Skip to main content

Økonomi ved Teknisk drift

Økonomi ved Teknisk drift

Teknisk drift (hard FM), inkl. asset management, handler først og fremmest om at sikre vel vedligeholdte bygninger med en pålidelig og stabil drift uden afbrydelser. Som sådan er udgifter til teknisk drift grundlæggende en nødvendig omkostning for virksomheder, og økonomisk værdi kan først og fremmest skabes ved at optimere driften med henblik på at være så effektiv som mulig og dermed føre til reducerede omkostninger. Teknisk drift kan dog også skabe indtjening, f.eks. ved at den omfatter arealer til udlejning. Desuden kan teknisk drift påvirke balancen, f.eks. ved at optimere totaløkonomien og dermed påvirke kapitalomkostninger i relation til aktivmassen.

Teknisk drift kan derfor skabe økonomisk værdi gennem Øget indtjening, Reducerede omkostninger og Forbedret balance (se overblik på værditræet i figur 4). Hver enkelt type gennemgås i det følgende.

Øget Indtjening

Leverance af driftsydelser til eksterne bruger kan bidrage til øget indtjening. Dette kan omfatte driftsydelser til bygninger eller lejemål, der anvendes af andre virksomheder i sammenhæng med udlejning af arealer eller ved etablering af andre former for driftsfælleskaber, f.eks. i en ejerforening. Dermed kan der udover en indtjening opnås stordriftfordele, der kan bidrage til en optimering af driften og skabe konkurrencedygtighed.

Reducerede Omkostninger

Asset management (jf. ISO55000) kan som koncept bidrage til at opnå en mere effektiv drift og vedligeholdelse af fysiske aktiver, herunder bygninger og tekniske anlæg. Ved at afveje aktivets performance (fx tilstand) mod risiko (fx vurdering af konsekvens hvis aktivet fejler), og omkostninger (fx til løbende tilsyn, afhjælpende vedligehold, planlagt vedligehold og genopretning) vil det være muligt at lægge den rette vedligeholdelsesstrategi (frekvensbaseret, tilstandsbaseret, ’predictive’, eller run-to-failure) på de enkelte aktiver eller aktivgrupper og løbende vurdere og justere vedligeholdelsesbehovet.

Optimering af driftsfunktioner kan skabe reducerede omkostninger, f.eks. ved hensigtsmæssig organisering og udnyttelse af synergier imellem forskellige driftsfunktioner og indførelse af nye teknologiske løsninger.

Energioptimering af bygninger kan ligeledes bidrage til reducerede omkostninger ved lavere energiudgifter og samtidig opnås mindre klimapåvirkning. Det vil som regel forudsætte investeringer i nye tekniske anlæg, så det er vigtigt at foretage en totaløkonomisk vurdering, så omkostninger til CAPEX og OPEX er afbalancerede og giver en acceptabel tilbagebetalingstid.

Forbedret Balance

Asset management kan bidrage til at øge værdien af aktiver ved at skabe en dokumenteret bedre vedligeholdstilstand gennem anvendelse af anerkendte metoder og standarder, f.eks. ISO 55000.

Totaløkonomi kan også medvirke til at forbedre virksomhedens balance ved at sikre en afbalancering af omkostninger til CAPEX og OPEX set i forhold til aktivernes forventede levetid.

Værditræ for Økonomi ved “Teknisk drift”

Interessenter og kommunikation ved “Teknisk drift”

Eksterne interessenter: Leverandører og evt. lejere.

Interne interessenter: CFO, COO samt forretningsenheder og medarbejdere i de forskellige  bygninger.

Kommunikation i forbindelse med teknisk drift med henblik på at skabe øget økonomisk værdi  rettes primært mod virksomhedens CFO og COO.

KPI’er for Økonomi ved Teknisk drift

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Økonomi som omkostning behandles mere indgående i et bogkapitel:

Alexander Redlein og Per Anker Jensen (2017): Cost. Chapter 13 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Økonomi som værdi af aktiver behandles mere indgående i et bogkapitel:

Hilde Remøy, Aart Hordijk and Rianne Appel-Meulenbrook (2017): Value of assets. Chapter 14 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Forfatterne

Director i EY, Workplace og Facilities Management specialist

Frederik Krarup

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking. Frederik har sammen med DFM og gennem sit arbejde som rådgiver være med til at udvikle flere koncepter og værktøjer, hvoraf nogle er almindeligt kendte og anvendes bredt i Workplace- og FM branchen, f.eks. EY’s FM Modenhedsmodel. Frederik faciliterer desuden DFMs Head of FM netværk.
Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.