Skip to main content

Overvældende fremmøde til workshop om driftsplaner og -budgetter

Der var stor interesse, da Dansk Facilities Management onsdag den 16. november 2022 bød velkommen til en intens og produktiv workshop om driftsplaner- og budgetter.

Over 30 interesserede deltog i workshoppen, der blev afholdt hos NIRAS i Allerød, hvor projektleder Susanne Balslev Nielsen bød velkommen og guidede de fremmødte gennem dagens program.

Inspiration og status

Workshoppen er en del af delprojektet “FM-specifikation af bæredygtige driftsplaner og budgetter”, der er et af fire delprojekter under vores store udviklingsprojekt “Fundament for digital og bæredygtig FM”. Projektet er støttet af Realdania.

Formålet med projektet er at give FM- og byggebranchen et værktøj, der kan sikre udarbejdelse af fyldestgørende driftsplaner og budgetter.

Efter en præsentation af dagens program blev scenen overladt til Nija Guldager-Løve fra Københavns Universitet og Flemming Wulff Hansen fra Heimstaden, gav deltagerne et indblik i, hvordan de hver især har struktureret budgetterne på deres arbejdsplads.

Som opfølgning på de to oplæg gav Per Anker Jensen og Preben Gramstrup en status over det foreløbige arbejde med at udarbejde en fælles kontoplan for budgetter og planer. Sammen med Susanne Balslev Nielsen udgør de den arbejdsgruppe, der i sidste ende skal udarbejde det værktøj, der bliver projektets slutprodukt. På workshoppen viste de, hvordan de foreløbigt har grebet opgaven an.

Kommentering og input

Efter oplæggene bestod den resterende del af workshoppen af tre gruppearbejder, hvor deltagerne fik mulighed for at kommentere det foreløbige arbejde. Oplæggene til de tre gruppearbejder lød som følger:

  • Brug egne erfaringer med driftsbudgetter og driftsplaner, gode som dårlige, til kommentering af forslaget. Styrker, svagheder og forbedringsforslag
  • Gode råd til det videre arbejde med vejledning til driftsbudgetter. Herunder: Succeskriterier for brug, største risici, dilemmaer, brugerprofiler mm.
  • Gode råd til det videre arbejde med vejledning til driftsplaner.Herunder: Succeskriterier for brug, største risici, dilemmaer, brugerprofiler mm.
Det videre forløb

Alle de gode input blev noteret og arbejdsgruppen vil nu tage stilling til, hvilke input der skal tages med i det videre arbejde. Arbejdet med det endelige værktøj skal være afsluttet før sommerferien 2023. Arbejdsgruppen forventer at invitere til yderligere en workshop i foråret 2023.

Her kan du læse mere om DFM’s udviklingsprojekter