Skip to main content

Økonomi ved Space/workplace management

Økonomi ved Space/workplace management

Space/Workplace management kan bidrage til at øge en virksomheds effektivitet og dermed medvirke til øgede indtægter og samtidig reducere udgifter til faciliteter samt øge virksomhedens værdi. Til gengæld indebærer initiativer med Space/Workplace management udgifter til nyindretning, inventar, udsmykning, Informations- og Kommunikationsteknologi og forandringsledelse.

Space/Workplace management kan derfor skabe økonomisk værdi gennem Øget indtjening, Reducerede omkostninger og Forbedret balance (se overblik på værditræet i figur 3). Hver enkelt type gennemgås i det følgende.

Øget Indtjening

Workplace design og digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan som afledt effekt af FM bidrage til at skabe attraktive og effektive arbejdspladser, der kan føre til øget produktivitet og mere innovation for virksomheden og herunder medvirke til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Workplace design indebærer etableringsomkostninger til rådgivere, indretning og inventar, ligesom det er vigtigt at gennemføre en indsats med forandringsledelse og adfærdsregulering. Ændret digital infrastruktur indebærer etableringsomkostninger til hardware og software, udgifter til oplæring af medarbejdere samt driftsudgifter til servicering og support.

Reducerede Omkostninger

Workplace design kan bidrage til arealreduktion og dermed reducerede driftsudgifter, f.eks. ved indførelse af activity-based working. Det kan ligeledes som afledt effekt af FM medvirke til øget organisatorisk fleksibilitet til etablering af tværgående samarbejder og ny projektteams med mulighed for hurtigere udviklingsforløb og lavere lønomkostninger for virksomheden. Workplace design indebærer etableringsomkostninger til rådgivere, indretning og inventar, ligesom det er vigtigt at gennemføre en indsats med forandringsledelse og adfærdsregulering.

Digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan bidrage til øget effektivitet med relativt færre lønomkostninger samt færre rejseudgifter ved brug af virtuelle møder og konferencer. Ændret digital infrastruktur indebærer etableringsomkostninger til hardware og software, udgifter til oplæring af medarbejdere samt driftsudgifter til servicering og support.

Forbedret Balance

Workplace design kan medvirke til at forbedre virksomhedens CSR-profil og image samt bidrage til højere værdi af virksomheden.

Digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan medvirke til at give virksomheden en tidssvarende profil og bedre image samt bidrage til højere værdi af virksomheden.

Værditræ for Økonomi ved “Space/workplace management”

Værditræ – Økonomi x Space-workplace management

Interessenter og kommunikation ved “Space/workplace management”

Eksterne interessenter: Rådgiver, håndværkere og leverandører.

Interne interessenter: HR, IT samt forretningsenheder og medarbejdere berørt af projekter.

Kommunikation i forbindelse med space/workplace management med henblik på at skabe øget økonomisk værdi  rettes primært mod virksomhedens HR, IT samt berørte forretningsenheder og medarbejdere.

KPI’er for Økonomi ved Space/workplace management

Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Økonomi som omkostning behandles mere indgående i et bogkapitel:

Alexander Redlein og Per Anker Jensen (2017): Cost. Chapter 13 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Økonomi som værdi af aktiver behandles mere indgående i et bogkapitel:

Hilde Remøy, Aart Hordijk and Rianne Appel-Meulenbrook (2017): Value of assets. Chapter 14 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Forfatterne

Director i EY, Workplace og Facilities Management specialist

Frederik Krarup

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking. Frederik har sammen med DFM og gennem sit arbejde som rådgiver være med til at udvikle flere koncepter og værktøjer, hvoraf nogle er almindeligt kendte og anvendes bredt i Workplace- og FM branchen, f.eks. EY’s FM Modenhedsmodel. Frederik faciliterer desuden DFMs Head of FM netværk.
Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.