Skip to main content

Case fra LEO Pharma

 

Tiltag
Affaldssortering på kontorer

Verdensmål
3 Sundhed og trivsel
7 Bæredygtig energi
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klimaindsats

Fordele for organisationen

  • Ca. 33% reduktion af restaffald
  • Ca. 90% besparelser på papiraffald svarende til 250.000 DKK/årligt
  • CO2 reduktion
  • Bedre indeklima lokalt i kontorer
  • Bedre arbejdsmiljø for rengøringsassistenterne
  • Reduktion af plastikposer til affaldsspande
  • Miljøbevidste medarbejdere
  • Miljøbevidst håndtering af affald overfor kunderne
  • Ansvarlig virksomhed

Case – Hvad gjorde vi
Alle små affaldsspande i kontorområderne blev fjernet svarende til ca. 2.000 skraldespande.

Der blev opsat ca. 85 affaldsstationer i tekøkkener og ved større møderumsfaciliteter med 3 sorteringer; Plastik, Bio og Restaffald. Der blev opsat sorteringsvejledninger bag på affaldsstationerne. Se FM Update 2 2022 for billede.

Det er ca. 2.000 små plastikposer, som spares hver uge. Dog bruges 400 bio poser og 400 plastik poser i stedet. Rengøringsassistenten slipper for at bukke sig ned dvs. 2.000 ugentlig buk-ned er sparet væk. Affaldsstationerne er høje, således poserne tages lige ud og over på vogn, og dernæst kørt til container.

Vigtige erfaringer
Gør det hurtigst muligt.

Kommuniker ud til organisationen, hvorfor dette er vigtigt. Forvent lidt modstand fra nogle folk, men langt størstedelen bakker op.

Find de rette steder at placere de nye affaldsstationer. Lav en overordnet vurdering om ønsker til design, låg, skiltning, volumen størrelser mv.

Involver arbejdsmiljørepræsentanter/-afdeling.

Hvad overraskede
Organisationen blev ikke ”overrasket”, idet vi havde kommunikeret ud på forhånd.

Vi blev selv overrasket over den positive støtte endda også fra topledelsen, som bakker tiltaget 100% op.

Vi er meget overrasket over resultaterne. Vi havde håbet på 15% besparelser, men er endt på 33% reduktion af restaffald og en ROI business case på under 2 år (indkøb af affaldsstationer versus besparelser), hvor vi havde forventet ROI indenfor 5-6 år.

Vi er overrasket over den hurtige tilpasning, som organisationen har gjort sig – nu er dette den nye hverdag og ingen snakker om det. Det er bare sådan. LEO Pharma kildesorterer affald.

Kontaktperson
Martin Hoffmann Jensen, (MAHJE@leo-pharma.dk)