Skip to main content

Branding ved Space/workplace management

Branding ved Space/workplace management

Space og Workplace Management kan bidrage væsentligt særligt i forhold til branding rettet mod medarbejdere, men også mod samarbejdspartnere og kunder. Det afgørende for om Space- og Workplace management kan bridrage til branding, er naturligvis, at der er en nøje sammenhæng mellem det virksomheden ønskes at opfattes som, og den måde arealer indrettes og udnyttes på. Både de indvendige, fysiske omgivelser, uderum, og virtuelle arbejdsrum kan bidrage til at styrke brandet. Hvis ’leg og kreativitet’ for eksempel er en vigtig del af virksomhedens brand, kan det understøttes i indretningen, uderum og digitale arbejdsplatforme. For andre virksomheder, vil en indretning, der signalerer leg og kreativitet have en negativ indflydelse på brandet.

Indretning af kontorarbejdspladser diskuteres meget. Det ligger naturligvis medarbejderne meget på sinde og er en vigtig løftestang i forhold til branding rettet mod medarbejderne. De forskellige ’workplace koncepter’ underbygger forskellige typer af branding og har fordele og ulemper, afhængig af virksomheden og karakteren af arbejdet. Nogle typer af ’workplace koncepter’ signalerer f.eks. at ”I denne virksomhed har vi gjort op med en hierakisk ledelsesstil” og har alle medarbejderniveauer i samme miljø, f.eks. i et Activity Based Workplace (ABW) koncept, og vil være værdiskabende i forhold til et brand, hvor det er vigtigt for medarbejderne.

Alle workplace-koncepter kan indrettes i forskellige stil-arter, selvom en nærmere analyse sandsynligvis ville udpege en vis stilistisk ensartethed i f.eks. ABW koncepter. Der kan dog være en høj branding værdi i at overveje ”stilen” på kontoret, og sikre sig, at den er i overenstemmelse med brandet, både i eksternt rettede områder som f.eks. foyer og mødefaciliteter, og internt rettede funktioner, som kontorarealer eller medarbejder kantine. Cafér og restauranter er dygtige til at tilpasse indretningen til brandet, selvom alle indretninger indeholder borde, stole og måske en bar-desk. Det er nemlig stor forskel på både, hvordan vi oplever en cafe med slidte genbrugsmøbler og en cafe med dyre møbler og det bruger cafeerne naturligvis som et vigtigt (måske det vigtigste) element i deres branding.

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde bliver det tilsvarende vigtigere, at ’kontoret’ understøtter brandet, så medarbejderne – de dage de er på virksomhedskontoret – får en stærk oplevelse af brandet og en oplevelse af ’belonging’ til virksomheden og brandet. Det er sværere at få hjemmearbejdspladsen til at give værdi til brandet, og derfor bliver det virtuelle arbejdsrum vigtigt. Dog kan det, at virksomheden muliggør og tilbyder løsninger til hjemmearbejde i sig selv være en del af brandingen, særligt da flere undersøgelser viser, at mange medarbejdere er villige til at skifte arbejdsplads, hvis der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet i arbejdsted.

Værditræ for Branding ved “Space/workplace management”

Værditræet tager udgangspunkt i vidensarbejde, og ikke industri/logistik.

Interessenter og kommunikation ved “Space/workplace management”

Eksterne interessenter: Ejere, investorer, leverandører, eksterne samarbejdspartnere

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger, samarbejdsudvalg og medarbejdere

Kommunikation – og inddragelse – vedr. spaceplanning er primært rettet mod medarbejderne og centreret om deres arbejdsforhold og – miljø.

KPI’er for Branding ved Space/workplace management

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Trine Thorn: Fremtiden Facility Manager, i: FM som digital forandringsagent. DFM, 2021

Per Anker Jensen: Håndbog i Facility Management. 4. udgave, DFM, 2021

Per Anker Jensen og Theo van der Voordt: Facilities management and corporate real estate management as value drivers – How to manage and measure adding value. Routledge, 2017

Forfatterne

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Viden- og udviklingschef, DFM

Helle Lohmann Rasmussen

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d., viden- og udviklingschef i DFM. Helle er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole i 2003, og har primært arbejdet med projektledelse af ombygning- og renoveringsprojekter og udviklingsprojekter i FM-organisationer, blandt andet DTU Campus Service.

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d., viden- og udviklingschef i DFM. Helle er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole i 2003, og har primært arbejdet med projektledelse af ombygning- og renoveringsprojekter og udviklingsprojekter i FM-organisationer, blandt andet DTU Campus Service. Hun har en Master i Ledelse af Byggeri fra DTU Management fra 2015, og har for nyligt afsluttet et tre-årigt Ph.d. studie ligeledes på DTU Management, ved Center for Facilities Management. Hendes forskning fokuserer på videndeling mellem FM og byggeri og har i den forbindelse skrevet en række både videnskabelige og mere populære artikler. I DFM arbejder Helle blandt andet med udviklingsprojekter, udvalg og netværk.
Head of Group Workplace Management, Nordea

Trine Thorn

Trine er director of global workplace management i Nordea, hvor hun har der strategiske ansvar for real-estate, facility management, workplace experience samt Nordeas interne bæredygtighedsagenda

Trine er director of global workplace management i Nordea, hvor hun har der strategiske ansvar for real-estate, facility management, workplace experience samt Nordeas interne bæredygtighedsagenda. Trine har erfaring med organisationsudvikling, partnerskaber, strategi og udvikling af real-estate porteføljer. Hun bruger sin baggrund fra marketing, HR og FM til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens kultur, forretning og det fysiske rum. Hun er medforfatter på DFM’s ”Facility Management som digital forandringsagent”.