Skip to main content

Årets andet bestyrelsesmøde i DFM blev afholdt d. 18. juni 2024 i foreningens lokaler på Islands Brygge. På mødet fremlagde foreningens direktør, Helle Lohmann Rasmussen, status på foreningens aktiviteter, medlemstal, eksterne samarbejder mv.

Medlemstilgang
Status på medlemstilgang er, at vi har fået nye medlemmer, men desværre også nogle udmeldinger i forbindelse med opkrævning af kontingent 2024, og medlemstallet er dermed status quo. Vi forventer tilgang i medlemmer i årets andet halvdel. Status på medlemsaktiviteter er, at vi igen i år slår rekorden for antal af afholdte medlemsaktiviteter.

Økonomi
Desuden fremlagde Helle prognosen for foreningens økonomi for 2025. Omsætningen falder en anelse, men da udgifterne falder tilsvarende, er balancen er uændret.

Årskonferencen 2024
Årskonferencen 2024 blev evalueret og der er tilfredshed både i bestyrelse og sekretariat med begivenheden, der er evalueret flot blandt deltagerne. Økonomisk har årskonferencen også klarede sig fint i år. Konferencen skal afholdes et andet sted og lidt tidligere i maj i 2025.

Folkemødet 2024
DFM deltog på årets folkemøde og der blev udtrykt tilfredshed med deltagelsen i hele fem debatter. Deltagelsen på folkemødet har givet FM-feltet rigtig fin eksponering, ligesom sekretariatet har knyttet gode relationer til relevante samarbejdspartnere.

Årets næste og tredje bestyrelsesmøde afholdes i september, hvor bestyrelsen blandt andet skal genbesøge strategien og beslutte evt. tilpasninger.

Læs mere om vores bestyrelse her.