Skip to main content

Bæredygtighed ved Teknisk drift

Bæredygtighed ved Teknisk drift

Ved teknisk drift kan der også opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved at optimere anvendelsen af materialer. Det kan ligeledes her ske ved at skabe et godt beslutningsgrundlag i planlægningsfasen af renoverings og vedligeholdsprojekter i form af livscyklusanalyser for at begrænse uønskede miljøpåvirkninger. En anden løftestang er en hensigtsmæssig planlægning af vedligehold med henblik på at sikre en lang holdbarhed og levetid for materialer samt koordinering af anvendelse af udstyr som lifte og stilladser på tværs af faggrupper. Endelig kan det være en løftestang at undgå farlige stoffer.

Der kan endvidere ved teknisk drift opnås værdiskabelse i forhold til bæredygtighed ved at reducere forbruget af energi og udledninger. Det kan ske ved at optimere tekniske systemer. Det kan tillige ske ved at påvirke medarbejderes adfærd, f.eks. med hensyn til at slukke for computere m.v., når der ikke bruges, og belysning, når der ikke er behov for det. Bundtling af opgaver kan bidrage til at reducere energiforbrug til kørsel for leverandører.

Et tredje område for værdiskabelse ved teknisk drift er affald. Det kan ske ved at begrænse mængden af affald. Det kan tillige ske ved at sikre genbrug af affald. Endelig kan det ske ved at reducere transport af affald.

Værditræ for Bæredygtighed ved “Teknisk drift”

Værditræ-Bæredygtighed-Teknisk-drift

Interessenter og kommunikation ved “Teknisk drift”

Eksterne interessenter: Ejere, investorer, leverandører, erhvervs- og faglige organisationer samt offentligheden

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger, samarbejdsudvalg og medarbejdere

Kommunikation vedr. bæredygtighed rettes både mod virksomhedens eksterne og interne interessenter.

KPI’er for Bæredygtighed ved “Teknisk drift”

KPI-Bæredygtighed-Teknisk-drift
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Bæredygtighed som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Susanne Balslev Nielsen, Antje Junghans and Keith Jones (2017): Sustainability. Chapter 15 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Hjælp til strategier og udvikling inkl. energiledelse og bæredygtighedsstrategier:

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#guide-til-fm-vaerktoejer

http://www.cfm.dtu.dk/formidling/jubilaeum#jubilaeumsbog

Hjælp til totaløkonomi og levetidsomkostninger:

https://lccbyg.dk/

Gængse metoder til at arbejde systematisk med energi- og miljøledelse:

https://www.ds.dk/da/fagomraader/energi-miljoe-og-baeredygtighed

Introduktion til ESG (Environmental, Social and Governance):

https://www.nordea.com/da/baeredygtighed/baeredygtig-forretning/hvad-er-esg/

Introduktion til FN´s 17 verdensmål:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Forfatterne

susanne-balslev-nielsen-talere-dfm-aarskonference-2023

Susanne Balslev Nielsen

Senior Chief Consultant in FM, Rambøll

Susanne Balslev Nielsen er uddannet civilingeniør og har en ph.d.. Hun har tidligere været ansat i NIRAS som ekspertisechef i Facilities Management (FM) i afdelingen Strategi og Analyse og nu er hun Senior Chief Consultant in FM hos Rambøll, hvor hun bl.a. arbejder meget med den bæredygtige udvikling internt i Rambøll.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.