Skip to main content

Netværk

FM leder Vest

FM leder Vest

Vores netværk for FM leder Vest er et solidt fællesskab af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen hvilket netværket er med til at understøtte. Netværket henvender sig primært til FM’ere med ledelsesansvar vest for Storebælt.

Formål

Formålet med netværket er, at gøre deltagerne bedre til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, som de møder i dagligdagen.

Hvem deltager

FM leder Vest er et forum for personer med personale- og budgetansvar. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring.

Deltagelse

I vores netværk for FM leder Vest er medlemmerne er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din ledelsesmæssige dagligdag.

Du kan:

  • Diskutere, debattere og dele viden om ledelsesmæssige emner
  • Finde din personlige forudsætning for succes som leder
  • Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
  • Drøfte hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af FM

Fire årlige møder

DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig at dele viden og blive inspireret. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, som forventes at finde sted hos medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktet holder vi 4 årlige møder af 3 timers varighed. Der optages løbende FM'ere i ledelsesgrupperne, hvis personens profil passer. Der er mulighed for at deltage i en gruppe af FM ledere vest og øst for Storebæltsbroen.

Deltagelse i vores netværk for FM leder Vest koster årligt 7.495 kr. ekskl. moms og kræver at du er medlem af DFM.

Tilmeld dig her

Netværks facilitator

Benjamin-Andersen-FM-Leder-Vest

Benjamin Andersen

Salgsansvarlig, Eseebase

Benjamin har næsten 20 års erfaring med Facility- og Asset Management for en lang række Pensionsselskaber, fonde og private ejere. Benjamins erfaringer spænder fra drift af boligejendomme, blandet erhverv - centerdrift m.v. til operationel drift af en større afdeling indenfor Facility Management og Service. Benjamins fokus er digitalisering af Facility- og Asset Management samt Facility operation tilsat væsentlige dele bæredygtig drift. Pt. er Benjamin ansat i Eseebase - som netop arbejder med digitalisering på de nævnte områder. Derudover arbejder Benjamin løbende i relevante advisory boards m.v. Du kan kontakte Benjamin på mail ban@eseebase.dk
eller telefon +45 3121 0550.