Skip to main content

Case fra DR – Danmarks Radio

 

Tiltag
Overskudsfrugt fra frugtordning til kantinen

Verdensmål
2 Stop sult
12 Ansvarligt forbrug

Fordele for organisationen
Mindre affald og (mikro-) tilskud til kantinen.

Case – Hvad gjorde vi
Ideen kom fra en medarbejder. Og da vi undersøgte det nærmere, gav det rigtig god mening. Frugtordnings-leverandøren må ikke blande gammel og ny frugt i deres biler. Når de leverede den nye frugt, tog de den gamle med. Den gamle frugt blev herefter smidt ud (i brændbart) i DR. Vi bad dem om at aflevere den gamle frugt i kantinen. For frugtleverandøren var det lettere, fordi de ikke skulle helt ned i kælderen. For kantinen er det en fordel at de få gratis frugt. Af dette laver de marmelader, smoothies, det indgår i sammenkogte retter, bagværk mm. Den frugt de ikke kan bruge, bliver bortskaffet via madaffald/biokværn (ikke brændbart), hvilket både er billigere og bedre for klimaet og udsorteringsgraden.

Vigtige erfaringer
Det er vigtigt at have en ordentlig kommunikation med frugtleverandøren. De benytter meget tit vikarer/har en stor udskiftning af chauffører og denne typer aftaler har det med at blive glemt.

Hvad overraskede
At tiltaget var til gavn i alle led af kæden (medarbejdere, leverandør, kantine, affald og renhold).

Kontaktperson
Pernille Toft, Ejendomme og service (TOFT@dr.dk), DR Ejendomme & Service.