Udviklingsprojekter

Råd til indeklima

Udviklingsprojekt om Råd til indeklima

Et nyt projekt, som DFM og Smith Innovation sammen laver for Realdania, skal hjælpe kommunerne med at finde finansiering af indeklimaprojekter i skolerne. Projektet skal identificere de finansieringsmodeller og løftestænger for finansiering, som allerede er i brug, så kommunerne kan inspirere hinanden og forhåbentligt lykkedes med at få råd til endnu bedre indeklima i skolerne.

Formål

Projektet skal identificere de finansieringsmodeller og løftestænger for finansiering, som allerede er i brug, så kommunerne kan inspirere hinanden og forhåbentligt lykkedes med at få råd til endnu bedre indeklima i skolerne.

Afslutning

Projektet forløber fra start 2022 til udgangen af 2022. Projektet vil blive afsluttet med et notat, hvori du kan læse om hele projektets forløb og hvad vi fandt ud af undervejs.

Hvorfor dette projekt?

De tekniske løsninger og værktøjer til at regne på de samfundsmæssige gevinster ved investeringer i indeklima findes allerede, og mange kommuner har for længst taget en mere strategisk og helhedsorienteret tilgang til indeklima. Når det gælder finansiering, så mangler de innovative løsninger imidlertid. Mange kommuner oplever, at det er vanskeligt at prioritere midler til opgaven. Det resulterer i, at de åbenlyse effekter ikke høstes.

Der findes succesfulde eksempler på projekter, hvor udfordringer med indeklima er løst på forskellige måder, men der mangler et overblik over, hvilke forskellige finansieringsmodeller, der findes. Med et overblik over finansieringsmodellerne kan kommunerne inspirere hinanden til at øge indsatsen for et bedre indeklima i skolerne.

I DFM er vi også nysgerrige efter at vide, hvilke barrierer for finansiering eksempelvis de kommunale ejendomschefer møder. Og hvilke løftestænger ser ud til at virke, når beslutningstagere og politikere skal bevilge ressource til et bedre indeklima?

Vil du vide mere? 

1. Realdania (2021), Skolernes indeklima. https://realdania.dk/projekter/skolernes-indeklima

2. DTU, Concito, mfl. (2020) Sådan skaber vi et bedre indeklima i skolerne. https://www.frinet.dk/media/3263/indeklima-lang-version.pdf

Workshops

Projektet løber i hele 2022 og indeholder forskellige delundersøgelser, som skal sikre, at projektet både inddrager viden fra tidligere undersøgelser, cases, erfaring og viden fra praksis.

Der vil blive afholdt tre workshops (maj, august og oktober 2022), hvor de deltagene kommuner vil blive præsenteret for undersøgelse og cases, de vil få mulighed for at dele ud af egne erfaringer, og de vil skulle forsøge at bygge en supermodel for finansiering af indeklimaprojekter i skolerne.

Læs mere om tilmelding til workshops her.

Opfølgning på den første workshop (afholdt den 18. maj 2022)

Onsdag den 18. maj  2022 blev projektet skudt i gang med en online workshop, hvor deltagerne delte deres egne erfaringer, der var en case fra Århus Kommune, og der blev præsenteret nogle best practise-eksempler på finansieringsmodeller.

Opfølgning på den anden workshop (afholdt den 13. september 2022)

Tirsdag den 13. september 2022 blev den anden workshop afholdt på Islands Brygge. Her blev de deltagende kommuner inviteret til at diskutere, hvilke komponenter, der skal til for at skabe den bedste supermodel til finansiering af indeklimaprojekter i skolerne. Der blev jongleret med interne og eksterne driftsbudgetter, kommunekredit-modellen, OPI-modellen, ESCO-modellen, fondsmidler, anlægsloft og mange andre variable.

Tredje workshop: Onsdag den 12. oktober 2022 

På den tredje og sidste workshop vil deltagerne skulle afslutte deres arbejde med at bygge en supermodel til finansiering af indeklimaprojekter i skolerne.

Vil du vide mere om vores projekter?

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Vicedirektør med ansvar for viden og udvikling

Helle Lohmann Rasmussen

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management
Projektleder, DFM

Taus Bøytler

Kontakt Taus på tb@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til de specifikke projekter.