Skip to main content

Bæredygtighed

Værdidefinitionen af "Bæredygtighed"

Bæredygtighed omfatter med udgangspunkt i FN’s definitioner og FN’s 17 verdensmål principielt de tre piller: Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. I dette dokument vil fokus dog være på miljømæssig bæredygtighed og herunder især ressourceforbrug af materialer og energi i relation til bygninger. Det er områder, hvor FM har særlig stor indflydelse og muligheder for at bidrage til en bæredygtig udvikling.

Ved arbejdet med miljømæssig bæredygtighed er der et grundlæggende princip med et hierarki af beslutningsmuligheder, hvor man så vidt muligt skal forebygge miljømæssigt uønskede påvirkninger. Hvis dette ikke er muligt skal man forsøge at substituere med materialer eller energikilder, der giver færre uønskede påvirkninger. Til slut skal man bestræbe sig på at minimere de uønskede påvirkninger.

Det er vigtigt, at man for FM generelt indtænker hensyn til cirkulær økonomi og i relation til bygningers bæredygtighed anlægger en livscyklusbetragtning, hvor alle faser i bygningers levetid tages i betragtning, inkl. genbrug af materialer og anvendelse af fornyelige energikilder. Livscyklusanalyser (LCA) udgør en vigtig analysemetode til dette, men LCA stiller store krav til datagrundlag. Bæredygtighedscertificering med eksempelvis DGNB-DK er ligeledes et vigtigt værktøj til at målrette og dokumentere arbejdet med at opnå bæredygtige bygninger både ved projektering, drift og renovering.

Der er mange virksomheder og FM-funktioner, der arbejder med at udvikle bæredygtighedsstrategier med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals). FM-funktionen er en vigtig brik i virksomheders bæredygtighedsarbejde, og flere virksomheder vil formentlig i fremtiden anvende ESG (Environmental, Social and Governance som ramme for rapportering. Det forventes, at FM funktionen fremover vil komme længere frem i værdikæden, når det kommer til bæredygtighedsrapportering. Planlægning, styring og processer er et vigtig element i bæredygtighed og vægtes også i DGNB systemet. Her kan FM funktioner som oftest bidrage med stor værdi.

Værdi-synergier- og tradeoffs ved "Bæredygtighed"

For virksomheder, der er brugere af bygninger kan øget bæredygtighed med sundere bygninger bidrage til øget medarbejdertilfredshed og dermed øget produktivitet, større medarbejderloyalitet og lettere tiltrækning af nye medarbejdere. Reduktion af arealforbrug kan dog også risikere at have negative konsekvenser for indeklima og medarbejdertrivsel. For udlejere kan mere bæredygtige bygninger medvirke til lavere tomgang og højere afkastgrader på grund af højere huslejeniveau.

Samtidig kan øget bæredygtighed bidrage til at forbedre en virksomheds image og Corporate Social Responsibility. Indsatsen med at øge bæredygtighed kan indebære øgede omkostninger til investeringer, men dette kan samtidig føre til lavere omkostninger til drift og vedligehold og dermed lavere totaløkonomi. Generelt er det en fordel at tænke mere langsigtet end almindelige investeringsstrategier, når man ønsker at udvikle sin bæredygtighedsprofil for faciliteter og services.

Tilbage til Værdiguide til FM

Forfatterne

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023
FM Ekspertisechef, NIRAS

Susanne Balslev Nielsen

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.

International kapacitet med mange års erfaring med strategisk facilities management og bæredygtig udvikling – i både teori og praksis. Susanne har især stor erfaring med FM rådgivning, kompetenceopbygning og forskning. Fra 2019 dansk medlem af FM standardiseringsudvalg (DS/CEN/ISO).

Susanne er uddannet civilingeniør, har en ph.d. og er ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse, som er del af bygherrerådgivningen. Her hjælper hun bygge- og driftsherrer med udvikling, strategi og dokumentation.
Tidligere var Susanne lektor på Danmarks Tekniske Universitet først med speciale i bæredygtig byudvikling og facilities management og hun har arbejdet som chefkonsulent i Region Hovedstadens Center for Ejendomme i 2017-2018. På DTU var hun vicecenterleder i Center for Facilities Management og hun var en årrække leder af det europæiske FM forskningsnetværk i EuroFM. I 2014-19 var hun ekstern professor i FM på Oslo Business School (OsloMet) og hun fortsætter med at bygge bro til universitetsverdenen i NIRAS. Gennem årene er det blevet til flere lærebøger og mere end 100 artikler om FM.

Susanne hjælper kunder med:
1. Strategi og planlægning
2. Dokumentation og analyse
3. Bæredygtig FM
4. Byggeri til drift
5. Kompetenceudvikling i form af sparring, oplæg, kurser og netværk