Skip to main content

Produktivitet ved Space- og Workplace Management

Produktivitet ved Space- og Workplace Management

Ved indretning af arbejdspladser er det vigtigt at afklare de specifikke behov, som virksomhedens arbejdsprocesser og medarbejdere stiller og hvilke ændringer som f.eks. ny teknologi kan forventes at medføre. Dette kan gøres ved undersøgelser, der afdækker virksomhedens faktuelle situation med hensyn til samarbejdsformer, tilstedeværelse og anvendelse af forskellige typer af arbejdspladser og faciliteter. Dette bør i størst muligt omfang baseres på data, da der ofte er en diskrepans mellem det opfattede behov og det faktiske behov. Det vil ofte indebære, at der er behov for varierede arbejdsområder med mulighed for fordybelse, individuelt arbejde med uformel kontakt til kollegaer, samarbejde i projektgrupper, møder af varierende karakter og afslapning.

Med videns arbejdets udbredelse har møder fået en stigende betydning og mere varierede former, bl.a. med stærkt øget brug af helt eller delvist virtuelle møder med nogle deltagere placeret andre steder. Der kan derfor være et behov for en dybtgående afdækning af behovet for de forskellige mødetyper, som virksomheden har og forventes at få. Der er en tendens til at møder ikke længere alene tjener til informationsudveksling, planlægning og beslutningstagen men i stigende grad får karakter af produktive aktiviteter, hvor man i løbet af et møde sammen med virtuelt deltagende specialister og med anvendelse af avanceret IT, AV-udstyr virtuelle konferencefaciliteter samt adgang til realtids information udarbejder et konkret koncept eller produkt – produktive møder.

Indretningen skal omfatte hensigtsmæssigt inventar, der er ergonomisk udformet og tilpasset de forskellige arbejdsområder. Hvis arbejdspladser skal kunne anvendes af forskellige medarbejdere, så bør arbejdsborde let kunne reguleres i højden og stole skal også kunne indstilles til den enkelte medarbejders præferencer. Desuden skal arbejdspladser forsynes med IT-udstyr tilpasset de forskellige funktioner, og mødeområder skal forsynes med AV-udstyr og afhængigt at type også med virtuelle konferencefaciliteter. I de enkelte arbejdsområder skal fælles teknisk udstyr som print- og kopimaskiner samt kaffe- og te-faciliteter placeres, så gangafstande er acceptable og gerne med en placering og udformning, der fremmer uformelle og tilfældige kontakter og møder.

Det er også vigtigt at indretningen er æstetisk attraktiv, og at der skabes en god workplace experience, der er i overensstemmelse med og understøtter virksomhedens værdier og kultur. Der har været forskning i betydningen af farver i arbejds- og møderum, men der er ikke éntydig evidens for betydningen. Til gengæld er der klar dokumentation for at indretning med planter – såkaldt ’biophilic design’ – har en positiv betydning for inde-miljøet i arbejdsområder.

Værditræ for Produktivitet ved “Space- og Workplace Management”

Værditræ-Produktivitet-Space-og-workplace-management

Interessenter og kommunikation ved Space- og Workplace Management

Der gælder det samme som nævnt for bygningsporteføljeledelse.

KPI’er for Produktivitet ved “Space- Workplace Management”

KPI-Produktivitet-Space-workplace-management
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Sammenhæng mellem og produktivitet og det adfærdsmæssige og det fysiske miljø behandles i et
bogkapitel:
Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles (2017): Productivity: how CREAM can support
improved business productivity. Chapter 11 in: Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles:
Corporate Real Estate Asset Management – Strategy and Implementation. Second edition. Routledge,
Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Problemet med at opgøre produktivitet ved FM og serviceydelser er behandlet i en videnskabelig artikel:
Jan Bröchner (2016): Measuring the Productivity of Facilities Management. Journal of Facilities
Management, Vol. 15, No. 3.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFM-04-2016-0013/full/html

Målinger af oplevet produktivitet opgøres bl.a. af konsulentvirksomheden Leesman baseret i Storbritannien
og Centre for People and Buildings i Holland:

www.leesmanindex.com
https://www.cfpb.nl/en/

Produktive møder behandles i et masterspeciale fra DTU med cases om COWI og Procter & Gamble:
Henrik Juul Nielsen (2019): Optimisation of knowledge workplaces by new layout and technology – The use
of layout, design and technology to enhance efficiency in work processes and space management in
knowledge workplaces. Master Thesis. DTU Management Engineering. The Technical University of
Denmark.

https://findit.dtu.dk/en/catalog/2451190019

Mødetyper behandles i et bogkapitel:
Trine Thorn (2018): Fremtidens Facility Manager – Kulturskaber i en digitaliseret verden. Kapitel i: (2018):
Facility Management som digital forandringsagent – Hvad vi mener, du skal vide om transformation af FM i
en digital tid. Dansk Facilities Management Netværk.

https://dfm-net.dk/den-digitale-forandringsagent

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:
ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International
Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.
ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International
Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Service med fokus på oplevelser behandles i bogen:
ISS (2018), Future of Service Management. ISS Vision 2020. White Book.

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/

Forfatterne

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.