Skip to main content

Fremtidens vedligehold har klimaet i centrum

Aarhus Universitet, Dansk Facilities Management (DFM) og AlmenNet igangsætter banebrydende projekt, der skal skabe helt ny viden om bæredygtig vedligeholdelse af boliger.

Forestil dig en fremtid, hvor enhver reparation og renovering af bygninger bliver planlagt med udgangspunkt i, hvad der er bedst for planeten. Det er visionen bag det nye projekt “Klimavenligt vedligehold”, et samarbejde mellem Aarhus Universitet, DFM og AlmenNet, der er sat i verden for at skabe praktisk anvendelig viden om, hvordan vi tænker på vedligeholdelse af boliger.

Projektet “Klimavenligt vedligehold” har til formål at undersøge miljømæssige konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier for eksisterende boligudlejningsejendomme. Projektet skal skabe ny viden om miljøbelastningerne ved livscyklusfaserne ‘vedligeholdelse’ og ‘reparation’. En viden som vi ikke har i dag.

“Vi er begejstrede for at dykke dybere ned i, hvordan vedligeholdelsesstrategier påvirker miljøet. Vores mål er at integrere denne viden i praksis, så boligadministratorer kan træffe informerede beslutninger,” siger Steffen Petersen, leder af udviklingsprojektet og professor på Aarhus Universitet, hvor han forsker og underviser i udviklingen af metoder og teknologier til realisering af bygninger med godt indemiljø og bæredygtig miljøbelastning.

Manglende viden om klima- og miljøbelastning

Projektet bygger videre på rapporten ’Vedligehold og klimabelastning – en undersøgelse af praksis i boligudlejningsejendomme’, der blev udarbejdet som led i Realdanias indsats med bygningskultur og klima. Det nye projekt vil adressere videnshuller om vedligeholdelsens indflydelse på miljøet.

“Dette projekt er en gylden mulighed for at forbedre vores vedligeholdelsespraksis med et klart fokus på bæredygtighed og klimapåvirkning,” udtaler Helle Lohmann Rasmussen, direktør i DFM.

Fire workshops vil blive afholdt for at indsamle erfaring og viden fra praksis.

“Vi skal sikre, at den viden, der genereres, forankres i branchen. Vi ser frem til at samarbejde tæt med både forskere og praktikere for at gøre den nye viden brugbar,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Tydelig klimapåvirkning

Projektet er en del af en treårig Ph.D. på Aarhus Universitet med et parallelt praksisspor. Foruden forskningsprojektet udvikles et inspirationskatalog med fotos og beskrivelser, der viser forskellige vedligeholdelsesstrategier og deres sammenhæng til miljømæssige konsekvenser, samt konceptet ’Den Grønne Kolonne’, som skal synliggøre klimapåvirkningen af vedligeholdelsesvalg direkte i bygningsejerens drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Projektparterne vil invitere til åbne workshops løbende for at sikre koblingen mellem forskning og praksis. Al viden bliver gjort tilgængeligt løbende i projektperioden.

Fakta

Projektets parter er Aarhus Universitet, Dansk Facilities Management (DFM) og AlmenNet.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, den filantropiske forening Realdania og Landsbyggefonden.

Projektet forløber over tre år, da projektet er centreret omkring et 3-årigt ph.d.-forløb med forventet start ultimo 2023.

Billede: Dortheavej i København NV.

Kontakt

Steffen Petersen, Professor på Aarhus Universitet og leder af projektet, stp@cae.au.dk, 4189 3347

Helle Lohmann Rasmussen, direktør i DFM, hlr@dfm-net.dk, 4060 4764

Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet, nja@almennet.dk, 2320 9436