Skip to main content

Produktivitet ved Bygge- og forandringsprojekter

Produktivitet ved Bygge- og forandringsprojekter

For byggeprojekter gælder de samme forhold med hensyn til lokalisering og nærhedsrelationer, som er nævnt under Bygningsporteføljeledelse, så disse indgår ikke i værditræet for Bygge- og forandringsprojekter. Ud over proces flow på tværs af faciliteter er det ved byggeprojekter også essentielt at sikre et optimalt proces-flow internt i den enkelte bygning med korte transport- og gangafstande. Etablering af en hensigtsmæssig infrastruktur og teknologi er ligeledes vigtig.

Etablering af gode fysiske omgivelser er væsentlig for at sikre produktivitet. Det gælder ikke mindst et godt indeklima. Forskning har klart dokumenteret, at et dårligt indeklima reducerer produktivitet. I sammenhæng hermed er personlig kontrol med eget inde-miljø væsentlig for at medarbejdere ikke bliver utilfredse. Mulighed for at åbne og lukke vinduer er et basalt element i dette, men det gælder tillige mulighed for at styre lys-niveau, solindfald, temperatur og luftkvalitet. Det er imidlertid en udfordring, når bygninger indrettes med arbejdspladser i åbne miljøer med flere medarbejdere og udformes med CTS-styring af indeklima, som medarbejderne ikke har kontrol over.

Ved gennemførelse af byggeprojekter i nærheden af eksisterende bygninger er det vigtigt at begrænse gener i form af unødvendige forhindringer og forstyrrelser af virksomhedens øvrige arbejdsprocesser for ikke at reducere produktiviteten.

Værditræ for Produktivitet ved “Bygge- og forandringsprojekter”

Værditræ-Produktivitet-Bygge-og-forandringsprojekter

Interessenter og kommunikation ved “Bygge- og forandringsprojekter”

Eksterne interessenter: Ejere og investorer er interessenter på et ordnet niveau i forhold til virksomhedens samlede økonomiske resultat og konkurrenceevne.

Interne interessenter: Ledere på alle niveauer er de primære interessenter i forhold til at skabe produktivitetsudvikling samt i forhold til virksomhedens og afdelingers økonomiske resultater og konkurrenceevne. Alle virksomhedens medarbejdere er desuden interessenter i forhold at bidrage til produktivitetsudvikling samt i forhold til deres løn- og arbejdsforhold.

Kommunikation: Ledere bør rapportere opad om produktivitetsudviklingen inden for deres ansvarsområde og aftale mål og eventuelt investeringer for den fremtidige produktivitetsudvikling. Ledere bør desuden præsentere resultaterne for deres underordnede og planlægge tiltag, der kan bidrage til at opnå mål for den fremtidige produktivitetsudvikling.

KPI’er for Produktivitet ved “Bygge- og forandringsprojekter”

KPI-Produktivitet-Bygge-og-forandringsprojekter
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Sammenhæng mellem og produktivitet og det adfærdsmæssige og det fysiske miljø behandles i et
bogkapitel:
Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles (2017): Productivity: how CREAM can support
improved business productivity. Chapter 11 in: Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles:
Corporate Real Estate Asset Management – Strategy and Implementation. Second edition. Routledge,
Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Problemet med at opgøre produktivitet ved FM og serviceydelser er behandlet i en videnskabelig artikel:
Jan Bröchner (2016): Measuring the Productivity of Facilities Management. Journal of Facilities
Management, Vol. 15, No. 3.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFM-04-2016-0013/full/html

Målinger af oplevet produktivitet opgøres bl.a. af konsulentvirksomheden Leesman baseret i Storbritannien
og Centre for People and Buildings i Holland:

www.leesmanindex.com
https://www.cfpb.nl/en/

Produktive møder behandles i et masterspeciale fra DTU med cases om COWI og Procter & Gamble:
Henrik Juul Nielsen (2019): Optimisation of knowledge workplaces by new layout and technology – The use
of layout, design and technology to enhance efficiency in work processes and space management in
knowledge workplaces. Master Thesis. DTU Management Engineering. The Technical University of
Denmark.

https://findit.dtu.dk/en/catalog/2451190019

Mødetyper behandles i et bogkapitel:
Trine Thorn (2018): Fremtidens Facility Manager – Kulturskaber i en digitaliseret verden. Kapitel i: (2018):
Facility Management som digital forandringsagent – Hvad vi mener, du skal vide om transformation af FM i
en digital tid. Dansk Facilities Management Netværk.

https://dfm-net.dk/den-digitale-forandringsagent

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:
ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International
Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.
ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International
Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Service med fokus på oplevelser behandles i bogen:
ISS (2018), Future of Service Management. ISS Vision 2020. White Book.

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/

Forfatterne

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.