Skip to main content

Økonomi ved Bygge- og forandringsprojekter

Økonomi ved Bygge- og forandringsprojekter

Bygge- og forandringsprojekter kan bidrage til at øge en virksomheds effektivitet og dermed medvirke til øgede indtægter og samtidig øge virksomhedens aktiver. Til gengæld er bygge- og forandringsprojekter omkostningstunge både som investering og som øgede driftsudgifter. Der kan dog også være muligheder for at reducere nogle driftsudgifter i en bygningsportefølje ved bygge- og forandringsprojekter.

Bygge- og forandringsprojekter kan derfor skabe økonomisk værdi gennem Øget indtjening, Reducerede omkostninger og Forbedret balance (se overblik på værditræet i figur 2). Hver enkelt type gennemgås i det følgende.

Øget Indtjening

Attraktive og tidssvarende bygninger kan medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, som kan tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og dermed øge virksomhedens indtjening. Specielt for bygninger, som er åbne for offentligheden som butikscentre og kulturinstitutioner kan attraktive bygninger bidrage til øgede salgs- og/eller entréindtægter for virksomheden.

Øgede udlejningsmuligheder kan opnås ved bygge- og forandringsprojekter med tilhørende lejeindtægter, men til gengæld øges kapital- og driftsudgifter og der kan være risiko for tomgang.

Reducerede Omkostninger

Effektiv energiinfrastruktur kan opnås ved bygge- og forandringsprojekter gennem etablering af vedvarende energiproduktion, f.eks. i form af solcelleanlæg, men specielt for projekter på en campus kan det ligeledes opnås ved en samlet optimering af energiforsyningen for den samlede bygningsportefølje.

Forbedret Balance

Øgede aktiver. Selv om investeringer i  bygge- og forandringsprojekter i udgangpunktet påvirker aktiver og passiver i samme størrelsesorden, så vil gode projektinvesteringer over tid bidrage til en forbedret balance.

Bæredygtige løsninger ved bygge- og forandringsprojekter kan medvirke til at forbedre virksomhedens CSR-profil og image og dermed bidrage til at forbedre balancen.

Værditræ for Økonomi ved “Bygge- og forandringsprojekter”

værdiguide-økonomi-bygge-forandringsprojekter

Interessenter og kommunikation ved “Bygge- og forandringsprojekter”

Eksterne interessenter: Rådgiver, entreprenører, investorer, myndigheder og evt. potentielle lejere.

Interne interessenter: CFO, CEO og forretningsenheder berørt af projekter.

Kommunikation i forbindelse med bygge- og forandringsprojekter med henblik på at skabe øget økonomisk værdi rettes primært mod virksomhedens CFO, CEO og berørte forretningsenheder.

KPI’er for Økonomi ved “Bygge- og forandringsprojekter”

kpi-økonomi-bygge-forandringsprojekter
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Økonomi som omkostning behandles mere indgående i et bogkapitel:

Alexander Redlein og Per Anker Jensen (2017): Cost. Chapter 13 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Økonomi som værdi af aktiver behandles mere indgående i et bogkapitel:

Hilde Remøy, Aart Hordijk and Rianne Appel-Meulenbrook (2017): Value of assets. Chapter 14 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Forfatterne

frederik-krarup

Frederik Krarup

Head of End-to-End Process Optimization, Topsoe

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.