Kate: Strategic sourcing business models. Strategic Outsourcing: an International Journal, Vol. 9 No. 2, pp. 126-138. 2016.

Von Felten, Daniel, Christian Coenen and Mirjam Pfenniger: Analysing Added Value by Applying FM Blueprinting. Kapitel 15 i: Jensen Per, Anker, Theo van der Voordt and Christian Coenen (eds.): The Added Value of Facilities Management – Concepts, Findings and Perspectives. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, and Polyteknisk Forlag, 2012.

Real Estate Management

 

De Jonge, Hans, Arkesteijn, M.H., den Heijer, A.C., Vande Putte, H.J.M. de Vries, J.C. and van der Zwart, J.: Corporate Real Estate Management – Designing and Accomodation Strategy (DAS Frame). Undervisningshæfte, Delft University of Technology, 2009.

Haynes, Barry P., Nunnington, Nick and Eccles, Timothy: Corporate real Estate Asset Management – Strategy and Implementation. Routledge, 2017.

ISO 15686-5: Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 5: Life-cycle costing. International Standardisation Organization, 2017.

ISO 55000: Asset management – Overview, principles and terminology. International Organization for Standardization, 2014.

Jensen, Per Anker: Ejendomsstrategier og bygningsværdier – en analyse af DR’s bygninger fra Stærekassen til DR Byen. BYG-DTU Rapport R-138, Kgs. Lyngby, 2006.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/ejendomsstrategier-og-bygningsv%C3%A6rdier-en-analyse-af-drs-byggerier

O’Mara, Martha: Strategy and Place – Managing Corporate Real Estate and Facilities for Competitive Advantage. The Free Press, 1999.  

Singer, B.P.: Corporate Real Estate Generic Strategies – in the Footsteps of Martha O’Mara. Masterafhandling, Delft University of Technology, 2005.

FM og byggeri

 

Blyth, Alastair and Worthington, John: Managing the Brief for Better Design. 2nd Edition. Routledge, 2010.

Brand, Stewart: How Buildings Learn – What Happens after They’re Built. Phoenix Illustrated, 1997.

BUR: Planlægning af driftsvenligt byggeri – en anvisning. Byggeriets Udviklingsråd. København, oktober 1985.

Bygherreforeningen: Bygherren som forandringsagent – på vej mod en ny byggekultur. Udarbejdet af Sven Bertelsen, Henrik Davidsen og Keld Fuhr Pedersen for Bygherreforeningen i Danmark med støtte fra Fonden Realdania. Byggecentrum, 2002.

Bygherreforeningen: Bygherrerollen. Notat udarbejdet for Bygherreforeningens Udviklings- og Uddannelsesudvalg af Tage Dræby og Ulrik Marxen. Marts 2005.

Damgaard, Torben: Brugerrollen i byggeprojekter. Kapitel 23 i Per Anker Jensen (ed.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM’s 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018.

Damgaard, Torben and Erichsen, Pia Bruun: Implementering af drift i byggeri. Forskningsrapport. Syddansk Universitet, 2009.

Damgaard, Torben and Storvang, Pia: Facilitering – Model for implementering af FM i byggeri. Forskningsrapport. Syddansk Universitet og Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, 2013.

Dansk Standard: DS 3090: Commissioning-processen for bygninger – Installationer i nybyggeri og større ombygninger. 2014.

Due, Poul Henrik and Stephensen, Peder: Best Practice Guide – Implementering af driftsviden i byggeriet. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, 2011.

Due, Poul Henrik: Driftsorienteret byggeproces. Kapitel 23 i Per Anker Jensen (ed.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM’s 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018.

Jaunzens, D., Warriner, D., Garner, U. and Waterman, A.: Applying Facilities Expertise in Building Design. BRE & CRC, 2001.

Jensen, Per Anker: Byggeri – fra vision til ny virkelighed. Forlaget Tegl, 2002.

Jensen, Per Anker: Design Integration of Facilities Management: A Challenge of Knowledge Transfer. Architectural Engineering and Design Management, Vol. 5, No. 3, pp. 124-135, 2009.

Jensen, Per Anker: Knowledge Transfer from Facilities Management to Building Projects: Presentation of a Model of Transfer Mechanisms. Architectural Engineering and Design Management, Vol. 8, Issue 3, pp. 170-179, 2012.

Jensen, Per Anker and Pedersen, Elsebet Frydendal: User involvement and the role of briefing. Kapitel i: Stephen Emmitt, Matthijs Prins and Ad den Otter (Eds.): Architectural Management – International Research and Practice, Wiley-Blackwell, 2009.

Klakegg, Ole Jonny, Hansen, Geir K. and Ramstad, Lone S.: Organisasjonsutvikling og byggeprosess – samspillet i virksomhedtsutviklinga. SIB rapport. 1999.

Landstad, Kikkan: Generalitet og fleksibilitet i bygninger. Delprojekt A: Egenskaper og prinsipper som gir tilpasningsdygtige kontorbygninger. NBI/Statsbygg, 2001.

McGregor, Wes and Then, Danny Shiem-Shin: Facilities Managment and the Business of Space. Butterworth-Heinemann, 2001.

Rasmussen, Helle Lohmann: Integrering af driftsviden i design. Kapitel 25 i Per Anker Jensen (ed.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM’s 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, og Polyteknisk Forlag, 2018.

Rasmussen, Helle Lohmann: Integrating operational knowledge in design of new buildings to improve facility performance – A comparative study of building and large ship projects. PhD thesis. Danmarks Tekniske Universitet, 2020.
Link: http://orbit.dtu.dk/en/publications/realising-the-potential-of-shared-space-in-facilities-management(1902098b-dad6-4d98-b012-9d8381958e97).html

Rasmussen, Helle Lohmann: Flytter du din FM viden med fugl eller kuffert? FM Update #2, juni 2018.

Rasmussen, Helle Lohmann: The challenge of integrating operational knowledge in building and ship design. Facilities, 2020.

Rasmussen, Helle Lohmann og Due, Poul Henrik: FM-vanskeligheder i nybyggeri – fra tro til viden. FM Update, juni 2019.

Rasmussen, Helle Lohmann and Jensen, Per Anker: A facilities manager’s typology of performance gaps in new buildings. Journal for Facilities Management, Vol. 18, No. 1, pp. 71-87, 2020.

Rasmussen, Helle Lohmann, Jensen, Per Anker, Nielsen, Susanne Balslev and Kristiansen Anders Højen: Initiatives to integrate operational knowledge in design: a building client perspective. Facilities, Vol. 37, No. 11/12, pp. 799-812, 2019.

Rasmussen, Helle Lohmann: Når driftsfolk bare kræver og arkitekter alligevel ikke lytter. 1. del af artikelserie, FM Update, januar 2021

Rasmussen, Helle Lohmann: Hvorfor designteams blive høje af brugere og får migræne af driftsfolk. 2. del af artikelserie, FM Update, marts 2021

Rasmussen, Helle Lohmann: Giv dit projekthold driftsfornemmelser og spar på dine krav. 3. del af artikelserie, FM Update, juni 2021

Værdibyg: Commissioning-processen. 2013.

Værdibyg: Driftsorienteret byggeproces. 2013.

Værdibyg: Dialog med driften. 2020

Space Management

 

Arbejdstilsynet: Arbejdsrum på faste arbejdssteder. AT-vejledning A.1.11. 1. juni 2007.

Brinkø, Rikke: Guide til shared space i kommuner. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering, 2016.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/guide-til-shared-space-i-kommuner

Brinkø, Rikke: A Guide to Shared Space in Municipalities. Booklet. Centre for Facilities Management – Realdania Research, DTU Management Engineering, 2017. Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/a-guide-to-shared-spaces-in-municipalities

Brinkø, Rikke: Realising the potential of shared space in facilities management. PhD afhandling. Danmarks Tekniske Universitet, 2017.
Link: http://orbit.dtu.dk/en/publications/realising-the-potential-of-shared-space-in-facilities-management(1902098b-dad6-4d98-b012-9d8381958e97).html

Brinkø Berg, Rikke: Sådan deler vi lokaler. Kapitel 5 i Per Anker Jensen (ed.): CFM forskning igennem 10 år: De vigtigste modeller, metoder og værktøjer. CFM’s 10 års jubilæumsbog. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, 2018.

DFM-netværk: Nøgletal for ejendomsdrift til brug for Benchmarking. København, 1995.

DS 13000: Opmåling af bygninger, areal- og volumen begreber. Dansk Standard, 2007.

DS/EN 15221-6: Facility Management – Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management. 2011.

fm3.dk: Aktive bygninger. Klogere anvendelse af kommunale kvadratmeter understøttet af data om brugeraktiviteter. Test af forskellige teknologier til indsamling af anvendelses- og aktivitetsdata i kommunale bygninger. Udarbejdet for Kommunernes Landsforening, 2018.

fm3.dk og MUUSMAN: Inspirationsmateriale – dataunderstøttet arealoptimering. Udarbejdet for Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, 2018.

fm3.dk og Valcon: Foranalyse til projekt ”Kloge kommunale kvadratmeter”. Udarbejdet for Kommunernes Landsforening, 2018.

Lædre, Ole, Lohne, Jardar og Haugen, Tore: Internhusleie – teori og praksis, Universitetsforlaget AS, 2012.

Rasmussen, Helle Lohmann: Shared space er bæredygtigt – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Artikel i FM Update, juni 2021.

Valbjørn, Ole, Laustsen, Susse, Høwisch, John, Nielsen, Ove og Nielsen, Peter A.  (red.): Indeklimahåndbogen. SBI-anvisning 196, 2. udgave. Statens Byggeforskningsinstitut, 2000.

Workplace Management

 

KL: Aktive bygninger – Klogere anvendelse af kvadratmeter understøttet af data om brugeraktivitet. Test af forskellige teknologier til indsamling af anvendelses- og aktivitetsdata i kommunale bygninger. Udarbejdet af fm3.dk for Kommunernes Landsforening, 2020.

Van Meel, Juriaan: Workplaces Today. ICOP and Centre for Facilities Management – Realdania Research, Technical University of Denmark, 2015.
Link: https://cfm.dtu.dk/

Van Meel, Juriaan; Martens, Yuri; Van Ree H., Jan: Planning Office Spaces – a practical guide for managers and designers. Laurence King Publisher, 2010.

Sneppen, Claus: Hybrid Workplace 2033. Copenhagen Institute for Future Studies, 2023.
Link: https://cifs.dk/hybrid-workplace

Bæredygtighed

 

Arbejdstilsynet: Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2-1, 2018.
Link: https://at.dk/regler/at-vejledninger/indeklima-a-1-2/

BPS: Håndbog i miljørigtig projektering.  Byggeriets Planlægningssystem. Publikation 121, bind 1 og 2, 1997.

BPS: Miljørigtig projektering – bygherrevejledning.  Byggeriets Planlægningssystem. Publikation 129, 1999.

BPS: Inspirationsguide til miljørigtig projektering.  Byggeriets Planlægningssystem. Publikation 134, 2000.

DFM-netværk. Digital Sustainability in FM – The use of digital solutions for sustainability purposes in Facilities Management in Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands. DFM-netværk, Norges bygg- og eiendomsforening, IFMA Sweden Chapter, FMN, 2020.

DGNB. DGNB System – Building in use – Criteria set. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (German Sustainable Building Council) – DGNB, 2020.

DK-GBC: Guide til DGNB for bygninger – Certificering af bæredygtige bygninger. Green Building Counsil Denmark, 2020.

DS: Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder? – En vejledning med hjælpeværktøjer. Dansk Standard, 2014.
Link: https://www.ds.dk/download/?media=umb://media/3206231608e14df68019a3220001c3ab

Groen, Brenda, Vonk, Martine, Melisssen, Frans and Termaat, Arrien: Corporate Social Responsibility. Chapter 16 in: Jensen, Per Anker and van der Voordt, Theo (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Oxfordshire: Routledge, 2017.

Jensen, Per Anker og Nielsen, Susanne Balslev: Bæredygtighed. FM Værdiguide. DFM, 2021.

Nielsen, Martin Porsgaard: Virksomhedens miljø-, sikkerheds- og sundhedsarbejde. Det ny ABF, Arbejdsmiljøfondet, 1992.

Maslesa, E., & Jensen, P. The implementation impacts of IT systems on energy management in real organisations. Paper in: Matthew Tucker (eds.): Research Paper for EuroFM’s 17th Research Symposium at EFMC2018. Sofia Bulgaria: EuroFM, 2018.

Maslesa, E., Jensen, P., & Birkved, M. Indicators for quantifying Environmental Building Performance: A systematic literature. Journal of Building Engineering, Vol. 19, 19, 552-560. 2018.

Nielsen, Susanne Balslev, Junghans, Antje and Jones, Keith: Sustainability. Chapter 15 in: Jensen, Per Anker and van der Voordt, Theo (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Oxfordshire: Routledge, 2017.

Rohde, Lasse, Larsen, Tine Steen, Jensen, Rasmus Lund and Larsen, Olena Kalyanova: Comparison of Five Leading Sustainable Building Certifications Concerning Indoor Environmental Assessment Content. Department of Civil Engineering, Aalborg University. DCE Technical Reports No. 269, 2019.

Tekniq. Slip data fri – Afdækning af data for el, vand og varme. TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation, 2021.

Tekniq et al. Energihåndbogen – Bygningsautomatik. Grundejernes Investeringsfond, 2019.

Valbjørn, Ole, Laustsen, Susse, Høwisch, John, Nielsen, Ove og Nielsen, Peter A. (red.): Indeklimahåndbogen. SBI-anvisning 196, 2. udgave. Statens Byggeforskningsinstitut, 2000.

VEB. Bygningsautomatik og styresystemer – Guide. Videnscenter for energibesparelser i bygninger, 2015.

Digital support af FM

 

Baum, A. PropTech 3.0: The future of real estate. Saïd Business School, University of Oxford, 2017.

DFM-netværk. Facility Management som digital forandringsagent. DFM-netværk og Realdania, 2018.

DFM-netværk. Facility Management as a digital change agent. DFM-netværk and Realdania, 2019.

Ebbesen, P. Strategisk styret digitalisering i FM-branchen. I Facility Management som digital forandringsagent. DFM netværk og Realdania, 2018a.

Ebbesen, P. Digitalisering af bygningsdrift. I Facility Management som digital forandringsagent. DFM netværk og Realdania, 2018b.

Vito. Final report on the technical support to developement of a smart readiness indicator for buildings, 2020.

Piazolo, D., & Dogan, U. Impacts of digitization on real estate sector jobs. Journal of Property Investment & Finance, 2019.

PropTech house. Demystifying PropTech – a complete overview of the European PropTech ecosystem. PROPTECH House, The European Nework, 2019.

PropTech house. Demystifying PropTech. European PropTech Association – PropTech house, 2020.

Ritterwald. PropTech – The Real Estate Industy in Transition, 2018.

Seghezzi, E., Locatelli, M., Pellegrini, L., & Pattini, G. Towards an Occupancy-Oriented Digital Twin for Facility Management: Test Campaign and Sensors Assessment. Applied Sciences, 2021.

Risikoledelse

 

Dyton, R.: Practical Risk Management. Keynote paper in: Alexander, K. (ed.): Facilities Management – Theory and Practice. E&FN Spon. London. UK, 1995.

Gill, T.J.: Workplace continuity: how risk and technology will affect facilities strategy. Journal of Facilities Management, 4 (2), pp. 110–125, 2006.

ISO: Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International Standard IS0 22301. International Organization for Standardization, 2012.

ISO: Risk management – Guidelines. International Standard IS0 22301. International Organization for Standardization, 2018.

Jensen, Per Anker og Birch, Lars: Risiko. Beskrivelse i Værdiguide. DFM, 2021.

Jensen, Per Anker and Redlein, Alexander: Risk. Chapter 12 in Jensen, P.A. and Van der Voordt, T. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Oxfordshire: Routledge, 2017.

RICS: Technical Due Diligence of Commercial & Industrial Property. Royal Institute of Chartered Surveyors. London, 2009.

Ünver, Kadir: Risikoledelse og Facilities Management. Kandidatspeciale. Danmarks Tekniske Universitet, 2011.

FM i kommuner

 

EY: Kortlægning af facility management i kommunerne. Ernst & Young, Denmark, 2017.

Hansen P. O., Lars; Nielsen B., Susanne: Kommunal Ejendomsforvaltning – 6 fortællinger om etablering af et centralt ejendomscenter. Center for Facilities Management – Realdania Forskning, DTU Management Engineering og FOA, 2015.
Link: https://orbit.dtu.dk/en/publications/kommunal-ejendomsforvaltning-6-fort%C3%A6llinger-om-etablering-af-et-c

Stenqvist, Christian: Energieffektivisering i skånske kommuner, fastighetsförvaltninger och bolag. Lund University Publications, 2015.
Link: https://lup.lub.lu.se/search/publication/7456369#

Performance Management

 

Jensen, Per Anker og Hansen, Flemming Wulff: Vejledning i benchmarking – Vedligehold af udvendig bygning. DFM-benchmarking, 2015.

NordicFM:  Final report from Benchmarking WG. September 2009.

Van der Voordt, Theo and Jensen, Per Anker: Measurement and benchmarking of workplace performance: key issues in value adding management. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 20 No. 3, pp. 177-195.

Wauters, Bram: The added value of facilities management – benchmarking work processes. Facilities, Vol 23, Issue 3/4, 2005.

Andet FM litteratur

 

FM Værdiguide

FM Værdiguide er til dig som arbejder med facility management og som er optaget af at forbedre resultater og arbejdsprocesser. Her finder du begreber og inspiration til øget værdiskabelse til f.eks. businesscases, kravspecifikationer eller evalueringer. Gå på opdagelse i vores FM Værdiguide her.

FM standarder

Der findes en række internationale og nationale standarder for FM, dem kan du finde her:

Internationale FM standarder

Dansk Standard FM standarder

FM forskning, CFM

Center for Facilities Management (CFM), DTU udgav I årene 2008-2017 en lang række forskningsartikler og rapporter, som kan tilgås her.

Værdibyg

Værdibyg har udgivet en række guides og vejledninger, blandt andet Dialog med driften (2020), og Driftsorienteret byggeproces (2013). Du kan søge i værdibygs mange udgivelser og tilgå dem her.

Kommunernes Landsorganisation, KL

KL gennemfører relevante projekter om kommunal bygningsdrift. Du kan læse mere om projekterne og tilgå publicerede rapporter over projekternes resultater her.

Fandt du ikke det, du søgte? Du er altid velkommen til at kontakte viden- og udviklingschef i DFM, Helle Lohmann Rasmussen på hlr@dfm-net.dk, for spørgsmål.

Mangler vi noget litteratur på listen?

 

Vi forsøger at opdatere litteraturlisten løbende, så du altid kan finde det som du skal bruge. Dog kan vi ikke være alle steder på en gang, så hvis du falder over noget litteratur som du synes passer perfekt til denne liste, så send det endelig vores vej. Send en mail til dfm@dfm-net.dk