Skip to main content

Udviklingsprojekter

Hvor er DFM repræsenteret

Det betyder meget for os at samarbejde med andre

Sammen om fremtidens rammer. Det er mantraet hos Dansk Facilities Management. Derfor bidrager vi gerne aktivt i andres gode arbejde med at udvikle ny viden til gavn for alle, der arbejder med FM.” – Helle Lohmann Rasmussen, direktør i DFM.

Fagudvalg

DGNB-Bygninger i drift

Helle Lohmann Rasmussen deltager som repræsentant for DFM i fagudvalget for DGNB-certificeringen ”Bygninger i drift” hos Rådet for Bæredygtig Byggeri (tidl. Green Building Council). Manualen er netop oversat til dansk og vi ved fra vores medlemmer at motivationen for at komme videre med certificeringerne er høj. Helle glæder sig til at bidrage til at certificeringen både bliver nemt at implementere i FM-organisationerne og samtidig bliver ambitiøs og viser en vej frem. Har du input til Helles arbejde i fagudvalget, så tøv ikke med at række ud til hende.

Læs mere
Advisory board

Smut Ud

Helle Lohmann Rasmussen er DFM's repræsentant i Projektet Smut Ud, undersøger og udvikler metoder til at bringe mere arbejde udenfor. Projektet er støttet af Velliv foreningen og er et samarbejde på tværs af flere organisationer, med blandt andet deltagere fra Fonden Mental Sundhed, Aalborg Universitet, CPH Business, Roskilde Universitet og Frederiksberg Hospital. Projektet kombinerer forskning med anvendelsesorienterede guides og vejledninger til at flytte arbejde ud i naturen.

2021-2022

Læs mere
Advisory board

Almennet strategiarbejde 2022

Helle Lohmann Rasmussen deltager på vegne af DFM i dette advisory board, der har til opgave er at finde 10-15 udviklingsspor for AlmenNets fremtidige arbejde. Sporene indstilles til bestyrelsen, hvorefter den træffer beslutning om, hvilken strategisk retning AlmenNet skal arbejde i de kommende år.

2022-2023

Læs mere
Testpanel

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Lisbet Michaelsen deltager på vegne af DFM i testpanelet, der har til formål at dele, drøfte og evaluere erfaringer med anvendelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse og de enkelte krav. Testpanelet kan endvidere komme med anbefalinger til den senere implementering af krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.

Læs mere
Advisory board

Levetider for bygninger og bygningsdele

Der investeres mange penge i den bestående bygningsmasse, og der der er brug for en bedre forståelse af, hvorfor noget byggeri bliver stående og eventuelt ombygges, mens andet rives ned. Desuden er viden om bygningers og bygningsdeles levetid uomgængelig for at kunne vurdere miljøbelastning og totaløkonomi. Disse og flere spørgsmål er udgangspunktet for et nyt projekt, der gennemføres. I samarbejde mellem BUILD/AAU og DTU BYG i perioden ultimo 2021 til primo/medio 2024.

2021-2023

Læs mere
Udviklingsarbejde

Nye FM-standarder

Rene Jacobsen er på vegne af DFM med i Dansk Standard i arbejdet med FM-standarder herunder den internationale standard ISO 41017 Facility management – Guidance on emergency preparedness and management of an epidemic.

Læs mere
Advisory board

Projekt 'RESPOND – Rammerne for den nye hverdag'

Projektet er finansieret af Realdania, og har titlen ”RESPOND – Rammerne for den nye hverdag” og involverer forskere fra Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) på AAU. Projektet undersøger, hvordan Covid19-pandemien har påvirket vores liv, adfærd og det byggede miljø. Projektet er finansieret af Realdania og vores direktør, Helle Lohmann Rasmussen, deltager i følgegruppe 2024-25.

Læs mere