Skip to main content

Udviklingsprojekter

Fra fagligt netværk til videnscenter

DFM vil accelerere den grønne omstilling af FM ved at samle, udvikle og formidle viden om FM. Derfor har foreningen sat sig i spidsen for en række udviklingsprojekter. Projekterne spænder bredt indenfor FM, men har alle et tydeligt afsæt i bæredygtighed og med det formål for øje, at kunne stille relevant viden til rådighed for vores medlemmer.

Vi vil formidle ny viden til vores medlemmer i f.eks. guides og vejledninger, i artikler, webinarer eller seminarer, som resultat, og del af, at vores udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter

Råd til indeklima

Projektet skal hjælpe kommuner med at finde finansiering af indeklimaprojekter i skolerne. Projektet skal identificere de finansieringsmodeller og løftestænger for finansiering, som allerede er i brug, så kommunerne kan inspirere hinanden og forhåbentlig lykkedes med at få råd til endnu bedre indeklima i skolerne.

Vedligehold og klimabelastning

Projektet er en undersøgelse af praksis og myter blandt ejere og forvaltere om vedligehold som et middel til at minimere klimabelastning fra boligejendomme. Projektet afgrænser sig til at se på boligudlejningsejendomme i privatejede ejendomme med mere end tre udlejningsboliger.

Fundament for digital og bæredygtig FM

Konkrete og praktiske guides og specifikationer til FM-branchen. Det er det forventede udbytte i projektet, som DFM skal arbejde på i perioden 2022-2025. Projektet er opdelt i fire delprojekter, delprojekt A, B, C og D, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM.

Hvor er DFM repræsenteret

Her får du et overblik over, hvilket arbejde og hvilke fora vi er repræsenteret i, som ikke ligger i vores eget regi. I DFM er det vigtigt for os hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører på sig i udviklingen af ny viden på FM-området. Derfor deltager vi meget gerne i andres udviklingsprojekter.

Støtte til projekterne

En stor del af vores projekter er støttet af fonde, blandt andet Realdania, som i årene 2022-2026 støtter vores projekt ”Fundament for digital og bæredygtig FM” med 5 mio. kr. Bevillingen er en milepæl i DFM’s rejse fra netværk til videnscenter og har givet os et godt afsæt for at etablere en organisation der både kan initiere og gennemføre udviklingsprojekter.

Læs om Realdania

Vil du vide mere om vores projekter?

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Helle Lohmann Rasmussen

Direktør

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Taus Bøytler

Projektleder

Kontakt Taus på tb@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.