Skip to main content

Risiko ved Bygningsporteføljeledelse

Risiko ved Bygningsporteføljeledelse

Ved portefølje afhænger interesser og risici i høj grad af, hvilken rolle man varetager i relation til ejer- og brugsforhold. Der er væsentlig forskel på og man er ejer og selv bruger sine bygninger, om man ejer og udlejer eller man er lejer. For dem, der ejer og bruger bygninger, er det væsentligt at porteføljen udvikles, så den tilgodeser kernevirksomhedens behov. For udlejere er udviklingen i efterspørgslen og en høj udlejningsgrad med stabile lejere og lang binding afgørende. For lejere er huslejens størrelse og fleksibilitet afgørende. I det følgende tages udgangspunkt i virksomheder der ejer og selv bruger deres bygninger.

Risikoledelse ved handler ved portefølje for det første om kapacitetsplanlægning for at sikre at der på både kort og lang sigt er den nødvendige og tilstrækkelig bygningsmæssige faciliteter til rådighed for virksomhedens udvikling. Risikoen i den forbindelse er på den ene side bliver en overkapacitet i en periode, hvilket er unødvendigt omkostningskrævende, og på den anden side at der bliver en underkapacitet i en periode, hvilket giver begrænsninger for kerne processer og kan give ekstraomkostninger til midlertidige løsninger. Begge dele vil typisk forårsages at det fremtidige behov for kapacitet fejlvurderes.

Et andet område for risikoledelse ved portefølje er at vurdere udviklingen på ejendomsmarkedet med hensyn til ejendomspriser og –værdier. Det har betydning for værdien af virksomhedens ejendomme og dermed ejendomsbeskatning og belåningsmuligheder. Det er ligeledes vigtigt i tilfælde af at virksomheden har behov for at købe eller sælge ejendomme. Der er således både risiko for tab og mulighed for økonomiske gevinster.

Værditræ for Risiko ved “Bygningsporteføljeledelse”

Interessenter og kommunikation ved “Bygningsportefølje”

Eksterne interessenter: Ejendomsmæglere, udlejere

Interne interessenter: Topledelse, ledere af forretningsenheder og afdelinger

Kommunikation vedr. risiko for porteføljen rettes primært mod virksomhedens topledelse, når der sker opdateringer af risikovurderinger.

KPI’er for Risiko ved Bygningsporteføljeledelse

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Risiko som værdiparameter behandles mere indgående i et bogkapitel:

Per Anker Jensen and Alexander Redlein (2017): Risk. Chapter 12 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Risikoledelse i FM behandles nærmere I et kandidatspeciale:

Kadir Ûnver (2011): Risikoledelse og Facilities Management. Kandidatspeciale. Danmarks Tekniske Universitet.

Risk Management behandles i en række ISO standard herunder

ISO/IEC (2009): Risk management – Vocabulary. Guide 73. International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission.

Business continuity behandles i en række internationale standarder, bl.a.:

ISO (2012a): Societal security – Business continuity management systems – Requirements. International Standard IS0 22301. International Organization for Standardization.

ISO (2012b): Societal security — Business continuity management systems — Guidance. International Standard ISO 22313. International Organization for Standardization.

https://www.iso.org/obp/ui/#search

Forfatterne

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.

Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

Lars Birch

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service.

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service. Lars har mere end 30 års erfaring inden for området og har primært været aktiv på porteføljeejer og udlejer siden bla hos Post Nord, Dako og FLS. Endvidere har Lars arbejdet som bygherrerådgiver samt serviceleverandør. Lars har stor erfaring i at arbejde strategisk og taktisk med RE og FM, specielt med henblik på tilpasning af faciliteter og services til den enkelte virksomheds behov.