Skip to main content

Udviklingsprojekter

Fra fagligt netværk til videnscenter

DFM vil accelerere den grønne omstilling af FM ved at samle, udvikle og formidle viden om FM. Derfor har foreningen sat sig i spidsen for en række udviklingsprojekter. Projekterne spænder bredt indenfor FM, men har alle et tydeligt afsæt i bæredygtighed og med det formål for øje, at kunne stille relevant viden til rådighed for vores medlemmer.

Vi vil formidle ny viden til vores medlemmer i f.eks. guides og vejledninger, i artikler, webinarer eller seminarer, som resultat, og del af, at vores udviklingsprojekter.

Udviklingsprojekter

Råd til indeklima

Projektet skal hjælpe kommuner med at finde finansiering af indeklimaprojekter i skolerne. Projektet skal identificere de finansieringsmodeller og løftestænger for finansiering, som allerede er i brug, så kommunerne kan inspirere hinanden og forhåbentlig lykkedes med at få råd til endnu bedre indeklima i skolerne.

Vedligehold og klimabelastning

Projektet er en undersøgelse af praksis og myter blandt ejere og forvaltere om vedligehold som et middel til at minimere klimabelastning fra boligejendomme. Projektet afgrænser sig til at se på boligudlejningsejendomme i privatejede ejendomme med mere end tre udlejningsboliger.

Fundament for digital og bæredygtig FM

Konkrete og praktiske guides og specifikationer til FM-branchen. Det er det forventede udbytte i projektet, som DFM skal arbejde på i perioden 2022-2025. Projektet er opdelt i fire delprojekter, delprojekt A, B, C og D, der tilsammen udgør en central del af et digitalt fundament for bæredygtig FM.

Klimavenligt vedligehold af eksisterende boliger

Projektet har til formål at undersøge miljømæssige konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier for eksisterende boligudlejningsejendomme. Projektet skal skabe ny viden om miljøbelastningerne ved livscyklusfaserne ‘vedligeholdelse’ og ‘reparation’.

Bæredygtighed i Facility Management

Projektet skal hjælpe FM’ere med at styrke deres kompetencer inden for bæredygtighed. Resultatet af projektet udgør læringsmateriale samt kursusmateriale til alle, som ønsker at tilegne sig viden samt undervise sine medarbejdere i bæredygtig Facility Management.

Hvor er DFM repræsenteret

Her får du et overblik over, hvilket arbejde og hvilke fora vi er repræsenteret i, som ikke ligger i vores eget regi. I DFM er det vigtigt for os hele tiden at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører på sig i udviklingen af ny viden på FM-området. Derfor deltager vi meget gerne i andres udviklingsprojekter.

Støtte til projekterne

En stor del af vores projekter er støttet af fonde, blandt andet Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond. Bevillingerne er en milepæl i DFM’s rejse fra netværk til videnscenter og har givet os et godt afsæt for at etablere en organisation der både kan initiere og gennemføre udviklingsprojekter.

Vil du vide mere om vores projekter?

helle-lohmann-rasmussen-direktoer

Helle Lohmann Rasmussen

Direktør

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.

Rikke-Soede-Projektleder-DFM

Rikke Soede

Projektleder

Kontakt Rikke på rso@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.