Skip to main content

Bygherreforeningen lancerer værktøj til evaluering af skolebyggeri

Hvordan kan vi sikre, at vores skolebygninger medvirker til at skabe trivsel og gode læringsrum? Vi ved stadig ikke meget om, hvilken effekt skolebyggeriet og de fysiske rammer har på brugerne, men gennem systematisk evaluering og opsamling kan vi blive klogere. Bygherreforeningen har gennem det sidste år udviklet to værktøjer til evaluering og ibrugtagning af skolebyggeri med støtte fra Realdania.

Om projektet

I en verden, hvor ressourcerne bliver mindre, begynder byggeriets funktioner og brugernes anvendelse af dem at komme i fokus. Der rejser sig et stigende behov for, at vi får viden om, hvorvidt vores bygninger er gode nok, fordi vi ikke længere kan bygge os ud af problemerne. I stedet skal vi i højere grad genanvende og bygge klogt. Det kræver viden, og derfor er evaluering af byggeri en vigtig komponent i udviklingen af fremtidens samfund.

Samtidig ser vi på skoleområdet i disse år en tendens til, at man gerne vil gentænke måden, man underviser på. Her spiller de fysiske rammer en væsentlig rolle, fordi opbrydningen af de traditionelle klasserum kan være med til at skabe mere åbne og flydende rammer. Det er imidlertid sjældent, at brugerne bare kan få overleveret nøglerne og så anvende den nye eller forandrede bygning, som tiltænkt.

For at hjælpe landets bygherrer på vej mod en evalueringskultur og sikre en god ibrugtagning af skolebyggeri har Bygherreforeningen udviklet to værktøjer til skolebyggeri: ”Værktøj til evaluering af skolebyggeri” og” Værktøj til ibrugtagning af skolebyggeri”.

Værktøjerne er støttet af Realdania og udviklet i samarbejde med en række eksperter, der igennem et workshopforløb har drøftet forskellige aspekter af skolebyggeri i forhold til evaluering og ibrugtagning.

Begge værktøjer er målrettet landets bygherrer og hjælper til at kunne facilitere en dialog med den faglige forvaltning om, hvordan de fysiske rammer kan understøtte den ønskede pædagogik og didaktik, der skal foregå i skolen.

Hør mere om projektet

Tirsdag den 29. august inviterer Bygherreforeningen til lancering, hvor du får indblik i værktøjerne og bliver præsenteret for, hvilke overvejelser du kan gøre dig for at skabe et godt fundament for dit skolebyggeri.

Tid: 09.30 – 13.00
Sted: Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K
Pris: Gratis

Tilmeld dig til lanceringen her.

Du kan også indstille et skoleprojekt til at afprøve værktøjerne i samarbejde med Bygherreforeningen. Læs mere her.