Skip to main content

Økonomi ved Services

Økonomi ved Services

Services (soft FM) omfatter hovedsageligt interne servicefunktioner til virksomheden og dens medarbejder. Økonomisk værdi kan først og fremmest skabes ved at optimere serviceydelser med henblik på at være så effektiv som mulig og dermed føre til reducerede omkostninger. Services kan dog også skabe indtjening, f.eks. ved at levering af catering mod betaling og serviceydelser til eksterne brugere i lejemål udlejet af virksomheden. Derimod har services beskeden indvirken på virksomhedens balance.

Services kan derfor skabe økonomisk værdi gennem Øget indtjening og Reducerede omkostninger (se overblik på værditræet i figur 5). Hver enkelt type gennemgås i det følgende.

Øget Indtjening

Catering og mersalg i forbindelse med café-drift, forplejning til møder og events samt evt. salg af kioskvarer kan bidrage til øget indtjening. Dermed kan der opnås stordriftsfordele og det kan gøre cateringleverancen mere konkurrencedygtig. Der kan tillige være tale om andre brugervendte ydelser, som giver en direkte merindtjening og ikke nødvendigvis belaster virksomhedens omkostninger, da de kan være brugerfinansierede, f.eks.:

 • Cafesalg til eksterne – lokalsamfundet inviteres indenfor
 • Salg af aftensmåltider til medarbejdere (take away)
 • Salg af varer til højtider (jul, påske, halloween)
 • Tøjrens
 • Rengøring privat
 • Cykelreparation
 • Rengøring af bil
 • Skift af vinter- og sommerdæk
 • Massage
 • Vaccinationer
 • Transport

 Leverance af serviceydelser til eksterne brugere kan ligeledes skabe øget indtjening. Det kan ske ved at levere serviceydelser til virksomheder i lejemål, der anvendes af andre virksomheder i sammenhæng med udlejning af arealer. Dermed kan der udover en indtjening opnås stordriftfordele, der kan bidrage til en optimering af serviceydelser og skabe konkurrencedygtighed.

Reducerede Omkostninger

Optimering af serviceydelser kan skabe reducerede omkostninger, f.eks. ved udnyttelse af synergier imellem forskellige services og indførelse af nye teknologiske løsninger.

Værditræ for Økonomi ved “Services”

FM-værdiguide-Økonomi-Services

Interessenter og kommunikation ved “Services”

Eksterne interessenter: Leverandører og evt. lejere.

Interne interessenter: CFO, HR, IT samt forretningsenheder og medarbejdere.

Kommunikation i forbindelse med services med henblik på at skabe øget økonomisk værdi rettes primært mod virksomhedens CFO, HR og IT.

KPI’er for Økonomi ved Services

kpi-bygningsporteføljeledelse-økonomi
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Økonomi som omkostning behandles mere indgående i et bogkapitel:

Alexander Redlein og Per Anker Jensen (2017): Cost. Chapter 13 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Økonomi som værdi af aktiver behandles mere indgående i et bogkapitel:

Hilde Remøy, Aart Hordijk and Rianne Appel-Meulenbrook (2017): Value of assets. Chapter 14 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Forfatterne

frederik-krarup

Frederik Krarup

Head of End-to-End Process Optimization, Topsoe

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.