Skip to main content

Grøn, grønnere, grønnest

Morten Fisker, chefkonsulent og Bianca Hermansen, Head of Experience Design, SIGNAL
November 2022

Måske har du også lagt mærke til det. Indtoget af hængende potteplanter, mosbevoksede vægge, vildt-med-vilje beplantninger og vandmiljøer med åkander og fisk på din arbejdsplads. Hvad er det der er på spil? Hvorfor smider virksomheder, der ellers har rimelig meget fokus på bundlinjen pludselig millioner af kroner efter at bringe naturen ind i deres kontorlandskaber, som det hedder på corporate.

Fordi det virker!

I forbindelse med et forskningsprojekt fra 2015 har et forskerhold på Stanford University eksempelvis påvist, at en tur i naturen versus en tur i et bymiljø førte til lavere aktivitetsrater i subgenualet præfrontal cortex, som kan hjælpe med at forhindre depression. Gennem et kontrolleret eksperiment undersøgte forskerne om naturoplevelsen ville have indflydelse på tilstedeværelsen af gentagne tanker fokuseret på negative aspekter af selvet, en kendt risikofaktor for psykisk sygdom. Deltagere, der gik på en 90-minutters gåtur gennem et naturligt miljø, rapporterede lavere niveauer af gentagne negative tanker og viste reduceret neural aktivitet i et område af hjernen forbundet med risiko for psykisk sygdom sammenlignet med dem, der gik gennem et bymiljø. Disse resultater tyder på, at tilgængelige naturområder kan være afgørende for mental sundhed i vores hastigt urbaniserende verden.

På samme måde kunne et forskerteam fra University of Melbourne på baggrund af deres forskningsprojekt konkludere, at en 40 sekunders udsigt til grønt tag versus et grus/tjæretag var nok til at genskabe fokus.

Tilbage til urhjernen

Tilstedeværelsen af grønne blade og planter har fra menneskets tidligste år signaleret overgangen fra golde stepper til et mere frodigt område med adgang til mad og læ, og skaber fortsat millioner af år senere en tilstand af ro og positiv forventning. Årsagen til at planterne virker på vore sundhed og trivsel findes i vore urgamle reptildel af hjernen. Her ligger mange af vores instinkter for tryghed og sikkerhed begravet i gamle overlevelsesteknikker. To af dem gør sig gældende ift. Kontor forgrønning:

  1. Bladdække betyder tryghed. Fra sundhedsforskning ved vi at synet af bladdække sender signaler til vore urhjerne om at vi er i sikkerhed for farerne i det åbne, ubeskyttede landskab. Her i skyggen af buske eller trækroner er vi mindre synlige og dermed mindre sårbare. Selvom vi ikke længere søger sikkerhed under træerne, så frigiver vores ældgamle hjerner stadig beroligende hormoner, når vi har visuel kontakt med bladdække.
  2. Frodig jord betyder føde. Forskningen peger på, at det ikke bare er synet af planter, der påvirker os, det er også duften af dem! Når vore næser opfanger duften af sund jord – helt præcist de mikrobakterier, der nedbryder organisk materiale i jord, frigiver vores urhjerne anti-stress hormoner. Fordi frodig jord betyder let adgang til føde, behøver vi ikke stresse men kan derimod slappe af og restituere.

Grøn, grønnere, grønnest

På mange arbejdspladser, hvor social distance mellem fremmødte medarbejdere stadig er en vigtig dagsorden, ser vi rimelig bastante eksempler på, hvordan forgrønning kan bidrage til at skabe effektiv zonering mellem arbejdsstationer.  Jf. eksempel.

signal-artikel

På andre arbejdspladser vendes selvsamme zoneringsgreb så at sige på hovedet i løsninger, der bringer mindelser om indiske pagoder eller de flyvende øer i Avatar.

artikel-grøn-grønnere-grønnest

Green it like you mean it

Vi har en mistanke om, at anskaffelsen af planter er noget af det som kommer allersidst, når kontoret skal nyindrettes. Og derfor er gode intentioner om greenscaping ofte udfordret af et presset budget. I hvert fald sker det langt fra sjældent at en virksomhed vælger at gennemføre deres forgrønning med plastikplanter eller som i eksemplet ovenfor udsmykker et kontorlandskab med én gennemgående plante som fordobles i tusindvis som et evighedsspejl.

Men netop fordi de grønne planter suger vores opmærksomhed til sig, bør deres æstetiske kvalitet, form, stoflighed og placering i forbindelse med greenscaping opgaver betragtes som lige så vigtig som møblernes design, materialitet og farve og som de farver, vi ornamenterer kontorets vægge med. Rigtig mange planter kan virke for tunge, kompakte eller larmende i det visuelle landskab på et kontor og hæmme dybdeperspektiv og sigtelinjer. Jf. ovennævnte eksempler.

Ambitiøs greenscaping af vores kontorer kræver et holistisk, tilpasset design, hvor planter, møbler, farver, teksturer og zoneringer spiller sammen og det grønne er designmæssigt integreret.

Greenhousing som sceneskifte  

Hvis vi ønsker den fulde effekt af biophilia på arbejdspladsen, handler det måske ligeså meget om at skabe invitationer til reel immersion i det grønne og om at skabe forgrønnede pause- og refleksionsrum. Allerede nu ser vi da også en række eksempler på greenscapers, der er begyndt at integrere Orangeriet og Drivhuset, som rumlige funktioner på de forgrønnede arbejdspladser. Her er der rig mulighed for at designe med massiv, skærmende beplantning, og tilbyde duftoplevelser med jord, muld, rindende vand og palmer.

SIGNAL er medlemmer hos DFM. Du kan læse mere om SIGNAL her.

greenscaping-artikel
greenscaping-artikel-signal-iss

Atriummet som forgrønnet labyrint

Rigtig mange store arbejdspladser kæmper en indædt kamp for at skabe the instagramable moment eller en wauw effekt for besøgende, når de træder indenfor. Men den stor udfordring ifm. frontstaging er, at der typisk ikke er fandens meget liv i området omkring en hovedindgang.  Her kan man måske nå længere og tillade sig at være vildere og mere ambitiøs med sit grønne design. At skabe grønne stier og små oaser med invitationer til ophold. Jf. illustration.

faglig-artikel-signal-greenscaping

Welcome to the jungle!

 

Om SIGNAL ISS

SIGNAL har gennem de seneste 20 år hjulpet kunder i Danmark, Skandinavien og resten af verden med at udvikle fysiske kontorlandskaber, der bedst muligt matcher den måde vi arbejder og samarbejder på.  I en række tematiske artikler som ovenstående om greenscaping undersøger seniorrådgiver, Morten Fisker i samarbejde med Head of Experience Design, Bianca Hermansen, en række nye fokusområder for det gode kontordesign. I kommende artikler vil vi blandt andet have fokus på hvad der er op og ned i soundscaping, hvorfor community hosting kan være en god idé, og hvorfor der med fordel kan skrues op for fokus på belysningen i vores kontordesign.

SIGNAL er medlemmer hos DFM. Du kan læse mere om SIGNAL ISS her.