Skip to main content

Risiko ved Services

Risiko ved Services

Risikoledelse for services kan opdeles i security, arbejdsmiljø, sundhed og katastrofeberedskab. For security kan risici begrænses ved tekniske systemer som adgangskontrol og sikringsanlæg og ved vagtrundering og beredskab. For arbejdsmiljø kan risici forebygges ved gennemførelse af obligatoriske arbejdspladsvurdering og ved indsats i forhold til stress blandt medarbejdere. For sundhed kan risici forebygges ved foranstaltninger ved catering, der minimerer muligheden for madforgiftning, samt mere generelt ved en høj standard for rengøring og hygiejne. For katastrofeberedskab handler det om at begrænse negative konsekvenser ved udarbejdelse af beredskab- og evakueringsplaner samt uddannelse af og øvelser med medarbejderne.

Værditræ for Risiko ved “Services”

Interessenter og kommunikation ved “Services”

Eksterne interessenter: Rådgivere, myndigheder, leverandører

Interne interessenter: Topledelse, driftsledelse, sikkerhedsorganisation

Kommunikation vedr. risiko for services rettes primært mod de nævnte interne interessenter, når der sker opdateringer af risikovurderinger.

KPI’er for Risiko ved Services

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Risiko som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Per Anker Jensen and Alexander Redlein (2017): Risk. Chapter 12 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Risikoledelse i FM behandles nærmere I et kandidatspeciale:

Kadir Ûnver (2011): Risikoledelse og Facilities Management. Kandidatspeciale. Danmarks Tekniske Universitet.

Risk Management behandles i en række ISO standard herunder

ISO/IEC (2009): Risk management – Vocabulary. Guide 73. International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission.

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:

ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.

ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Forfatterne

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.

Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

Lars Birch

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service.

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service. Lars har mere end 30 års erfaring inden for området og har primært været aktiv på porteføljeejer og udlejer siden bla hos Post Nord, Dako og FLS. Endvidere har Lars arbejdet som bygherrerådgiver samt serviceleverandør. Lars har stor erfaring i at arbejde strategisk og taktisk med RE og FM, specielt med henblik på tilpasning af faciliteter og services til den enkelte virksomheds behov.