Skip to main content

Anbefalingsnotat om indhentning af forsyningsdata til Energistyrelsen

Valide, rettidige og let tilgængelige forsyningsdata, er en vigtig forudsætning for at det eksisterende byggeri kan bidrage til den grønne omstilling, samt leve op til afrapporteringskrav, der stilles fra EU og danske myndigheder. Endvidere angives i den tidligere regerings digitaliseringsstrategi, at øget brug af forsyningsdata kan realisere en reduktion på 15% på Danmarks klimaaftryk.

Derfor er der behov for, at Energistyrelsen adresserer en række af de udfordringer der er i dag, når det gælder adgang til og kvaliteten af forsyningsdata.

Dette notat skal ses som et positivt indspil til denne opgave og som en opbakning til de processer der netop er sat i gang fra Energistyrelsens side, samt en opbakning til ideen om et forsyningsdigitaliseringsprogram.

Notatet er udarbejdet af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Ejendom Danmark, DFM og Energiforum Danmark og repræsenterer bygningsejere og bygningsdriftens perspektiv for arbejdet med forsyningsdata.

Læs hele notatet her.