Skip to main content

Guide til Digitale bæredygtighedsinformationer i FM-opgaver

Guide til digitale bæredygtighedsinformationer i FM-opgaver er udarbejdet og udgivet af DFM (Dansk Facilities Management) med økonomisk støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Guiden er udarbejdet med henblik på at inspirere DFM’s medlemmer og FM-branchens virksomheder i at gøre FM-opgavers bæredygtighed målbart og dokumenterbart. Guiden opstiller en sekstrinsmetode, der struktureret og systematisk hjælper FM’ere med at få specificeret de bæredygtighedsinformationer, der er relevante at implementere og administrere i IT- og FM-systemer.

Guiden er en del af udviklingsprojektet ‘Fundament for digital og bæredygtig FM‘. Arbejdet med guiden påbegyndtes i 2022, og mange af DFM’s medlemmer har siden været involveret i udviklingen af guiden, deltaget i workshops samt afprøvet og testet guidens metode i praksis. Selve udviklingsarbejdet har været organiseret i grupper. Arbejdsgruppen har været den udførende part, der har udviklet selve metoden og bidraget til guidens eksempelsamling. Kontrolgruppen har bistået med faglig sparring og evaluering. Afprøvningsgruppen har testet og afprøvet guidens metode på faktiske FM-opgaver i deres respektive virksomheder. Sekretariatet i DFM har bistået med korrektur samt praktisk administration gennem hele forløbet.

DFM takker de mange deltagere for deres store bidrag. Uden deres indsats havde denne guide ikke kunnet udarbejdes. Der skal sendes en særlig tak til alle dem, der aktivt har deltaget i projektets grupper.