Skip to main content

Udviklingsprojekter

Hvor er DFM repræsenteret

Det betyder meget for os at samarbejde med andre

“Sammen står vi stærkere. Det er mantraet hos DFM. Derfor bidrager vi gerne aktivt i andres gode arbejde med at udvikle ny viden til gavn for alle, der arbejder med FM.” – Helle Lohmann Rasmussen, direktør i DFM

Fagudvalg

DGNB-Bygninger i drift

Helle Lohmann Rasmussen deltager som repræsentant for DFM i fagudvalget for DGNB-certificeringen ”Bygninger i drift” hos Rådet for Bæredygtig Byggeri (tidl. Green Building Council). Manualen er netop oversat til dansk og vi ved fra vores medlemmer at motivationen for at komme videre med certificeringerne er høj. Helle glæder sig til at bidrage til at certificeringen både bliver nemt at implementere i FM-organisationerne og samtidig bliver ambitiøs og viser en vej frem. Har du input til Helles arbejde i fagudvalget, så tøv ikke med at række ud til hende.

Læs mere
Advisory board

Smut Ud

Helle Lohmann Rasmussen er DFM's repræsentant i Projektet Smut Ud, undersøger og udvikler metoder til at bringe mere arbejde udenfor. Projektet er støttet af Velliv foreningen og er et samarbejde på tværs af flere organisationer, med blandt andet deltagere fra Fonden Mental Sundhed, Aalborg Universitet, CPH Business, Roskilde Universitet og Frederiksberg Hospital. Projektet kombinerer forskning med anvendelsesorienterede guides og vejledninger til at flytte arbejde ud i naturen.

Læs mere
Advisory board

Almennet strategiarbejde 2022

Helle Lohmann Rasmussen deltager på vegne af DFM i dette advisory board, der har til opgave er at finde 10-15 udviklingsspor for AlmenNets fremtidige arbejde. Sporene indstilles til bestyrelsen, hvorefter den træffer beslutning om, hvilken strategisk retning AlmenNet skal arbejde i de kommende år.

Læs mere
Testpanel

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Lisbet Michaelsen deltager på vegne af DFM i testpanelet, der har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.

Læs mere
Advisory board

Levetider for bygninger og bygningsdele

Taus Bøytler er DFM's repræsentant i dette arbejde. Der investeres mange penge i den bestående bygningsmasse, og der der er brug for en bedre forståelse af, hvorfor noget byggeri bliver stående og eventuelt ombygges, mens andet rives ned. Desuden er viden om bygningers og bygningsdeles levetid uomgængelig for at kunne vurdere miljøbelastning og totaløkonomi. Disse og flere spørgsmål er udgangspunktet for et nyt projekt, der gennemføres. I samarbejde mellem BUILD/AAU og DTU BYG i perioden ultimo 2021 til primo/medio 2024.

Læs mere
Projektgruppe

BIM-standardisering

Kim Jacobsen deltager på vegne af DFM i dette arbejde. BIM er fremtidens metode til at digitalisere bygge- og driftsprocesser. Standardisering af BIM er et vigtigt redskab til at sikre, at viden om BIM og digitale processer kan blive udbredt i alle dele af byggeriet. Derfor er det vigtigt med nogle fælles BIM-standarder.

Læs mere
Advisory board

Projekt ConTech

Helle Lohmann Rasmussen repræsenterer DFM i dette arbejde. Formålet med kortlægningen er, at Projekt ConTech kan lære af de erfaringer, der er gjort nationalt såvel som internationalt med henblik på at øge anvendelsen af teknologi og digitalisering i byggebranchen.

Læs mere
Udviklingsarbejde

Nye FM-standarder

Rene Jacobsen er på vegne af DFM med i Dansk Standard i arbejdet med FM-standarder herunder den internationale standard ISO 41017 Facility management – Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic.

Læs mere

Vil du vide mere om, hvor DFM er præsenteret?

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Taus Bøytler

Projektleder

Kontakt Taus på tb@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til hvor DFM er repræsenteret.

Rikke-Soede-Projektleder-DFM

Rikke Soede

Projektleder

Kontakt Rikke på rso@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til hvor DFM er repræsenteret.