Skip to main content

Faglig viden

FM som digital forandringsagent

FM som digital forandringsagent

DFMs digitaliseringsudvalg kom hurtigt til den erkendelse, at FM bliver påvirket dobbelt af digitaliseringen: Vi skal både formå at se de muligheder og udfordringer, digitaliseringen giver inden for FM’s arbejdsfelt, og vi skal forstå de forandringer, digitaliseringen skaber i kerneforretningen. Det, der sker med vores kerneforretninger, kan være mere eller mindre drastisk, men for langt de fleste gælder, at forandringerne over tid bliver så store, at det også ændrer succeskriterierne for FM.

Udvalgets ambition er at samle viden et sted, så vi på den måde kan vidensdele på kryds og tværs i foreningen. Siden her indeholder cases, artikler og ikke mindst, vores hvidbog “Facility Management som digital forandringsagent”.

DFMs digitaliseringsudvalg består af: Kim Jacobsen (forperson), K Jacobsen A/S, Poul Ebbesen, Rambøll, Borger Borgersen, CBRE, Clars Danvold, Københavns Universitet, Mads Ubbe Beier, Radiometer, Nikolai Randal Petersen, Københavns Kommune, Rasmus Bay Kvisgaard, Grundfos Holding A/S, Esmir Maslesa, Frederiksberg Kommune, Mogens B. Andersen, DAB og Helle Lohmann Rasmussen, DFM.

Kapitler

Bygningsportefølje
De rigtige bygninger de rigtige steder
Læs mere
Space management
Den rigtige brug af faciliteter og bygninger
Læs mere
Digital bygningsdrift
og vedligeholdelse
Læs mere
Den rigtige servicering
af organisationen
Læs mere
Den rigtige organisering,
ledelse og forretningsmodel
Læs mere
Bæredygtighed
og CSR
Læs mere

Hvidbogen om digitalisering i FM

FM som digital forandringsagent
Digitalisering giver facility management store udfordringer – og endnu større muligheder. Det er i meget kort form budskabet i denne hvidbog om struktureret digitalisering inden for FM.

Vi har arbejdet ud fra de fem klassiske FM-fingre og har tilføjet et kapitel om bæredygtighed – vi valgte ikke at integrere bæredygtighed i de enkelte kapitler.

Er du interesseret i en hardcopy af bogen, så kontakt os på dfm@dfm-net.dk.

Lavet i samarbejde med Realdania

real-dania-logo