Skip to main content

Udviklingsprojekter

Vedligehold og klimabelastning

Vedligehold og klimabelastning

En undersøgelse af praksis og myter blandt ejere og forvaltere om vedligehold som et middel til at minimere klimabelastning fra boligejendomme. Projektet afgrænser sig til at se på boligudlejningsejendomme i privatejede ejendomme med mere end tre udlejningsboliger. Problemstillingen undersøges af DFM i samarbejde med Realdania som en del af indsatsen ”Bygningskultur og Klima”.

Energirenovering er en åbenlys måde at reducere CO2-belastningen fra (også) denne type ejendom og tidligere analyser har kortlagt barrierer og handlemuligheder på området. Det er dog ikke den eneste løsning. Løbende vedligehold af bygninger spiller også en rolle i forhold til klimabelastningen og her er der bestemt også noget at hente på klimadagsordenen.

Baggrund for projektet

De private boligudlejningsejendomme i Danmark er interessante på grund af det tidligere meget omdiskuterede ejer-lejerparadoks. Paradokset består i, at ejerne mangler incitament til at investere i energirenoveringer, fordi den økonomiske besparelse ved at nedbringe energiforbruget tilfalder lejeren.

Da huslejen er reguleret af lejeloven, vil det ofte ikke være muligt for ejeren at lægge udgiften for eksempelvis energirenovering over på lejeren i form af huslejestigning. Ejer-lejerparadokset har tidligere været nævnt som den væsentligste årsag til, at der stadig er et stort potentiale for energioptimering af denne type ejendomme.

Den grønne rapport

Konklusionerne fra dette projekt er samlet i rapporten “Vedligehold og klimabelastning – en undersøgelse af praksis i boligudlejningsejendomme”. Rapporten blev præsenteret på et fagligt morgenmøde hos Realdania torsdag den 22. september, hvor omkring 40 interesserede fulgte med enten live eller online.

“Forebyggende vedligehold giver f.eks. mulighed for at forlænge bygningsdeles levetid og på den måde udsætte tidspunktet for produktion og montering af nye dele. Det store spørgsmål er så, om ejere og forvaltere er opmærksomme på muligheden for at minimere klimabelastningen gennem vedligehold, og hvorvidt de i praksis arbejder med muligheden.”

Læs rapporten

Opbygning af undersøgelsen

I begyndelsen af undersøgelsen gik vi i gang med at lave en kortlægning af aktører, der udlejer boliger til private i Danmark. Det skulle vise sig at være sværere, end vi først havde regnet med. Dette bliver beskrevet nærmere i rapporten.

Resultatet af vores kortlægning blev, at vi fandt frem til en række centrale aktører på området, som vi efterfølgende interviewede.

På baggrunds af de forskellige interviews sammenfattede vi, den viden vi havde indsamlet, inden vi, i undersøgelsens sidste fase, konkluderede på vores problemstilling, samt opstillede en række forslag til fremtidige projekter.

Videnspanel

Arbejdet med undersøgelsen er løbende blevet diskuteret med et fagligt kompetent videnspanel, der også har haft rapporten til kommentering. Videnspanelet bestod af:

Harpa Birgisdottir, professor, BUILD, AAU
Per Anker Jensen, professor emeritus, DTU Management
Susanne Balslev Nielsen, Ph.d., ekspertisechef, NIRAS
Steffen Petersen, lektor, sektionsleder, Århus Universitet
Thomas Waras Brogren, Projektchef, Realdania

Vil du vide mere om vores projekter?

Helle-Lohmann-Rasmussen-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Helle Lohmann Rasmussen

Direktør

Kontakt Helle på hlr@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til det specifikke projekt.

Taus-Boeytler-Sekretariatet-i-Dansk-Facilities-Management

Taus Bøytler

Projektleder

Kontakt Taus på tb@dfm-net.dk, hvis du har spørgsmål til det specifikke projekt.