Skip to main content

Udviklingsprojekter

Fundament for digital og bæredygtig FM

Fundament for digital og bæredygtig FM

FM-branchen har brug for at kunne indsamle, håndtere og udnytte digitale informationer om bygninger effektivt, for at imødekomme stigende krav og ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling og tage nye teknologier i brug. Det gælder både for eksisterende og nyopført byggeri.

Projektets formål er at stille fælles guides og koncepter til rådighed for den danske FM-branche på udvalgte og centrale områder indenfor bæredygtig og digital FM. Ved at samle udviklingsarbejdet af disse guides og koncepter i DFM, undgår vi, at hver enkelt FM-organisation bruger ressourcer på individuelle udviklingsopgaver og i stedet kan bruge ressourcerne på en hurtigere omstilling af bæredygtig FM.

Baggrund for projektet

I både driftsorganisationer og byggeprojekter, har man i mange år været optaget af at svare på, hvordan data fra byggeri skal overføres til driften. I dette projekt ser vi et øjeblik bort fra, hvilke data og informationer byggeriet producerer for at kunne bygge, og fokuserer i stedet blandt andet på hvilke informationer, der er brug for, for at understøtte bæredygtig FM, og hvordan disse kan organiseres.

Det forventer vi på sigt vil gøre dialogen mellem drift og byggeri langt mere værdiskabende, og derfor er vores klare forventning, at projektets guides og koncepter vil hjælpe FM-organisationer med at skabe øget sammenhæng mellem informationer i drift og i bygge-/renoveringsprojekter. 

Projektet forløber i perioden 2022-2025. Projektet er opdelt i fire delprojekter, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM.

Delprojekter

FM-anvendelse af digitale bæredygtigheds-informationer

Resultatet af delprojekt A udmønter sig i en vejledning, template og eksempelsamling som kan bruges til at arbejde med digitale bæredygtighedsinformationer i FM-organisationen.

FM-specifikation af bæredygtige driftsplaner og -budgetter

Resultatet af delprojekt B er en vejledning og template, som skal gøre det nemmere at arbejde med fyldestgørende driftsbudgetter og driftsplaner til drift af af nye bygninger eller lejemål.

Værdiskabende implementering af FM-systemer

I projekt C undersøger vi, værdien af et implementeret FM-system forskellige steder i organisationen. Vi arbejder med tre case virksomheder, som skal gøre os klogere på deres arbejde med FM-systemer.

FM-kompetencer til modtagelse af bæredygtige byggeprojekter

I projekt D udvikler vi en vejledning, der skal hjælpe FM-organisationer med at tackle overgangen fra byggeprojekt til drift, uden at sætte hverken FM-personalets eller bygningens performance over styr.

Fra netværk til videnscenter

Projektet et vigtigt element i DFM’s rejse fra et fagligt netværk til et videnscenter. Vi oplever stigende medlemstal og øget deltagelse i vores udvalg, netværk og arrangementer. Med dette projekt, vil vi have et stærkt udgangspunkt for at udvikle en organisation, der kan initiere og gennemføre innovations- og udviklingsprojekter om FM. Ikke bare i dette projekt, men forhåbentligt løbende udvide med nye projekter, som kan producere viden og løsninger, som vores medlemmer efterspørger.

”Med projektet, tager vi et mile-skridt i vores ambition om at være et videnscenter. Det giver os en enestående mulighed for at bidrage til FM-branchens fortsatte udvikling mod en bæredygtig fremtid. I kølvandet på afviklingen af Center for FM på DTU har der manglet en central aktør indenfor FM-viden. En rolle, som vi med projektet kan begynde at fylde ud. Vi er både meget glade og meget ydmyge over den enorme opbakning vi har fået fra både vores medlemmer, men også vores mange samarbejdspartnere og nu ikke mindst Realdania.” udtaler bestyrelsesforperson i DFM, Flemming Wulff Hansen.

Støtte til projektet

Projektet er støttet af Realdania med en bevilling på 5. mio. kr. og løber i årene 2022-2026. Bevillingen er en milepæl i DFM’s rejse fra netværk til videnscenter og har givet os et godt afsæt for at etablere en organisation der både kan initiere og gennemføre udviklingsprojekter.

Læs om Realdania

Vil du vide mere om vores projekter?

helle-lohmann-rasmussen-direktoer

Helle Lohmann Rasmussen

Direktør

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til det specifikke projekt.

Rikke-Soede-Projektleder-DFM

Rikke Soede

Projektleder

Kontakt Rikke på rso@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til det specifikke projekt.