Skip to main content

Bæredygtighed ved Bygge- og forandringsprojekter

Bæredygtighed ved Bygge- og forandringsprojekter

Ved bygge- og forandringsprojekter kan der opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved at optimere anvendelsen af materialer. Det kan ske ved at skabe et godt beslutningsgrundlag i planlægningsfasen i form af livscyklusanalyser for at begrænse uønskede miljøpåvirkninger. En anden løftestang er at sikre genbrug af materialer. Endelig kan det være en løftestang at reducere byggeaffald ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af både design og udførelsesproces.

Der kan endvidere ved bygge- og forandringsprojekter opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved at optimere anvendelsen af energi. Det kan ske ved at reducere energiforbrug både af den færdige bygninger gennem hensigtsmæssigt design og under udførelsen af byggeriet. Byggefasen er særdeles energi- og miljøbelastende. En grundig planlægning og et godt samarbejdsklima bidrager positivt til bæredygtighed og skaber værdi. Hvis byggeriet kan årstidsplanlægges, så et minimum af vinterforanstaltninger skal anvendes, vil det være et plus. En byggestil og teknik, der medfører en så hurtig lukning af råhus som muligt, reducerer behovet for udtørring mm. og kan dermed bidrage til bæredygtighed (og økonomi). En anden løftestang er at optimere forsyningen af energi, herunder samtænkning af forsyningen af flere bygninger og valg af miljøvenlige forsyningsformer. Endelig kan det ske ved selv at producere bæredygtig energi, dvs. producere el eller varme baseret på vedvarende energikilder (sol, vind, vand, geotermisk varme).

Bygninger kan også projekteres, så de forholdsvis enkelt kan ombygges til anden anvendelse, f.eks. fra værksted til laboratorium eller fra laboratorium til kontor osv., jf. værdibeskrivelse for Fleksibilitet. Certificeringsordninger som DGNB, statens frivillige bæredygtighedscertificering og andre bæredygtighedsværktøjer kan være en god arbejdsramme for bygge- og forandringsprojekter.

Værditræ for Bæredygtighed ved “Bygge- og forandringsprojekter”

Værditræ-Bæredygtighed-Bygge-forandringsprojekter

Interessenter og kommunikation ved “Bygge- og forandringsprojekter”

Eksterne interessenter: Ejere, investorer, leverandører, erhvervs- og faglige organisationer samt offentligheden

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger, samarbejdsudvalg og medarbejdere

Kommunikation vedr. bæredygtighed rettes både mod virksomhedens eksterne og interne interessenter.

KPI’er for Bæredygtighed ved Bygge- og forandringsprojekter

KPI-Bæredygtighed-Bygge-forandringsprojekter
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Bæredygtighed som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Susanne Balslev Nielsen, Antje Junghans and Keith Jones (2017): Sustainability. Chapter 15 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Hjælp til strategier og udvikling inkl. energiledelse og bæredygtighedsstrategier:

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#guide-til-fm-vaerktoejer

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Hjælp til totaløkonomi og levetidsomkostninger:

https://lccbyg.dk/

Gængse metoder til at arbejde systematisk med energi- og miljøledelse:

https://www.ds.dk/da/fagomraader/energi-miljoe-og-baeredygtighed

Introduktion til ESG (Environmental, Social and Governance):

https://www.nordea.com/da/baeredygtighed/baeredygtig-forretning/hvad-er-esg/

Introduktion til FN´s 17 verdensmål:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Forfatterne

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023

Susanne Balslev Nielsen

Senior Chief Consultant in FM, Rambøll

Susanne Balslev Nielsen er uddannet civilingeniør og har en ph.d.. Hun har tidligere været ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse og nu er hun Senior Chief Consultant in FM hos Rambøll, hvor hun bl.a. arbejder meget med den bæredygtige udvikling internt i Rambøll.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.