Skip to main content

Fundament for digital og bæredygtig FM

FM-kompetencer til modtagelse af bæredygtige byggeprojekter

Delprojekt D

I projekt D udvikler vi en vejledning, der skal hjælpe FM-organisationer med at tackle overgangen fra byggeprojekt til drift, uden at sætte hverken FM-personalets eller bygningens performance over styr.

Helle Lohmann Rasmussen, DFM, og Susanne Balslev Nielsen, Rambøll, er projektledere på projektet. De får hjælp fra flere sider, blandt andet fra DFM’s kompetenceudvalg, der fungerer som ressourcepanel i projektet og fra et netværk af erfarne FM-organisationer, der vil give input til vejledningen samt drøfte indholdet undervejs. Ligesom de øvrige delprojekter under projektparaplyen ”Fundament for bæredygtig og digital FM” vil udkast og løbende konklusioner sendes til høring i branchen.

Webinar

Delprojekt D blev for alvor skudt i gang med et webinar om projektet d. 24. august 2023. Her gav Susanne Balslev Nielsen og Helle Lohmann Rasmussen et overblik over, hvad man kan forvente af projektet, inviterede til deltagelse i projektet og indsamlede de første input til emnet fra deltagerne på webinaret.

Afslutning

Vi er klar med vejledningen i slutningen af 2024. Projektet, der tog sin start i 2023, fortsætter i hele 2024 og vi glæder os meget til at lancere vejledningen sidst på året.