Skip to main content

Risiko ved Teknisk drift

Risiko ved Teknisk drift

Risikoledelse ved teknisk drift kan opdeles i forhold til bygninger, forsyningsanlæg og logistik. For bygninger handler det i høj grad om at forebygge skader i relation brand og vand samt forebyggende bygningsvedligehold. Brandforsikring er obligatorisk, men andre forsikringer kan også overføre de økonomiske konsekvenser til en anden part. Forsyningsanlæg er helt centrale i forhold til forretningskontinuitet ved at undgå afbrydelse af kerne processer grundet forsyningsanlæg. Dette kan forebygges med diverse tekniske back-up systemer som nødforsyning af elektricitet og ventilation/køling, og et organisatorisk beredskab kan sikre hurtig indgriben og afhjælpning. Med hensyn til logistik handler risikoledelse i høj grad om farlige materialer både i forbindelse med transport samt oplagring og håndtering i virksomheden.

Værditræ for Risiko ved “Teknisk drift”

Værditræ-Risiko-Teknisk drift

Interessenter og kommunikation ved “Teknisk drift”

Eksterne interessenter: Rådgivere, myndigheder, leverandører

Interne interessenter: Topledelse, driftsledelse, sikkerhedsorganisation

Kommunikation vedr. risiko for teknisk drift rettes primært mod de nævnte interne interessenter, når der sker opdateringer af risikovurderinger.

KPI’er for Risiko ved “Teknisk drift”

KPI-Risiko-Teknisk-drift
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Risiko som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Per Anker Jensen and Alexander Redlein (2017): Risk. Chapter 12 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Risikoledelse i FM behandles nærmere I et kandidatspeciale:

Kadir Ûnver (2011): Risikoledelse og Facilities Management. Kandidatspeciale. Danmarks Tekniske Universitet.

Risk Management behandles i en række ISO standard herunder

ISO/IEC (2009): Risk management – Vocabulary. Guide 73. International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission.

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:

ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.

ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Forfatterne

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

fm-værdiguide-lars-birch

Lars Birch

Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

Lars er er en del af ledelsen hos DTU Science Park og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift, vedligehold og Shared Service. Lars har stor erfaring i at arbejde strategisk og taktisk med RE&FM, specielt ift. tilpasning af faciliteter og services til den enkelte virksomheds behov.