Skip to main content

Fundament for digital og bæredygtig FM

Værdiskabende implementering af FM-systemer

Delprojekt C

I delprojekt C undersøger vi, hvilken værdi et implementeret FM-system har forskellige steder i organisationen. I projektet skal vi ud i virkeligheden. Det er ambitionen at finde tre cases blandt vores mange medlemsvirksomheder. I hver case vil vi interviewe en række forskellige aktører i forskellige roller, der hver især skal give deres input til, hvordan et nyt FM-system har hjulpet i forhold til de opgaver, som de sidder med.

Projektleder på delprojekt C er Taus Bøytler fra DFM’s sekretariat, og han får bistand af en arbejdsgruppe, der består af medlemmer fra DFM’s digitaliseringsudvalg: Kim Jacobsen, Rasmus Bay Kvisgaard, Samy Khabthani og Eva Larsen.

Det videre arbejde

Arbejdsgruppen har udarbejdet en spørgeguide til interviewene med de forskellige roller. Forhåbentligt er der snart aftaler med tre virksomheder, der vil indgå som cases i projektet.