Skip to main content

Økonomi ved Space- og Workplace Management

Økonomi ved Space- og Workplace Management

Space/Workplace management kan bidrage til at øge en virksomheds effektivitet og dermed medvirke til øgede indtægter og samtidig reducere udgifter til faciliteter samt øge virksomhedens værdi. Til gengæld indebærer initiativer med Space/Workplace management udgifter til nyindretning, inventar, udsmykning, Informations- og Kommunikationsteknologi og forandringsledelse.

Space/Workplace management kan derfor skabe økonomisk værdi gennem Øget indtjening, Reducerede omkostninger og Forbedret balance (se overblik på værditræet i figur 3). Hver enkelt type gennemgås i det følgende.

Øget Indtjening

Workplace design og digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan som afledt effekt af FM bidrage til at skabe attraktive og effektive arbejdspladser, der kan føre til øget produktivitet og mere innovation for virksomheden og herunder medvirke til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Workplace design indebærer etableringsomkostninger til rådgivere, indretning og inventar, ligesom det er vigtigt at gennemføre en indsats med forandringsledelse og adfærdsregulering. Ændret digital infrastruktur indebærer etableringsomkostninger til hardware og software, udgifter til oplæring af medarbejdere samt driftsudgifter til servicering og support.

Reducerede Omkostninger

Workplace design kan bidrage til arealreduktion og dermed reducerede driftsudgifter, f.eks. ved indførelse af activity-based working. Det kan ligeledes som afledt effekt af FM medvirke til øget organisatorisk fleksibilitet til etablering af tværgående samarbejder og ny projektteams med mulighed for hurtigere udviklingsforløb og lavere lønomkostninger for virksomheden. Workplace design indebærer etableringsomkostninger til rådgivere, indretning og inventar, ligesom det er vigtigt at gennemføre en indsats med forandringsledelse og adfærdsregulering.

Digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan bidrage til øget effektivitet med relativt færre lønomkostninger samt færre rejseudgifter ved brug af virtuelle møder og konferencer. Ændret digital infrastruktur indebærer etableringsomkostninger til hardware og software, udgifter til oplæring af medarbejdere samt driftsudgifter til servicering og support.

Forbedret Balance

Workplace design kan medvirke til at forbedre virksomhedens CSR-profil og image samt bidrage til højere værdi af virksomheden.

Digital infrastruktur med forbedrede kommunikations- og interaktionsløsninger kan medvirke til at give virksomheden en tidssvarende profil og bedre image samt bidrage til højere værdi af virksomheden.

Værditræ for Økonomi ved “Space- og Workplace Management”

værditræ-økonomi-space-workplace-management

Interessenter og kommunikation ved “Space- og Workplace Management”

Eksterne interessenter: Rådgiver, håndværkere og leverandører.

Interne interessenter: HR, IT samt forretningsenheder og medarbejdere berørt af projekter.

Kommunikation i forbindelse med space/workplace management med henblik på at skabe øget økonomisk værdi  rettes primært mod virksomhedens HR, IT samt berørte forretningsenheder og medarbejdere.

KPI’er for Økonomi ved “Space- og Workplace Management”

kpi-økonomi-space-management-workplace
Tilbage til Værdiguide til FM

Links og referencer

Økonomi som omkostning behandles mere indgående i et bogkapitel:

Alexander Redlein og Per Anker Jensen (2017): Cost. Chapter 13 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Økonomi som værdi af aktiver behandles mere indgående i et bogkapitel:

Hilde Remøy, Aart Hordijk and Rianne Appel-Meulenbrook (2017): Value of assets. Chapter 14 in: Per Anker Jensen and Theo van der Voordt. (eds.): Facilities Management and Corporate Real Estate Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value. Routledge, Oxfordshire, UK.

https://www.routledge.com/Facilities-Management-and-Corporate-Real-Estate-Management-as-Value-Drivers/Anker-Jensen-van-der-Voordt/p/book/9781138907188

Forfatterne

frederik-krarup

Frederik Krarup

Head of End-to-End Process Optimization, Topsoe

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.