Skip to main content

Der var flot fremmøde, da Dansk Facilities Management fredag den 25. november 2022 bød velkommen til workshop om FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer

Omkring 20 interesserede deltog i workshoppen, der blev afholdt i DFM´s lækre lokaler på Islands Brygge, hvor projektleder Kim Jacobsen bød velkommen og guidede de fremmødte gennem dagens program. 

Spørgsmål til drøftelse 

Workshoppen er en del af delprojektet “FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer, der er er et af fire delprojekter under vores store udviklingsprojektet “Fundament for digital og bæredygtig FM”. Projektet er støttet af Realdania. 

Formålet med projektet er at lave et værktøj, der er bred opbakning til i branchen, og som der efterfølgebde vil være stor tilslutning til. 

Efter Kim Jacobsens introduktion gav Anne Lagerberg sit bud på, hvilke informationer og datasæt, der bør inddrages, når man arbejder med overfladebehandling af gulve, mens Poul Ebbesen gav et tilsvarende eksempel, hvor eksemplet omhandlede affaldshåndtering. 

Med afsæt i de to oplæg blev deltagerne inddelt i tre grupper, hvorefter man i grupperne skulle drøfte følgende spørgsmål: 

  • Forslag til forbedring af struktur og metode? 
  • Hvilke FM-opgavetyper er mest bæredygtighedsrelevante for FM, som guiden skal indeholde og have eksempler på? 
  • Hvilke andre vigtige bæredygtighedsemner mangler guiden at sætte fokus på? 

Næste workshop: Foråret 2023

Gruppearbejdet resulterede i en masse gode tanker og idéer, som projektets arbejdsgruppe vil tage med i det videre arbejde. Det er ambitionenen, at der vil blive afholdt endnu en workshop i løbet af foråret 2023. 

Her kan du læse mere om DFM’s udviklingsprojekter.