Skip to main content

Nyt fra Dansk Facilities Management’s kompetenceudvalg

I DFM’s kompetenceudvalg vil vi fremme forskning og uddannelse indenfor Facilities Management (FM) og vi sender derfor en kort opdatering med tips og referencer til inspiration for forskere og undervisere. I det følgende kan du læse om:

  1. Er DFM blevet en forskningsinstitution?
  2. Kender du disse formidlingskanaler direkte til bygningsejere og beslutningstagere?
  3. Hvad forsker andre i mht. FM og bæredygtighed?
  4. Nyeste skud på stammen af FM-standarder
  5. Hvilke FM-uddannelser er der i Danmark?

På vegne af DFM’s kompetenceudvalg Susanne Balslev Nielsen, Helle Lohmann Rasmussen og Karen Dilling.

DFM som videnscenter

Nej, DFM er ikke blevet en forskningsinstitution, men DFM vil accelerere den grønne omstilling af FM ved at samle, udvikle og formidle viden om FM. Derfor har foreningen sat sig i spidsen for en række udviklingsprojekter. Projekterne spænder bredt indenfor FM, men har alle et tydeligt afsæt i bæredygtighed og med det formål for øje, at kunne stille relevant viden til rådighed for vores medlemmer.

Vi vil formidle ny viden til vores medlemmer i f.eks. guides og vejledninger, i artikler, webinarer eller seminarer, som resultat, og del af vores udviklingsprojekter.

De nyeste udviklingsprojekter:

Desuden deltager DFM i følgegrupper og brugerpaneler. Vi stiller også gerne op i dit forskningsprojekt, hvis du har brug for viden om FM og en kanal til og fra praksis.

Centrale formidlingskanaler fra forskning til praksis

DFM udgiver fire gange årligt medlemsmagasinet FM Update, som optager små artikler med konkrete budskaber som er relevante for læserskaren. DFM udsender desuden nyhedsmails til over 1.100 modtagere, og har lidt over 4.200 følgere på LinkedIn. Måske tænker du at en podcast eller video er bedre, så er det også muligt.

De kommunale ejendomschefer læser desuden KTC’s fagblad Teknik & Miljø.

Se hvad andre forsker i – CIB W70 Facilities Management

Internationalt er der interessante forskere som gør os klogere på en lang række udfordringer indenfor FM. Da næste 100 deltagere var samlet på NTNU i maj blev der udgivet 46 konferenceartikler. Du finder artiklerne her:  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1176, 2023 – IOPscience.

Forskningstidskriftet Facilities udgav ved samme lejlighed en special udgave om betydningen af nationale og internationale standarder.

Nye internationale standarder til Facilities Management

Den seneste ISO standard, som understøtter etablering af FM ledelsessystemer er ISO 41015 ‘Påvirkning af organisationsadfærd for at forbedre facilitetsresultater’. En standard som skal vejlede og inspirere FM-organisationer til at forbedre sig og til at se hvordan de kan øge deres bidrag til virksomheden.

Til efteråret forventes den næste ISO standard 41019 vedr. Facility Management’s role in sustainability, resilience and adaptability at udkomme.

FM-uddannelse i Danmark

Traditionelt rekrutterer FM-branchen fra en lang række uddannelser, som hver især bibringer relevante kompetencer til professionen. Det gælder f.eks. uddannelserne til arkitekt, bygningskonstruktør, forskellige byggefag, ingeniør, maskinmester, økonom, samfundsvidenskab mm.

Kompetenceudvalget har herunder samlet links til nogle af de mest FM-fokuserede efter- og videreuddannelser.

KEA – Facility Manager (60 ECTS-point)
Teknologisk Institut – FM uddannelsen (13 dages uddannelse)
Byggeriets Ledelsescenter (IKT lederuddannelse)
DFM miniuddannelse (Grundlæggende forståelse for FM)

Desuden er det muligt at tilmelde sig kurser hos DFM og andre kursusudbyder, samt enkeltfag på landets uddannelsesinstitutioner.

Har du overvejelser om, hvordan FM kan få en større rolle på dit kursus/uddannelse, så vil vi meget gerne sparre med dig om det. Vi har også forslag til hvem, du kan kontakte for f.eks. gode cases eller oplæg fra praksis. Kontakt kompetenceudvalgets forperson, Susanne Balslev Nielsen på subn@niras.dk.

Tak fordi du læste med.