Skip to main content

Produktivitet ved Services

Produktivitet ved Services

Serviceydelser kan især medvirke til produktivitet ved at aflaste og understøtte medarbejdere i størst muligt omfang ved deres arbejde. Det kan ske ved en effektiv kontorstøtte, hvor f.eks. printere til stadighed har papir påfyldt og der er let adgang til nødvendige kontorrekvisitter. Det kan ligeledes ske ved god IT-support af både hardware og software samt understøttelse af mobilitet, en serviceorienteret reception, hjælp til at arrangere møder og rejser samt god mødeservice.

En god rengøringsstandard er en klar hygiejnefaktor, og sund mad og adgang til fitnessfaciliteter kan ligeledes medvirke til sundhed. Lækker mad og spændende events kan endda være motivationsfaktorer. FM handler i stigende grad om at skabe gode oplevelser. Der er i sammenhæng hermed en trend mod udvidelser af virksomheders service-koncepter med services, der nedbringer spildtid på privatfronten, f.eks. dry-cleaning og take-away catering.

Værditræ for Produktivitet ved “Services”

Værditræ-Produktivitet-Services

Interessenter og kommunikation ved “Services”

Eksterne interessenter: Ejere og investorer er interessenter på et ordnet niveau i forhold til virksomhedens samlede økonomiske resultat og konkurrenceevne.

Interne interessenter: Ledere på alle niveauer er de primære interessenter i forhold til at skabe produktivitetsudvikling samt i forhold til virksomhedens og afdelingers økonomiske resultater og konkurrenceevne. Alle virksomhedens medarbejdere er desuden interessenter i forhold at bidrage til produktivitetsudvikling samt i forhold til deres løn- og arbejdsforhold.

Kommunikation: Ledere bør rapportere opad om produktivitetsudviklingen inden for deres ansvarsområde og aftale mål og eventuelt investeringer for den fremtidige produktivitetsudvikling. Ledere bør desuden præsentere resultaterne for deres underordnede og planlægge tiltag, der kan bidrage til at opnå mål for den fremtidige produktivitetsudvikling.

KPI’er for Produktivitet ved “Services”

KPI-Produktivitet-Services
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Sammenhæng mellem og produktivitet og det adfærdsmæssige og det fysiske miljø behandles i et
bogkapitel:
Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles (2017): Productivity: how CREAM can support
improved business productivity. Chapter 11 in: Barry P. Haynes, Nick Nunnington and Timothy Eccles:
Corporate Real Estate Asset Management – Strategy and Implementation. Second edition. Routledge,
Oxfordshire, UK.

Produktivitet som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:
Iris de Been, Theo van der Voordt and Barry Haynes (2017): Productivity. Chapter 10 in: Per Anker Jensen
and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value
Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

Problemet med at opgøre produktivitet ved FM og serviceydelser er behandlet i en videnskabelig artikel:
Jan Bröchner (2016): Measuring the Productivity of Facilities Management. Journal of Facilities
Management, Vol. 15, No. 3.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFM-04-2016-0013/full/html

Målinger af oplevet produktivitet opgøres bl.a. af konsulentvirksomheden Leesman baseret i Storbritannien
og Centre for People and Buildings i Holland:

www.leesmanindex.com
https://www.cfpb.nl/en/

Produktive møder behandles i et masterspeciale fra DTU med cases om COWI og Procter & Gamble:
Henrik Juul Nielsen (2019): Optimisation of knowledge workplaces by new layout and technology – The use
of layout, design and technology to enhance efficiency in work processes and space management in
knowledge workplaces. Master Thesis. DTU Management Engineering. The Technical University of
Denmark.

https://findit.dtu.dk/en/catalog/2451190019

Mødetyper behandles i et bogkapitel:
Trine Thorn (2018): Fremtidens Facility Manager – Kulturskaber i en digitaliseret verden. Kapitel i: (2018):
Facility Management som digital forandringsagent – Hvad vi mener, du skal vide om transformation af FM i
en digital tid. Dansk Facilities Management Netværk.

https://dfm-net.dk/den-digitale-forandringsagent

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:
ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International
Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.
ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International
Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Service med fokus på oplevelser behandles i bogen:
ISS (2018), Future of Service Management. ISS Vision 2020. White Book.

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/

Forfatterne

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.