Skip to main content

World Trade Center I Ballerup udgjorde rammen tirsdag den 25. april 2023, da Kim Jacobsen og DFM havde inviteret til endnu en workshop om digitale bæredygtighedsinformationer.

Ti deltagere havde fundet vej til workshoppen, der blev afholdt som en del af projektet “FM-anvendelse af digitale bæredygtighedsinformationer”, der er et af fire delprojekter under DFM´s store digitaliseringsprojekt, der har titlen   “Fundament for digital og bæredygtig FM“.

Et værktøj, der skal være opbakning til i branchen

Formålet med projektet er at udarbejde et værktøj, som virksomheder kan bruge til at arbejde med bæredygtighed, og som der vil være opbakning til i branchen. Udover en guide vil slutproduktet består af en eksempelsamling, som virksomheder kan søge inspiration i, samt en template de kan bruge med det samme.

Indvendigt vedligehold, affaldssortering og space management

På workshoppen præsenterede Anne Lagerberg, der sidder i projektets arbejdsgruppe, et eksempel med indvendigt vedligehold. Her skal der for eksempel tages højde for, hvordan man bedst kan reducere spild af materiale samt transport for teknikere og håndværkere, der indgår i arbejdet (kører de fossilfrit?).

Efterfølgende viste Poul Ebbesen, der ligeledes er en del af arbejdsgruppen, eksempler om henholdsvis affaldssortering og space management. I forhold til affaldssortering er det blandt andet relevant at se på adfærd, for eksempel i forhold til sortering på arbejdspladsen. Da snakken gik på space management, gav Poul Ebbesen et eksempel på, hvilke parametre man bør indregne i beregningen af belastningen på det bæredygtige område pr. kvadratmeter på arbejdspladsen.

Arbejdet fortsætter i virksomhederne

Efter de forskellige oplæg blev eksemplerne samt projektets metode debatteret. Herefter er der planen, at deltagerne, der blandt andet bestod af  DTU, DAB og Grundfos skal hjem i deres egne virksomheder og afprøve nogle FM-relaterede opgaver, de selv udvælger, i de udarbejdede templates.

Virksomhedernes konkrete erfaringer vil komme med som eksempler i eksempelsamlingen, ligesom deres kommentarer vil blive indarbejdet i den afsluttende guide.

Det færdige projekt vil blive præsenteret til et arrangement i DFM onsdag den 11. oktober 2023.

Projektet bliver lavet med støtte fra Realdania.