Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Udskiftning af lys i Atriumgårde

Verdensmål
3 Sundhed og trivsel
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klimaindsats

Fordele for organisationen

  • 50 % strømbesparelse ved de nye lyskilder i LED
  • Mere lys på gulvet i mørke tider,til gavn for rengøringspersonale
  • Længere levetid
  • Nemmere drift

Case – Hvad gjorde vi
Tidligere havde vi alm lysarmaturer. Ca. halvdelen af disse virkede ikke, blandet andet på grundet af fejl på lysstofrør og spoler der var defekte. Dem hare vi udskiftet til LED i et skinnesystem hvor den løbende udskiftning af lyskilder kan gøres uden brug af værktøj og som har en væsentlig længere levetid (tidligere 30.000 nu 80.0000 timer).

Der blev kontaktet fire leverandører for en ny løsning, der i udseende skulle ligge tæt op ad den gamle løsning, hvor selve ovenlysvinduerne blev lyst op, samtidig med at der kom mere lys på gulvet. Den leverandør der blev valgt, var grundet lysudbytte pr watt, samlet watt forbrug, levetid, udseende. Drift og pris.

Vigtige erfaringer
Holde den endelige løsning så simpel som mulig og være opmærksom på Lumens pr watt er hos de forskellige fabrikanter. Så kan man gå ned i watt størrelse og/eller dæmpe lys lyset for at få forbruget mere ned.

Hvad overraskede
Det overraskede hvor meget bedre det endelige lys blev, både i styrke og spredning, samtidig med at ovenlysvinduerne blev lyst op.

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.