Skip to main content

Case fra Naturhistorisk Museum i Århus 

Tiltag
Investering i genanvendelige skærmløsninger (LED-paneler)

Verdensmål
12 Ansvarligt forbrug og produktion

13 klimaindsats

17 Partnerskab for handling

Fordele for organisationen

  • Museet sikrer, at nyanskaffelser til udstillinger har en høj grad af genanvendelighed og som benyttes på tværs
  • Det har et bæredygtighedssigte og afsmittende effekt på museets økonomi
  • Yderlig opmærksomhed på bæredygtighed i organisationen
  • Stærke samarbejdspartnere
  • Interesse og positiv feedback fra fonde

Case – Hvad gjorde vi
I stedet for at indkøbe skærmløsninger specifikt defineret til en udstilling har vi med gode fondes hjælp og egenfinansiering investeret i langtidsholdbare fleksible lavenergiskærmløsninger (LED-paneler), der nedsætter vores materiale- og energiforbrug og samtidig væsentligt styrker oplevelsesværdien for museets besøgende.

Museets udstillingsstrategi er at genbruge og genindtænke så mange ressourcer som muligt i nye udstillinger og tiltag. Især har vi haft fokus på de elektroniske og digitale enheder. I højere grad genbruges strukturer og scenografi også.

Vi har valgt at indgå i vigtige samarbejdsrelationer med fx AV-Centret og investeret i LED-paneler, der kan omformes til nye strukturer/former og genanvendes på adskillige måder i vores udstillinger.

Lige nu indgår disse LED-paneler i et cirkelslag HELO og præsenterer tre episke fortællinger om tilfældigheder, der har ført os til, hvor vi er i dag. HALO´en og LEP-panelerne er allerede indtænkt i museets to næste særudstillinger. Det samme er delelementer fra museets “Dansker med ulve” og gentænkningen af museets klassiske og mere permanente udstilling “Vores natur”.

Vigtige erfaringer
Det giver mening i organisationen at walk the talk, og det er bestemt også en vigtig faktor for vores egenforståelse.
Desuden giver det nogle rammer, som man kan arbejde i og være kreativ i.

Hvad overraskede
At det giver så god mening. Vi kan arbejde på nye måder, men samtidig tænke reuse.

At LED-panelerne trods deres omfang ikke sender strømforbruget på himmelflugt.

Kontaktperson
Projektleder Pernille Mølgaard Andersen, pma@nathist.dk, 6122 6603.
Museumsinspektør Bo Skaarup, bs@nathist.dk, 3055723.